Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Usalduse küsimus

Laupäev, 29. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 20:1-24a

Taaveti ja Joonatani sõprus
1Aga Taavet põgenes Raama Naajotist ja tuli ning ütles Joonatanile: „Mida ma olen teinud? Mis on mu süü ja patt su isa ees, et ta püüab mu hinge?”
2Ja Joonatan vastas temale: „Jäägu see kaugele! Sa ei sure! Vaata, mu isa ei tee midagi suuremat ega vähemat, ilma et ta ilmutaks minu kõrvadele. Miks peaks mu isa just seda asja minu eest varjama? See pole mitte nii!”
3Aga Taavet vannutas jälle ja ütles: „Su isa teab kindlasti, et ma sinu silmis olen armu leidnud. Seepärast ta mõtleb: Joonatan ei tohi sellest teada saada, et ta ei kurvastaks. Jah, nii tõesti kui Issand elab ja nii tõesti kui sa ise elad, minu ja surma vahel on ainult üks samm.”
4Siis ütles Joonatan Taavetile: „Mida sa iganes soovid, seda ma teen sulle!”
5Ja Taavet ütles Joonatanile: „Vaata, homme on noorkuu ja ma peaksin küll koos kuningaga istuma ja sööma; aga luba mind, et ma väljal ennast varjan kuni kolmanda õhtuni.
6Kui su isa leiab mind väga puudu olevat, siis ütle: Taavet palus mind väga, et ta võiks rutata oma linna Petlemma, sest seal on kogu suguvõsal iga-aastane ohver.
7Kui ta ütleb nõnda: Hea küll!, siis on su sulasel rahu. Aga kui ta viha süttib põlema, siis tea, et tema poolt on kuritöö otsustatud!
8Osuta siis oma sulasele heldust, sest sa oled oma sulase viinud koos enesega Issanda liitu! Aga kui süü on minus, siis surma sina mind; sest miks peaksid sa mind viima oma isa juurde?”
9Ja Joonatan ütles: „Jäägu see sinust kaugele! Sest kui ma tõesti märkan, et mu isa on otsustanud lasta sulle kurja sündida, siis ma ei jäta seda sulle teatamata.”
10Aga Taavet küsis Joonatanilt: „Kes teatab mulle, kui su isa vastab sulle karmilt?”
11Ja Joonatan vastas Taavetile: „Tule, lähme väljale!” Ja nad mõlemad läksid väljale.
12Ja Joonatan ütles Taavetile: „Issand, Iisraeli Jumal! Kui ma homme või ülehomme sel ajal olen oma isalt järele kuulanud, ja vaata, Taaveti asi on hea, eks ma siis läkita kedagi su juurde ja ilmuta seda su kõrvale.
13Issand tehku Joonataniga ükskõik mida, aga kui mu isa tahab teha sulle kurja, siis ma ilmutan seda su kõrvale ja saadan sinu ära, et sa võiksid minna rahuga. Ja Issand olgu sinuga, nõnda nagu ta on olnud mu isaga!
14Jah, kui ma veel elan, siis osuta mulle küll Issanda armastust, et ma ei sureks!
15Ära võta iialgi oma armastust minu soolt, ka siis mitte, kui Issand kõik Taaveti vaenlased maapinnalt hävitab!”
16Ja Joonatan tegi Taaveti sooga liidu: „Issand nõudku aru Taaveti vaenlastelt!”
17Ja Joonatan vannutas veel Taavetit vastastikuse armastuse juures, sest ta armastas teda, nagu ta armastas oma hinge.
18Ja Joonatan ütles temale: „Homme on noorkuu ja sinust tuntakse puudust, kui su koht on tühi.
19Aga ülehomme mine ruttu alla ja tule sinna paika, kus sa selle teo päeval ennast varjasid, ja jää Eseli kivi juurde!
20Mina ammun siis kolm noolt selle kõrvale, nagu laseksin ma märki.
21Ja vaata, ma läkitan poisi, öeldes: „Mine otsi nooli!” Aga kui ma ütlen poisile: „Vaata, nooled on sinust siinpool, võta need!”, siis tule, sest sul on siis rahu ega midagi muud, nii tõesti kui Issand elab!
22Aga kui ma ütlen poisile nõnda: „Vaata, nooled on sinust sealpool!”, siis mine, sest Issand saadab su ära!
23Ja mis puutub sellesse, mida mina ja sina oleme rääkinud, siis vaata, Issand on igavesti tunnistajaks minu ja sinu vahel.”
24Ja Taavet varjas ennast väljal. Kui noorkuu tuli, istus kuningas leiba võtma.

“Usaldama õppimine on üks raskemaid ülesandeid inimese elus.” (Isaac Watts). Kui kerge või raske on sul usaldada Jumalat?

Usaldada Joonatani?

Taaveti elu on täis ebakindlust (s 3). Keda ta üldse võiks usaldada? Saul on ebaratsionaalne, vägivaldne ja ebausaldatav. Kui ta midagi ka lubab, siis mõni päev hiljem ta taganeb sellest. Ka Taavet ise pole sugugi veendunud Joonatani kinnituses, et tema isal pole Taaveti suhtes mingeid kurje kavatsusi (s 2). 

Nii valmib Taavetil plaan kuidas Joonatani abiga kindlaks teha, millised mõtted Saulil tegelikult Taaveti suhtes on. Kes iganes võib tahtmatult saada tseremoniaalselt  ebapuhtaks ning seetõttu kaotada osavõtuõiguse noorkuu pidustustest; ning ka Saulil võis minna paar päeva aega enne kui ta märkaks Taaveti puudumist. Sauli reaktsioon Taaveti puudumise põhjust kuuldes pidi aga näitama kui suur oht Taavetit tema poolt tegelikult ähvardab.

Kas Taavet siiski saab Joonatani sellisel määral usaldada? Milliseid tõendeid on tal Joonatani usaldusväärsusest? Ja kui suur on Taaveti usaldus Jumala vastu?

NIi Taavet kui Joonatan annavad vastastikku lubadusi ning kinnitavad varem antud vandeid, et jäävad alati teineteisele ustavaks. Ometi on õhus endiselt veel ka ebakindlust Taaveti jaoks. Kui loeme Psalmi 18, näeme kuidas Taavet korduvalt kinnitab et usaldab ja loodab Jumalale kogu südamest. Tänases loos aga on tema kindlus palju väiksem. Alles hiljem tagasi vaadates, võib ta näha Jumalat, kes tõesti oli talle kindluseks ja päästjaks.

 
Kuidas saaksid sina: a) valida hoolikalt, keda usaldada, b) kinnitada teistele, et oled usaldusväärne, c) minna riskile panna kogu oma usaldus Jumalale?

Piibel ei räägi palju sõprusest. Paljud kirjakohad avavad seda, millised on õiged suhted - naiste ja meeste vahel, abikaasade, vanemate ja laste vahel, töötegijate ja isandate vahel jne -kuid vähesed tegelevad tõelise sõprusega: eriti aga kahe täistkasvanu vahelise sõprusega, kus täiesti pühendutakse üksteisele ka siis kui miski selleks ei sunni. Joonatani ja Taaveti sõprus oleks tavapäraselt võinud palju suuremalt distantsilt kulgeda - nagu kroonprintsi ja sõjaväe ülema vahel, või sugulaste vahel, kuid see sõprus oli palju sügavam. Heebreakeelset sõna “hesed”, millega kirjeldatakse nende lojaalsust üksteise suhtes (s 8, 14, 15) kasutatakse mujal Piiblis kirjeldamaks Jumala kindlat pühendumist oma rahvale.

Tänapäeval on kirjandust, kus Taaveti ja Joonatani sõprust tõlgendatakse homoseksuaalse suhtena. See vaade aga tuleb igal juhul kõrvale panna, mitte isegi lugeja isiklike vaadete või seksuaalse orientatsiooni tõttu, vaid sellepärast, et see on selge Pühakirja väärkasutus ning pigem 21. sajandi vaate sisestamine iidsesse teksti, mis taolise teemaga üldse ei tegele.

Tegelikult on keeles puudu väljenditest, mis kirjeldaksid meestevahelist ja mitte erootilist sõprust. 1. Saamueli raamatu autor oli sunnitud laenama sõnu romantilisest, sugulussuhteid kirjeldavast ja religioossest keelest. Iraagi sõja kaplan, Nathan Solomon, viitab hoopiski sellele, et Taaveti ja Joonatani sõprust saab kõige paremini mõista kui sidet, mis tekib lähedaste võitluskaaslaste vahel. Solomon kirjeldab kui frustreeriv oli ühe sõjaveterani olukord, kes koges kui võimatu oli tal selgitada oma naisele seda erilist ühendust enda ning oma lahingukaaslase vahel. “Ma tean, et nii ei tohiks, aga ma nutan ta pärast igal päeval..” Ka Taavet saab ühel päeval nutta (2Sm 1:11-12). Taavet ja Joonatan olid sõjamehed ühisel rindel.  Ja sellise sõpruse, nagu neil oli, üheks sünnipaigaks ongi täielik sõltumine üksteisest lähivõitluse tingimustes.  See võib ka olla  põhjus  miks nad väljendasid oma suhet kõige tugevamate neile kättesaadavate sõnade ja väljenditega.

John Harris

 

Selle kommentaari autor: Ro Willoughby