Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Igatsedes Sinu järele

Pühapäev, 21. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 119:73-96

Jumala sõna ülistus
73Sinu käed on mind teinud ja valmistanud, anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske!
74Kes sind kardavad, näevad mind ja rõõmustavad, et ma loodan sinu sõna peale.
75Ma tean, Issand, et su seadused on õiged ja et sa ustavuses mind oled vaevanud.
76Olgu nüüd su heldus mulle troostiks, nõnda nagu sa oled ütelnud oma sulasele!
77Tulgu su halastused minu peale, et ma elaksin, sest sinu Seadus on minu rõõm!
78Jäägu häbisse ülbed, et nad mind valega on ära eksitanud! Mina mõlgutan meeles sinu korraldusi.
79Pöördugu minu juurde need, kes sind kardavad ja tunnevad su tunnistusi!
80Olgu mu süda laitmatu su määrustes, et ma ei jääks häbisse!
81Mu hing on lõppemas, oodates su abi, ma loodan sinu sõna peale.
82Mu silmad on lõppemas, igatsedes su ütlust; ma küsin: „Millal sa trööstid mind?”
83Sest ma olen nagu nahkastja suitsus; sinu määrusi ma ei ole aga unustanud.
84Kui palju päevi on veel su sulasel? Millal saadad täide kohtuotsuse mu tagakiusajate kallal?
85Ülbed on kaevanud mulle auke, need, kes ei ela su Seaduse järgi.
86Kõik su käsud on tõde; valega kiusatakse mind taga. Aita mind!
87Peaaegu oleksid nad lõpetanud minu elu maa peal. Mina aga ei ole hüljanud su korraldusi.
88Oma heldust mööda elusta mind, siis ma hoian sinu suu tunnistust!
89Igavesti, Issand, jääb püsima sinu sõna taevas.
90Põlvest põlve kestab su ustavus. Sina oled kinnitanud maa ja see seisab.
91Sinu seaduste kohaselt nad püsivad tänapäev, sest need kõik on sinu sulased.
92Kui sinu Seadus ei oleks olnud mu rõõm, siis ma oleksin hukkunud oma viletsuses.
93Ma ei unusta iialgi su korraldusi, sest nendega sa oled mind elustanud.
94Sinu oma olen mina, päästa mind, sest ma nõuan taga su korraldusi!
95Õelad lootsid mind hukata; mina panen tähele sinu tunnistusi.
96Ma olen näinud, et ka kõige täiuslikumal asjal on lõpp, kuid sinu käsk on väga avar.

Tänu Jumalale, et Ta ootab, et oleme Temaga ausad ja räägime asjadest nii nagu need on! Samamoodi nagu on seda ka psalmist.

“Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib.”(Nl 3:25). Läbi terve 119. psalmi väljendab Taavet usaldust ja rõõmu Jumala sõna vastu. Samas on see psalm vägagi realistlik elu lahingute ja väljakutsete suhtes. Taaveti rõõm ei ole eskapismi väljendus, vaid on valminud kannatuse ja võitluse kuumuses.

Jälgi tänase teksti allhoovust: Jumal on Taavetit haavanud (s 75) ning Taavet vajab troosti (s 76). Talle on tehtud ülekohut ning lõksu püütud ülbete poolt “ilma põhjuseta” (s 78,85) ning ta ootab kannatlikult, et Jumal sekkuks - ometi tundub et Jumal vaikib (s 81-84). Taavetit kiusatakse taga, ta kaotab peaaegu oma elu (s 86, 92). Salmid 81-88 kõlavad nagu nutulaul, mis on täis mäslevaid tundeid.

On siiski märkimisväärne, et Taaveti meelest pärinevad enamik tema hädadest nii kurjade, pahatahtlike inimeste, aga ka Jumala käest. Jääb ebaselgeks, kas siin on juttu kahest eri allikast pärinevast kannatusest või on vaikimisi esitatud väide, et Jumal lubab inimese ellu ka kannatuse toojaid, kasutades neid inimese heaks.

Ristilöömise sündmusest (Jh 19:10-11) ja Pauluse “vaiast” (2Kr 12:7-9) teame, et Jumal valitseb üle inimliku rikutuse, patususe ning isegi saatanliku vastupanu, kasutades kõiki asju enda plaanide heaks. Samas ei tea me, millised mälestused piinasid Taavetit.  Need võivad ka olla üldised viited, sest põgenedes nii Sauli, kui ka Iisraeli kuninga eest, oli ta pidevalt silmitsi konfliktide ja tugeva vastuseisuga.

Veel tähelepanuväärsem on aga see, et tugevate tuulte ja tormi käes, “ankurdub” Taavet kindlalt  Jumala trööstiva sõna külge. Kahel korral ütleb ta: “Ma loodan sinu sõna peale” (s 74, 81). Ta teab, et läbib turvaliselt ka tormid, kui  ootab kannatlikult ja visalt kuni Jumal täidab oma sõna.

Sest Jumala sõnad, vastupidiselt inimeste sõnadele, on õiged, usaldusväärsed, kandvad, armastavad, igavesed ja vastupidavad. Taavet jõuabki järelduseni, et mitte miski pole täiuslik peale Jumala käskude (mis oma täisulikkuses on piiritud) (s 86).

 
“Päästa mind, sest ma nõuan taga su korraldusi!” (s 94), Too veelkord Jumala ette iga raske olukord mis sind rõhub, eriti aga need, mis näivad olevat ilma lahenduseta.

Selle kommentaari autor: Derek Tidball