Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mitte see, millega harjunud oleme

Kolmapäev, 24. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 12:9-14

Jeesus parandab hingamispäeval
9Ja Jeesus läks sealt edasi ning tuli ühte nende sünagoogi.
10Ja vaata, seal oli kuivanud käega inimene. Ja nad küsisid temalt: „Kas hingamispäeval tohib teha terveks?” - et nad võiksid tema peale kaevata.
11Aga tema ütles neile: „Kes on teie seast inimene, kellel on üksainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta ei haara temast kinni ega tõmba teda välja?
12Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene! Tähendab, hingamispäeval tohib teha head.”
13Siis ta ütles inimesele: „Siruta oma käsi!” Ja too sirutas ning ta käsi sai jälle terveks nagu teinegi.
14Aga variserid läksid välja ning võtsid Jeesuse kohta vastu otsuse, et ta tuleb hukata.

Millised on sinu koguduse kultuuritraditsioonid? Kuidas aitavad need kaasa teie koguduse eesmärgile?

Pinge Jeesuse ja variseride vahel jõuab Matteuse 12.peatükis uuele tasandile, kui teemaks tuleb hingamispäeva pidamine. Nüüd on avalik vaenulikkus muutunud intensiivseks ning päädib usujuhtide nõpidamisega leida võimalus Jeesuse tapmiseks (s 14). Hingamispäeva pidamine (koos ümberlõikamise ja toitu puudutavate reeglitega) oli üks põhilisi asju, mis eristas juute kui Jumala valitud rahvast teistest rahvastest. Esmesel sajandil kujunesid välja komplekssed reeglid kõikide hingamispäeva toimingute jaoks, mis pidid  aitama ustavatel hoiduda eksimast Jumala seadmiste vastu. Mõned rabid õpetasid, et inimesed olidki loodud hingamispäeva jaoks. Jeesus osutab oma jutustustes sellele, kui absurdne selline mõtlemine on.

Variserid süüdistasid Jeesust selle alusel mida nende reeglite järgi hingamispäeval teha ei tohi. On selge, et jätta haige mees tervendamata, kui Jeesusel on vägi ja meelevald teda tervendada, oleks  olnud kuri. 

Variserid mõistsid Jeesuse süüdi enda koostatud hingamispäeva reeglite põhjal, Jeesus aga demonstreeris jumalariigi seadustes valitsevat teistsugust mõtteviisi ja vabadust. Hingamispäeval kellelegi head teha oli kindlasti õige tegu, mida ka selle päeva reeglid ei saanud keelata. Tegelikult täitis Jeesus meest tervendades hingamispäeva seadust (andes inimesele hingamise tema vaevast), seistes samas vastu variseride arvamusele sellest kui rangelt peaks inimene hingamispäeva pidama.

Inimene võib märkamatult jääda kinni religiooni välistesse väljendustesse, pöörates rohkem tähelepanu vormile, kui sisule. Nii nagu variserid, võime ka meie langeda tegude baasil enda vagaduse mõõtmise lõksu, pidades oluliseks vaid seda mida ei tohi teha - tappa, varastada, valetada - samal ajal sallides oma südames vihkamist, kadedust ja andestamatust.

Püüa oma järgmisel hingamispäeval pühenduda senisest rohkem suhete tugevdamisse ja nende eest hoolitsemisse, ning jäta uudised, aiapidamise, turu jm toimetamise teemad seekord tahaplaanile. Palu, et Jumala Vaim juhiks su tähelepanu sellel, mida peaksid ja saaksid korraldada ja paranda enda südames ja suhtlemises teistega.

 
Mida ütleksid sõbrale, kelle jaoks usuelu on eelkõige reeglite ja korrladuste täitmine? Mida ütleks Jeesus talle?

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim