Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ta viis oma rahva välja

Pühapäev, 30. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 105:24-45

Jumala muistsete tegude ülistus
24Ja Issand suurendas väga oma rahvast ning tegi ta tugevamaks tema rõhujaist.
25Ta pani ahistajate südame vihkama oma rahvast, ja salakavalust pidama tema sulaste vastu.
26Ta läkitas Moosese, oma sulase, ja Aaroni, kelle ta oli valinud.
27Nemad tegid tema tunnustähti ja imetegusid Haami maal.
28Ta läkitas pimeduse, tegi maa pimedaks, ja nad ei tõrkunud vastu tema sõnale.
29Ta muutis nende veed vereks, ta suretas nende kalad.
30Nende maa kubises konnadest, nende kuningate kambriteski oli neid.
31Ta käskis, ja siis tuli parme ja sääski kogu nende maadele.
32Ta andis neile rahet vihma asemel ja saatis tuleleeke nende maale.
33Ta lõi maha nende viinapuud ja viigipuud ning murdis kõik puud nende maal.
34Ta käskis, ja tuli lugematul arvul rohutirtse ja söödikuid,
35ja need sõid kõik rohu nende maal ja neelasid nende põllu vilja.
36Tema lõi maha ka kõik esmasündinud nende maal, kõik nende mehejõu esmikud.
37Siis ta viis nad välja koos hõbeda ja kullaga, ega olnud ühtegi, kes oleks komistanud nende suguharude seas.
38Egiptus rõõmustas nende ära minnes, sest hirm nende pärast oli teda vallanud.
39Tema laotas pilve nende katteks ja tule valgustama ööd.
40Nad palusid, ja ta tõi vutte ning söötis nende kõhud täis taeva leivaga.
41Ta avas kalju ja vesi jooksis; see jooksis jõena põuasel maal.
42Sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Aabrahami.
43Nõnda ta viis välja oma rahva rõõmutsemisega ja oma valitud hõiskamisega.
44Ja ta andis neile paganarahvaste maad ning nad pärisid rahvahõimude töövaeva,
45et nad peaksid tema määrusi ja hoiaksid tema Seadust. Halleluuja!

Mõtle, kas sinu elus on olukordi, mille osas tahaksid, et Jumal sind neist välja aitaks? Pane need praegu Jumala ette ja palu, et Ta kinnitaks su usku.

Jumal sekkub inimeste ellu neid kasvatades, karistades, noomides ja armu andes. Jumal on tõotanud: kes peavad Jumala antud määrusi ja hoiavad tema seadust (s 45), neid ootab eriline abi ja õnnistus, nende töö läheb korda ja nende usk saab kinnitatud.

Alates neist vägevatest tegudest, mida Jumal tegi kui Ta Iisraeli Egiptuse vangipõlvest välja viis, ja millest siin jutustatakse, teeb Jumal tänapäevani vägevaid tegusid iga inimese elus, kes tahab ennast Temale tingimusteta allutada. Ent Tema teeb selle inimese kaudu imesid ka teiste inimeste ja tervete rahvaste elus. See allutamine aga võib toimuda vaid inimese vabal tahtel, samamoodi nagu tegi Mooses pärast esialgset kohkumist ja tõrkumist kõrbes põleva põõsa juures. Jumal tegi temast oma tööriista, et oma imesid teostada.

Oswald Chambers on oma raamatus “Kirkuse kütkes” öelnud järgmist: “Minu tagasihoidmatu enesepühendamine annab Pühale Vaimule võimaluse kinkida mulle Jeesuse Kristuse pühadus. Mul on seesama inimkeha. Minu isikupära säilib, kuid minu elu peamine motivatsioon ning mind valitsev loomus on täielikult muutunud.”

 
Kiida Jumalat, sest Tema on võimas sind välja viima ning Ta tahab täita sinu elus oma tõotused.

Selle kommentaari autor: APÜ