Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Suure südamega

Neljapäev, 8. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 14:13-21

Jeesus söödab viit tuhandet meest
13Kui Jeesus sai sellest kuulda, eemaldus ta sealt paadiga tühja paika, et olla omaette. Ja kui rahvahulgad sellest kuulsid, järgnesid nad talle jalgsi linnadest.
14Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, läks ta meel haledaks ning ta tervendas nende haiged.
15Õhtu jõudes aga astusid Jeesuse jüngrid ta juurde ja ütlesid: „Paik on üksildane ja aeg juba hiline, lase nüüd rahvahulgad ära minna, et nad läheksid küladesse endale süüa otsima!”
16Aga Jeesus ütles neile: „Neil ei ole tarvis ära minna. Andke teie neile süüa!”
17Nemad aga ütlesid talle: „Meil ei ole siin rohkem kui vaid viis leiba ja kaks kala.”
18Aga tema ütles: „Tooge need mulle siia!”
19Ja Jeesus käskis rahvahulkadel istuda rohule, võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis ning andis leivad jüngrite kätte, jüngrid aga andsid need rahvale.
20Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Ja ülejäänud palakesi korjati kaksteist korvitäit.
21Aga sööjaid oli ligi viis tuhat meest, peale selle veel naised ja lapsed.

“Issand, tänan sind inimeste eest, kes mind armastavad! Palun aita mul taastada head suhted nendega, kellega mul on raske läbi saada.”

See lugu on raamitud kurbusega. Jeesus on just saanud teada oma sugulase, Johannese surmast ning matmisest, ning Ta tahab ära minna, et olla üksinda. See on otsekui õpiku näide viisist, kuidas oma leinaga tegeleda. Armastatud inimese kaotamine tekitab sageli vajaduse olla üksi ja teistest eemal ning just siin avaneb meile Jeesuse inimeseks olemine täies mõõdus. Ka Tema koges vajadust leinata ja kurvastada nagu meiegi.

Ometi ei lasta Tal pikalt üksi olla. Hoolimata sellest, et Jeesus on paadis, järgnevad rahvahulgad Talle ning Jeesus tuleb neile vastu, et neid teenida. Miks Ta seda teeb? Jeesusel on kaastunne rahvahulkade vastu. Võibolla ei tundu see sõna meile eriti tähenduslik. Kuid kreekakeelne sõna kaastunde kohta viitab suurele sisemisele segadusele, seda võiks sõnasõnalt tõlkida isegi kõhuvaluna. 

Jeesus on endiselt tundlik nähes teiste vajadusi, kuigi tol hetkel on ta ka isiklikus leinas ja tunneb hingevalu. Peale tervet päeva täis tervendamisi, on Ta koos jüngritega õhtu jõudes silmitsi uue väljakutsega: on vaja kuidagi toita vähemalt 5000 näljast inimest. Ja taas esitab Jeesuse reaktsioon ning otsus siin väljakutse meie käitumisele taolistes pingetes.

Kui sageli olen mina inimesed minema saatnud sellepärast, et kogen vajadust kaitsta enda piire või privaatsust? Kardan, et liigagi sageli. Jeesus võttis üksiolemiseks päris tihti aega, kuid selle juures Ta jäi alati kättesaadavaks ja tundlikuks märkama teisi enda ümber.

 
Millist hinda olen nõus täna maksma, et osutada praktilisel viisil teistele kaastunned ja lahkust?

Selle kommentaari autor: Gethin Russell-Jones