Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sa suudad seda!

Teisipäev, 23. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 12:1-8

Jeesus ja hingamispäev
1Tolsamal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ning sööma.
2Aga seda nähes ütlesid variserid talle: „Vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval!”
3Tema aga ütles neile: „Kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas?
4Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad, mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestrid üksi?
5Või kas te ei ole lugenud Seadusest, et preestrid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta?
6Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda!
7Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid,
8sest Inimese Poeg on hingamispäeva isand.”

Mis muudab pühapäeva sinu jaoks eriliseks? Mille poolest on see teistsugune muudest nädalapäevadest?

Matteus liidab kaks juhtumit selleks, et näidata kuidas Jeesus osutus oma tegude ja sõnade läbi ohtlikuks religioossete juhtide vasturääkivaile arvamustele ja suhtumistele. Esimeses loos olid variserid kärmed osutama Jeesuse jüngrite veale käitumises, kes hingamispäeval viljapäid söögiks noppisid. Jeesus kaitses neid jõuliselt, kasutadest lugu Taavetist ja tolle meestest, kes pühitsetud leiba sõid ja preestritest, kes hingamispäeval tööd tegid, tõestamaks, et halastus on olulisem kui ohvrid ning et Inimese Poeg on hingamsipäeva Issand. 

Teine juhtum toimus sünagoogis (s 9-14), kus Jeesuse vastased kasutasid ära kuivanud käega meest Jeesuse lõksu meelitamiseks. Jeesus tõestas seal, et kui variserid võisid päästa kannatava looma hingamispäeval, võivad ka nemad teha head puudega inimesele. Selle peale lahkusid tema vastased ja hakkasid tegema plaane Jeesuse surmamiseks. Nad kuulsid, kui Jeesus ütles enese templist ja kõikidest nende endi tehtud sedaustest suurema olevat kuida nad jäid tõele pimedaks.

Kui sageli rakendame meie usklikena iseendi poolt tehtud reegleid  teistele, ja seda tehes jääme pimedaks Jumala tööle nende eludes, eriti aga nende inimete puhul, kes meist on erinevad! Me võime küll enese üle uhked olles pidada kõiki tema käske, kuid seejuures absoluutselt eirata Jeesuse käsku armastada oma ligimest, kui iseennast ning armastada oma vaenlasi. Taoline suhtumine erineb tugevalt variseride omast.

On oht, et me ei tunne ära Jumalat Tema toimimises, või mis veelgi hullem, hakkame vastu panema sellele, mida Ta teeb. Jumalale meeldivad erisused ning Ta ei pruugi üldse korrata oma toimimisviise. Olgem siis ettevaatlikud, kui tekib soov suhtuda kriitiliselt  kas uute ülistusviiside, teistsuguse muusika, noorte innukuse, vaimuandide toimimise või kasvõi naiste ja laste teenimistöö jm osas. Jeesus on suurem, kui meie minevikuviisid, uskumisharjumused -Tema, kes on suurem kui mistahes tempel, on jätkuvalt meie keskel.

 
Palu, et Jumal näitaks sulle neid sinu mugavusse ja traditsioonidesse kinni jäänud praktikaid, millest peaksid lahti laskma. Milles vajad selleks Jumala abi?

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson