Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mitte päris see, mida tahaksime

Esmaspäev, 22. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 11:25-30

Jeesus kutsub koormatuid
25Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele!
26Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.
27Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.
28Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
29Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele,
30sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!”

Mõtle sellele, mida ootad Jeesuselt. Siis palveta, et Tema näitaks sulle, mida Ta tahab anda…

Kolm peamist Galilea linna põlgasid Jeesuse ära: Korasin, Betsaida ja Kapernaum. Need linnad olid üksteisest paaritunnise kõndimisteekonna kaugusel ning neil oli erakordne eesõigus olla tunnistaja Jeesuse teenimistööle. Sellest hoolimata keeldusid nad reageerimast Jeesuse sõnumile ning jumalariigi poolt pakutavast elust.

Jeesus võrdles Korasini, Betsaidat kahe teise paganate linna - Tüürose ja Siidoniga, mis olid langenud Vana Testamendi ettekuulutuse kohaselt (Js 23; Hs 26-28) Jumala kohtumõistmise alla. Jeesus ütleb, et need mõlemad  paganate linnad oleksid saanud parema saatuse, sest oleksid Jeesuse jutluse peale meelt parandanud.

Kõige karmima kohtuotsuse sai Kapernaum, sest see oli Jeesuse kodulinn tema Galilea teenistuse  perioodil (Mt 4:13). Võrreldes teiste linnadega, oli Kapernaum palju suuremal määral Jeesuse tegude ja kuulutuse tunnistaja, kuid selle linna elanikud keeldusid meelt parandamast. Sõnad, millega Jeess Kapernauma noomis, on võetud Js 14:13-15 prohveteeringust, mis algselt oli suunatud Paabeli türannist kuninga vastu, kes ülendas end kõigist kõrgemale ning langes seetõttu Jumala kohtumõistmise alla. Kapernauma linn oli samal teekonnal; veelgi hullem aga oli, et Jeesuse kohtuotsuses said isegi paadunud Soodoma inimesed parema hinnangu.

Jeesuse ettekuulutuste toon polnud mitte üksnes šokeeriv, vaid veelgi olulisem - oli äratushüüd, alarm, kõikidele neile, kes ikka veel keeldusid meelt parandamast. Neid Galilea linnu oli õnnistatud Jeesuse õpetusest, kuulutustööst ja imetegudest osasaamisega, mille järele paljud teised igatsesid, aga nad lasid oma eesõiguse tühja joosta.

Kuidas on meiega? Kas kogudus, kellele on usaldatud vastutus olla tunnistajaks evangeeliumile Jeesusest Kristusest, on jäänud ustavaks oma kutsumisele? Kas oskame õppida nonde Galilea linnade vigadest, et kasutada meile jäänud aega (kui pikk või lühike see poleks) meeleparanduseks oma eksiteedest ning selleks, et taotleda Jumala õigsust ja tahet? Või meenutab järgmine põlvkond meid uskmatuina?

 
Millisena kujutlevad Jeesust sinu sõbrad ja kolleegid? Kuidas võiksid neil aidata näha seda, kellena Jeesus ise end kirjeldas ning mida Ta tuli meile pakkuma (s 29,30)?

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim