Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mitte see, mis sa teed

Reede, 26. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 12:22-32

Jeesust süüdistatakse koostöös Peltsebuliga
22Siis toodi Jeesuse juurde kurjast vaimust vaevatu, kes oli pime ja tumm, ning Jeesus tegi ta terveks, nii et tumm rääkis ja nägi.
23Ja kõik rahvahulgad hämmastusid ning ütlesid: „Egas see ometi ole Taaveti Poeg?”
24Aga variserid ütlesid sellest kuulda saades: „See ei aja kurje vaime välja kellegi muu kui Peltsebuli, kurjade vaimude ülema abil.”
25Ent Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: „Iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse, ja ükski linn või pere, mis on omavahel riius, ei jää püsima.
26Ja kui saatan ajab välja saatana, siis on ta iseenesega riius. Kuidas võib tema kuningriik siis püsida?
27Ja kui mina peaksin kurje vaime välja ajama Peltsebuli abiga, kelle abiga siis teie pojad ajavad neid välja? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad.
28Aga kui mina Jumala Vaimu abil ajan kurje vaime välja, küllap siis on Jumala riik jõudnud teie juurde.
29Või kuidas saab keegi minna vägimehe majja ja röövida tema asju, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni? Alles siis saab ta tema maja röövida.
30Kes ei ole minuga, see on minu vastu, ja kes ei kogu minuga, see pillab laiali.
31Seepärast ma ütlen teile: Inimestele antakse andeks iga patt ja teotamine, aga Vaimu teotamist ei anta andeks.
32Ja kui keegi ütleb midagi Inimese Poja vastu, võib ta saada andeks, aga kui keegi ütleb midagi Püha Vaimu vastu, ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul.

Kuidas sa defineeriksid “tõelist kristlast”? Palu, et Jumal aitaks sul olla ehtne- kõiges.

Vastuseis Jeesuse teenimistööle kasvas. Sel ajal kui rahvahulgad vaatasid hämmastunult Jeesuse tegusid mõeldes, et võibolla tõesti Ta ongi Taaveti Poeg, tegid variserid kõik, et Jeesust häbistada.

Juba varem olid nad veendunud, et Jeesus ei lähtunud Jumalast, ning süüdistasid Teda koostöös saatanaga (Mt 9:32-34). Selline süüdistus pidi Jeesusele üsna valus olema. Need olid ju usulised liidrid, kes üldse ei saanud aru Tema missioonist ning süüdistasid teda saatana käsilaseks olemises siis, kui Tema tegi Jumala tegusid.

Kuid seekord ei tõmbunud Ta enam eemale, vaid otsustas variseride süüdistusele vastata. Kõigepealt osutas Ta nende süüdistuse absurdsusele - mistahes omavahel võitlev linn, majapidamine või kuningriik ei saa püsima jääda. Teiseks viitas Jeesus väga tõsistele tagajärgedele, mis varisere tabab, kui nad jätkavad Jeesuse teenimistöö väe omistamist saatanale ning sellega salgavad Püha Vaimu väe ja töö. Jeesus hoiatab väga jõuliselt, et variseride patte ei anta andeks, kui nad taolist jumalapilkamist ja süüdistamist jätkavad.

Lõpuks hoiatas Jeesus, et variserid peaksid väga kaaluma kuidas nad käituvad ja mida ütlevad. Nimetades neid “rästikute sigitiseks” ning “kurjadeks” (s 34), paljastas Jeesus nende kurjad kavatsused ja pööras kogu olukorra nende vastu, öeldes, et hoopis nemad on saatanaga mestis.

Need Jeesuse poolt antud ja väga karmid hoiatused on sama aktuaalsed ka meie ajal. Heebrea kirja autor hoiatab korduvalt, et me ei tohiks Jumalast eemale triivida olles sõnakuulmatud või laisad või lihtsalt meelega pattu tehes ja sellega Jumalale väljakutset esitades (Hb 2:1–4; Hb 3:12–15; Hb 4:11–13; Hb 5:11 – 6:6; Hb 10:26–39;  Hb12:25–29). Oht, et ka meie võime muutuda variseride sarnaseks on sama reaalne kui see oli Jeesuse päevil.

 
“Kui mingi ootamatu sündmus võib panna mind ütlema ärritunud ja kurje sõnu, siis ei tunne ma tegelikult seda armastust, mis voolab Kolgatalt. Sest kruus, mis on täis magusat vett, ei saa tilgutada ka ühtainust kibeduse piiska, ükskõik, kui äkiliselt seda tõugatakse.” (Amy Carmichael - “If”)

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim