Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tuhanded näljased suud

Neljapäev, 15. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 15:29-31

Jeesus tervendab palju vigaseid
29Ja sealt siirdus Jeesus Galilea järve äärde ning läks üles mäele ja istus sinna.
30Ja ta juurde tulid suured rahvahulgad, kaasas jalutuid, vigaseid, pimedaid, kurte ja palju teisi ning panid need tema jalgade ette ja tema tegi nad terveks,
31nii et rahvas imestas, nähes kurte rääkimas, vigaseid tervena ja jalutuid kõndimas ning pimedaid nägemas. Ja nad ülistasid Iisraeli Jumalat.

Issand, Sinuga koos ei ole miski võimatu! Sündigu mulle Sinu sõna järele. (Lk 1:38). Palun kingi mulle usku, et võiksin Sind usaldad igal hetkel!”

Rahvahulgad tulevad Jeesuse juurde - just siis kui Tema istub, et puhata (s 29,30). Oma kõikvõimalike vajaduste ja hädadega asetatakse kannatajad Jeesuse jalge ette. Ei olegi paremat kohta kuhu inimesi tuua, kui Jeesuse jalge ette. Ta tervendab nad, ja Jumala nimi saab austatud. Jeesus oma halastuses ja armastuses on valmis teenima abivajajaid.

Jeesusele on oluline ka inimeste füüsiline heaolu. Kui näljased inimesed Teda ümbritsevad, siis tahab ta neid toita. Sellest imest leiame mitmed suures õppetunnid ja tõed, aga Jeesus ise põhjendab oma imetegu lihtsalt: “neil ei olnud midagi süüa” (s 32). Nii väljendavad ka kaasaegsed halastus - ja abiorganisatsioonid mitmel pool maailmas ( nt Toidupank) Jeesuse südant ja armastust nende miljonite vastu, kes on näljas.

Vajadus avab alati ukse ilmutada ka Jeesuse kuninglikku väge. Kordub 5000 mehe söötmise ime (Mt 14:13-21), taas kord läbi jüngrite, kes inimesi teenivad, kuid kes ikka veel ei suuda uskuda või ära tunda, et Jeesusel on vägi ka sellisele vajadusele vastata. Jüngrid ise on minevikus olnud tunnistajateks Jeesuse väele, ometi ei oska nad seda teadmist uue väljakutsega silmitsi olles rakendada - uskuda, et Jeesus võib seda uuesti teha! 

Ja Jeesus kordab imetegu - paljundades toitu, täites kõikide vajaduse külluslikult ning suure ülejäägiga. 

Kõik neli evangelisti jutustavad neist korduvaist imetegudest, et tuua esile oluline teadmine: Jeesus on Looja, kes valitseb ka materiaalse maailma üle, seda käsutades oma eesmärkide täitmiseks, Ta on Jumal - hoolitseja, kes peab oma rahvaga tehtud lepingut (Ps 111:5). Tema meelevald inimese suhtes on täis heldust ja lahkust.

 
“Issand, kiitus ja tänu Sulle, et Sina oled Jumal, kes toidab ja varustab! Tänan Sind igapäevase toidu ja Püha Vaimu anni eest! Aamen!”

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate