Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sinu valgus paistku!

Pühapäev, 7. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 112

Jumalakartlikkuse õnnistusest
1Halleluuja!
Õnnis on mees, kes kardab Issandat,
kellele väga meeldivad ta käsud.
2Võimsaks saab tema seeme maa peal,
õiglaste sugu õnnistatakse.
3Vara ja rikkus on tema kojas
ja tema õigus püsib ikka.
4Pimeduses tõuseb õiglastele valgus,
armuline ja halastav ja õige.
5Õnnis on mees, kes on armuline
ja annab laenuks,
kes oma asju ajab õigluses.
6Sest ta ei kõigu iialgi;
igaveseks mälestuseks jääb õige.
7Ei ta karda õnnetuse sõnumit,
tema süda on kindel,
ta loodab Issanda peale.
8Tema süda on toetatud,
ta ei karda,
kuni ta viimaks parastab
oma vaenlasi.
9Ta jagab välja rikkalikult
ja annab vaestele;
tema õigus püsib ikka,
tema sarv on kõrgel au sees.
10Õel näeb seda ja saab pahaseks,
ta kiristab hambaid ja nõrkeb.
Õelate igatsused lähevad tühja.

Loe veelkord tänast psalmi ja palu, et Jumal näitaks sulle, kuidas võiksid jagada eluvalgust keset katkist maailma.

“Kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest…” (2Kr 8:9)

Psalm 112 ütlev, et need, kes kardavad Jumalat ning tunnevad heameelt Tema käskudest, leiavad elu ja valguse, turvalisuse, austuse ja õnnistuse. Jumal tuleb ligi neile, kes teevad head; kurjus aga on ligi neile, kes teevad kurja. Ometi ei ole see lõplik tõde. Näiteks Iiobi raamat räägib meile, et halvad asjad võivad juhtuda headele inimestele, ning et õigsus iseenesest ei garanteeri elus edu.

Teised psalmid aga hoiatavad, et ei maksa liiga tugevalt enda õigsusele toetuda. “ei ole kedagi, kes head teeb, mitte ühtainustki…” (Ps 14.2  vrd Ps 143:2)

Ka Uuest Testamendist leiame skeptitsismi noote, kui asi puudutab inimese õigsust ning sellest eeldatavat edukust (vt nt Rm 3:9-12).

Ometi pakub tänane psalm olulisi arusaamisi. On parem elada eetiliselt kui ebamoraalselt. Üldiselt sünnitab headus headust. Võrreldes nendega, kes elavad isekalt või ahnelt, on õige elu tulemuseks parem kogukond, ühiskond, viimselt parem maailm kõikide jaoks. Paljud nõustuvad ka sellega, et moraalne headus teeb inimesele enesele ja ka teistele rohkem head kui julm ja hoolimatu käitumine.

Neaid, keda psalm esile tõstab, iseloomustavad omadused, ida üldiselt kasutatakse Jumalat kirjeldades (nt Joel 2:13). Nad on armulised, halastajad ja õiglased; nad on helded ja jagavad neile, kes kannatavad puudust. On selge, et maailm, mis on täidetud selliste inimeste ja käitumisega on parem kui maailm mida valitseb halastamatus ja vägivald. 

Psalm 112 ja teised selle sarnased tõstavad esile eetilise elu vajalikkuse - eriti rikaste ja võimsate puhul. Ka meie ootame tänapäeval eeskujulikku käitumist oma valitsejatelt, ametnikelt ning inimestelt, kelle käes on võim. Alati me ei koge seda. Aga enamik on nõus, et maailm on parem paik, kui valitseb selline suhtumine.

 

Issand, kingi mulle kindel süda, mida hirm ei saa valitseda. Tee mind valguseks, mis paistab pimeduses. Luba, et võiksin ollla nende hulgast selles põlvkonnas, kellest Sinul on hea meel, sest me jagame välja sinu armu, halastust ja õigsust neile, kes on hädas. Sinu aulise nime pärast, Aamen.

Selle kommentaari autor: Robert Parkinson