Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kosmiline konflikt

Laupäev, 27. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 12:33-37

Jeesust süüdistatakse koostöös Peltsebuliga
33Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest puud tuntakse tema viljast.
34Teie rästikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head, kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil.
35Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja.
36Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud,
37sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi.”

“Armas Jumal, palun hoia mind oma teel! Aamen.”

Jeesus ründab variseride mõtteviisi lünklikkust ja absurdsust (Mt 12:25-27). Tõsisem asi on see, et nad ründavad seeläbi Jumala tööd ning asetavad end tõelisesse vaimsesse ohutsooni (Mt 12:28-32). Samlmides 33-37 rõhutab Jeesuse, et tal pole võimalik teha “häid asju” - näiteks tervendada olles ise samal ajal juurdnud kujrusesse ning järgides Peltselbuli. Variseride käitumine  - see mida nad ütlevad  ja mõtlevad Jeesuse kohta - aga paljastab nende südame kurjuse.

 

Jumalariigi üheks võtmefaktoriks on pigem vaimulik vägi kui territoriaalne ruum. Jumala valitsuse taustsüsteemiks aga on kosmiline konflikt headuse ja kurjuse vahel. 

Saatan - kui peamine deemon ning “praeguse ajastu” mässuline jumal (2Kr 4.4) on see, kes juhib kogu kurjuse võidukäiku. Jeesuse teenimistöö läbi aga vallutab Jumal seda kurjuse valitsusala päästes kruttummi ja pimedaid inimesi (s 22), keda kuradi deemonid on vangistuses hoidnud.

Jumala valitsus murdis sisse ka selle vaese mehe ellu, tuues enesega kaasa tervendamise ning vabastamise talle ja lugematuile teistele, kes olid vaevatud füüsiliste, psühholoogiliste ja ka sotsiaalsete või vaimsete sidumistega. Taolise mastaapse ja massilise tervendamise ja kurjuse väljaajamisega andis Jeesus hävitava hoobi kurjusel valitsemisele.

See on ka põhjust, misk kurat otsis viise Jeesuse kõrvalekallutamiseks tema Messia ülesandest, kohe algusest peale (Mt 4:1-11)

Tutvustades rahvale türanni kujundit, viitab Jeesus Js 49:24-26, ning kuulutab, et see suur ja kauaoodatud hetk, mils kuradi võim kukutatakse, on saabunud. Jumalariik on tulnud! Täielik ja lõplik võit Jumala plaanide täitumiseks on kinnitatud!

 

 
Pane tähele, milliseid sõnu täna kasutad. Püüa vältida hoolimatuid ning haiget tegevaid sõnu. Mida näitavad su viimase 24 tunnu jooksu öeldud sõnad - su südame asendi kohta ?

Selle kommentaari autor: Fergus Macdonald