Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mitte enne, kui sa seda tõestad

Esmaspäev, 29. Juuli 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 12:38-42

Jeesus keeldub tegemast erilist tunnustähte
38Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle: „Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte!”
39Aga tema ütles neile: „See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht,
40sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd.
41Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona!
42Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon!

Issand, kuidas ma tean, et Sa päriselt olemas oled? Palun tõesta seda mulle, ja siis ma usun - kuidas muidu võiksin olla kindel, et saan usaldada Sind oma elus ja probleemides?

Religioossete juhtide rünnakud Jeesuse vastu jätkusid. Seekord nõuavad nad Jeesuselt tunnustähte, nii nagu inimesed Vanas Testamendis, kui oli vaja tõendada, et valitud juht või kuuldud prohveteering on tõesti Jumalast. Asi polnud selles, et Jeesus poleks üldse tunnustähti teinud - ta oli neid teinud lausa nii palju, et rahvas kes neid nägi ütles: „Sellist asja ei ole Iisraelis iialgi nähtud!” (Mt 9:33).  Aga hoolimata kõikidest imedest ja tunnustähtedest, mida Jeesus tegi, tahtsid variserid Teda tappa (Mt 12:14) ning väitsid, et Tema vägi tuli saatanast (Mt 12:24). Nüüd nõudsid nad taas tõestust, kuid tegelikult eemärgiga Jeesusest vabaneda.

Jeesus vastas nende nõudmisele viidates, et need, kes pidevalt Jumala tööd küsimärgi alla seavad, kuuluvad “kurja ja abielurikkuja sugupõlve” hulka (s 39), samamoodi kui Iisraeli kohta öeldi Vanas Testamendis, et see rahvas on kui abielurikkuja naine (Ho 1-3) või “nurjatu ja pöörane sugupõlv” (5Ms 32:5).

Religioossed juhid ei erinenud millegi poolest sellest kõrbes ekslevast sugupõlvest, kes nägi palju suuri ja imelisi tunnustähti, ning ometi keeldus uskumast. Jeesus ütles lausa, et Niineve linna paganad ja ka Seeba kuninganna, kes Saalomoni juurest tuli tarkust otsima,  saavad nood religioossed juhid hukka mõista, sest nemad parandasid meelt. Jeesus hoiatas, et kui vastupanu ja Tema tõrjumine jätkub, võib usujuhtide saatuseks olla jumalariigist väljatõukamine. 

Variseride väidetele vastupidiselt, väitis Jeesuse, et need, kes Tema sõnadele kuuletuvad ning teevad Jumala tahtmist, on Tema tõelised jüngrid - nad on Jumala uue perekonna liikmed (s 48-50).

Nii asetab kogu see tekstiõik ka meid valiku ette: kas tõukame Jeesuse ära, või kuuleme ja teeme Tema sõnade kohaselt? Kas oleme tõeliselt Jumala perekonna liikmed, või Jumala vaenlased? Kuhupoole kaldud sina?

 
Oleme näinud Messiat, kes esitab väljakutseid ja lükkab piire paigast, ning kõiges selles pakub meile palju rohkem, kui iial oleme ära teeninud või võiksime loota. Mis on sulle väljakutseks? Mida pakub Jeesus sulle?

Selle kommentaari autor: Kar Yong Lim