Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Suitsukatted

Teisipäev, 6. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 13:53-58

Jeesus hüljatakse kodukohas
53Ja sündis, et kui Jeesus oli need tähendamissõnad lõpetanud, lahkus ta sealt
54ja tuli oma kodukohta ning õpetas nende sünagoogis, nii et nad hämmastusid ja ütlesid: „Kust on pärit tema tarkus ja vägevad teod?
55Eks ta ole see puusepa poeg? Eks tema ema hüüta Maarjaks ja ta vendi Jaakobuseks ja Joosepiks ja Siimonaks ja Juudaks?
56Ja eks ta õed ole kõik meie juures? Kust siis talle see kõik on tulnud?”
57Ja nad põlastasid teda. Aga Jeesus ütles neile: „Kuskil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma majas.”
58Ja ta ei teinud seal kuigi palju vägevaid tegusid nende uskmatuse pärast.

Kas su elus on alasid, kus oled palunud Jumalalt abi, kuid tundub nagu ei teeks Ta midagi?

Inimesed olid sageli hämmastunud Jeesusest. Tema õpetus oli imekspandav ja üllatav paljude jaoks, ning isegi tänapäeval nõustuvad ka need, kes end kristlaseks ei pea, et palju sellest, mida Jeesus ütles oli väärtuslik ja tabav. See viimane sündmus peale tervet seeriat jumalariigi tähendamissõnu, on tegelikult hoiatus igaühele, kelle arvates Jeesuse õpetus on aktsepteeritav, isegi sirgjooneline, eluline, õiges vaimsuses ja lihtne omaks võtta.

Jeesuse kodukohas ol peaminei reaktsioon Tema õpetusele hämmastus (s 54), samas põhjustas ka skandaali, pani inimesi seda tõrjuma ja selle peale solvuma (s 57, vt ka Mt 11:6; Mt 13:21), sest Jeesuse teenimisviis ei sobinud inimeste ootustega ning vastandus mõnikord isegi üldlevinud tavadele. Ka järgmistes peatükkides võib sageli tajuda skandaali hõngu.

Inimesed otsekui komistasid Jeesuse õpetuse otsa ning sageli ka solvusid. Ilmselt on siin ühendus apostel Peetruse sõnu kasutades sellega, et Jeesus sai inimestele “komistuskiviks” ja “pahanduskaljuks” (vt 1Pt 2:7-8).

Teatud mõttes on salmides 54-56 esitatud küsimused täiesti arusaadavad. Siin oli keegi, keda 500 elanikuga linnas tunti hästi ning kelle taust rääkis vastu sellele, mida Ta tegi. Oma küsimusega, aga pani too rahvas enese peale peaaegu needuse; nad küll ei suutnud kahtluse alla seada Jeesuse tarkust või imesid, kuid nad tõrjusid eemale Tema enesekohased väited. Nemad nägid Jeesuses peamiselt takistust oma usule, kuigi suurim takistus oli hoopiski nende endi südames. Nemad arvasid, et teavad Jeesusest kõike, kuid nende välisest familiaarsusest voolas halvakspanu. Neil, kes teavad Jeesuse kohta kõige rohkem, kuid ilma Temasse uskumata ja Talle kuuletumata, on alati oht võtta Jeesust iseenesestmõistetavana ( vt ka Jh 6:42   Jh 7:15).

Uskmatust on alati kurb näha, kuid siin on see peaaegu haletsusväärne. Tasub ka tähele panna, et inimesed selles loos pole lihtsalt väiklased Jeesuse imelise teenimistöö erisuste suhtes, vaid nad põlgavad ära Jumala päästva valitsemise eneste üle.

 
Meenuta milline olid enne tänase piibliteksti ja kommentaari lugemist. Palu, et Jumal kõrvaldaks kõik suitsukatted sinu elust, mida oled sinna pannud ning mis takistavad Tal tööd jätkamast su elus.

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate