Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala heldus ja selle vastuvõtmine

Laupäev, 7. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 10:29-11:9

Iisraeli lapsed lahkuvad Siinai mäe juurest
29Ja Mooses ütles Hoobabile, Moosese äia, midjanlase Reueli pojale: „Me oleme teel sinna paika, mille kohta Issand on öelnud: Ma annan selle teile. Tule meiega ja me teeme sulle head, sest Issand on tõotanud Iisraelile head!”
30Aga too vastas temale: „Ma ei tule, sest ma lähen oma maale ja oma sugulaste juurde.”
31Siis ütles Mooses: „Ära jäta meid maha, sest sina ju tead, kuhu me saame kõrbes leeri üles lüüa! Jää meile silmaks!
32Kui sa tuled koos meiega ja tuleb see hea, mida Issand lubab meile saata, siis teeme ka meie sulle head.”
33Siis nad läksid teele Issanda mäe juurest, kolm päevateekonda, ja Issanda seaduselaegas käis kolm päevateekonda nende ees, otsides neile puhkepaika.
34Ja nende leerist teeleminekul oli Issanda pilv päeval nende kohal.
35Kui laegas läks teele, ütles Mooses: „Tõuse, Issand, et su vaenlased hajuksid ja su vihamehed põgeneksid su palge eest!”
36Kui laegas pandi maha, ütles tema: „Tule taas, Issand, Iisraeli tuhatkondade kümnete tuhandete juurde!”
Issand tõotab rahvale liha anda
1Aga rahvas nurises ja see oli Issanda kõrvus paha. Kui Issand seda kuulis, siis ta viha süttis põlema: nende keskel süttis Issanda tuli ja põletas leeri äärt.
2Siis rahvas kisendas Moosese poole. Mooses palus Issandat ja tuli kustus.
3Sellele paigale pandi nimeks Tabeera, sellepärast et Issanda tuli oli põlenud nende keskel.
4Aga segarahval, kes oli nende hulgas, tekkis himu, ja Iisraeli lapsed hakkasid ka jälle nutma ning ütlesid: „Kes annaks meile liha süüa?
5Meil on meeles kala, mida me sõime Egiptuses muidu, kurgid, melonid, laugud, sibulad ja küüslaugud.
6Aga nüüd kuivetub meie hing, ei ole enam midagi kõigest sellest. Meie silme ees on ainult see manna!”
7Manna oli nagu koriandri seeme, välimuselt otsekui pedolavaik.
8Rahvas uitas ringi ja korjas, jahvatas käsikivil või tampis uhmris, keetis potis või valmistas sellest kooke. See maitses nagu õliga küpsetatud maiuspala.
9Kui öösel langes kaste leeri peale, siis langes ka manna selle peale.

Meenuta millal viimati olid oma südames rahulolematu Jumala ees. Mis oli selle põhjuseks ja mida siis tegid?

Moosese sõnad Reuelile, kui ta teda kaasa kutsus, väljendasid ühtlasi kahte 4.Moosese raamatu suurt teemat: Jumala võitu oma vaenlaste üle ning Tema ligiolu viibimist  ja juhtimist oma rahva keskel (s 33-34). Need said nähtavaks kui seaduselaegas läks liikvele, või siis jäi puhkama leeri keskele.

Piibel räägib palju Jumala võidust oma vaenlaste üle. Jesaja läbi kuulutab Ta, et iga põlv peab kord Tema ees nõtkuma (Js 45:23) ja see hõlmab ka kõiki Jumala vaenlasi alates Eedeni aiast,  kes Tema ees maha langevad pigem meeletut hirmu tundes, kui aukartusest. 

Teine suur teema räägib Jumala armust ja heldusest, kes võtab aset Iisraeli tuhandete keskel. See on osadus, mida pühad läbi sajandite on igatsenud, see on jumalariigi rajamine ja ilmsikssaamine. Nende suurte teemade esiletoomisega lõpeb 4.Moosese raamatu esimene osa.

Raamatu keskmine osa kirjeldab Iisraeli rännakut Siinai mäe alt Tõotatud Maa piirile. Selle osa avasalm on aga üsna drastiline, arvestades, et Mooses oli just eelmises osas kutsunud Issandat Tema rahva keskele. Näeme, et kaugeltki kogu rahvas pole olukorrast vaimustunud. Vastupidi, paljud ei näi Jumala ligiolu tajuvatki. Selle asemel on nurin ja hädaldamine. Jumal on just teinud neile imelisi asju ja palju head - aga rahvas hakkas nurisema raskuste pärast teekonnal. 

Rahva nurisemise põhimustri ka edaspidi, leiame juba sellest esimesest nurinast: rahvas nuriseb ja Jumala viha süttib, Mooses palub rahva eest ja Jumal hoiab oma karistuse tagasi. Mooses peab väga palju selle rahva eest eestpalveid tegema. Teises nurinas välja öeldud sõnad näitavad, et vaatamata hirmule Jumala ees, puudus neil austus ja usaldus Tema vastu - siis kui Jumal varustab neid mannaga taevast, igatsevad nemad taga Egiptust. Enam ei mäletata ei orjuse raskust, ega häda mis pani nad kisendama, ei mäletata Jumala imelisi päästetegusid ega heldust - korraga on mälestused Egiptusest üksnes positiivsed!  Muulaste (segarahva) poolt tõstetud nurin rahva keskel omab suuremat mõju, kui Jumala teod või Moosese sõnad. 

Selle keskmes on uskmatus ja unustamine inimeste südames, nende patu suurust Jumala silmis kirjeldab põhjalikult Psalm 78. 

Sellest kõigest on meil palju õppida. Meiegi võime unustada selle, mille pärast oleme enne Jumala poole kisendanud, ning millest Tema on meid päästnud; võime silmist kaotada suure pildi ja eesmärgi kuhu Jumal tahab meid viia, võime lubada oma südames tõusta kahtlustel ja usaldamtusel ning kuulama hakata võõraid hääli enda ümber. Imeline on see, et vaatamata kõigele, Jumal ei muutunud - endiselt oli ja on Ta valmis alistama kõik vaenlased, endiselt oli ja on Tema igatsus viibida enda valitud rahva keskel ja olla nendega osaduses ning viia nad sinna, kuhu Ta oli tõotanud. 

 
“ Tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!” (1Ts 5:18)

Selle kommentaari autor: APÜ