Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Nauditav Sõna

Pühapäev, 4. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 119:105-112

Jumala sõna ülistus
105Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
106Ma olen vandunud ja täidan seda, et ma pean sinu õiguse seadusi.
107Ma olen väga vaevatud. Issand, elusta mind oma sõna järgi!
108Minu suu vabatahtlikud ohvrid olgu su meelt mööda, Issand, ja õpeta mulle oma seadusi!
109Mu hing on alati mu pihus ja sinu Seadust ma ei unusta.
110Õelad on mulle pannud püüdepaela, kuid mina ei eksi ära sinu korraldustest.
111Su tunnistused ma olen saanud pärandiks igavesti, sest nad on mu südame rõõm.
112Ma pöörasin oma südame tegema su määruste järgi alaliselt ja otsani.

"Issand, võta vastu mu huulte kiitus ning õpeta mulle oma seadmisi (s 108).”

On selge, et psalmisti kogu elu on juhitud Jumala sõnast. Ta mõtleb sellele alati (s 97-99), ta annab jätkuvalt oma parima, et sellele kuuletuda (s 101) ning see kõik muudab ta targemaks kui mistahes mõjukad inimesed, keda ta tunneb - vaenlased, õpetajad või isegi vanemad (s 98-100).

Jumala sõna pakub talle rohkem naudingut kui miski muu siin elus (s 103). See, mida ta sõnast saab, pole lihtsalt intellektuaalne arusaamine, vaid tarkus “vihata kõiki vale teeradu” (s 104).

Psalmist kogeb, et Jumala sõna juhib teda reaalselt nii üldises suunas kui ka konkreetsetes ja kohestes otsustes (s 105). Nii on ta otsustanud igal juhul järgida õiget teerada, ükskõik mis see ka maksaks (s 106).

Ta ütleb, et Jumala sõnad on tema suulaele magusad, magusamad kui kõige magusam mesi (s 103). Tavaliselt me nii Piiblist ei räägi. Liiga sageli pakume Piiblit pigem kui tervislikku müslit või ühepajatoitu, midagi tõhusat ja toitvat, aga mitte kui imeliselt magusat ja nauditavat.

Lõbu ja naudingu tagaajamine - hedonism -on kristluse poolt reeglina hukka mõistetud. Kuid Jumala tahte otsimine võib osutuda selliseks naudinguks, mis ületab kõik teised ja tundub, et psalmist räägib siin just sellest. Ta tunneb rõõmu kui kuuleb Jumala häält ning kui mõtiskleb ja mediteerib sõna üle (s 97, 111) See hoiab teda õigel teel (s 101), joondab Jumala tahtega ning täidab rõõmuga. Mida võiks ta veel tahta?

See kõik ei tähenda, et elu oleks lihtne - tegelikult on tõde vastupidine. Psalmist kannatab jätkuvalt (s 107) ning pidevalt on ta “hing tal pihus” (s 109). Pidevalt on tal ka kiusatus eksida eemale Jumala teedest (s 110). Kuid kõigest hoolimata on ta äärmiselt otsusekindel. Mitte miski ei pea saama teda Jumala teedest kõrvale juhtida, ta on otsustanud lõpuni järgida Jumalat (s 112). 

 
Alati on oht mitte niivõrd teadlikult Jumala sõna kõrvale panna või sellest eemalduda, kui vähehaaval sellest eemale triivida (vt Hb 2:1). “Issand, olgu su sõna alati mu südame rõõm. Palun õpeta mind ise ning hoia mind eemal kurjast. Aamen.”

Selle kommentaari autor: Andrew Clark