Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ajaloo õppetunnid

Pühapäev, 8. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 78:1-39

Jumal on truu oma sõnakuulmatule rahvale
1Aasafi õpetuslaul. Pane tähele, mu rahvas, minu Seadust, pöörake oma kõrvad minu sõnade poole!
2Ma avan oma suu õpetussõnadega, ma ilmutan mõistatusi muistsest ajast.
3Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud,
4seda me ei taha salata nende laste eest; me jutustame tulevasele põlvele Issanda kiituseväärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud.
5Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse Seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele,
6et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele,
7ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske
8ega oleks nagu nende esivanemad, kangekaelne ja tõrges sugu, sugu, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale.
9Efraimi lapsed, varustatud ammulaskjad, pöörasid selja lahingu päeval.
10Nad ei pidanud Jumala lepingut, vaid keeldusid käimast ta Seaduse järgi
11ja unustasid ta suured teod ja ta imetööd, mis ta neile oli näidanud.
12Nende esivanemate ees tegi ta imet Egiptusemaal Soani väljal.
13Ta lõhestas mere ja laskis nad minna läbi ning pani vee seisma nagu paisu.
14Ta juhtis neid päeva ajal pilvega ja kogu öö tule valgusega.
15Ta lõhestas kaljud kõrbes ja jootis neid otsekui suurtest ürgveevoogudest.
16Ta pani vulisema veesooned kaljust ja vee voolama nagu jõed.
17Siiski nad tegid ikka edasi pattu tema ees, tõrkudes kuivas kõrbes Kõigekõrgema vastu.
18Nad kiusasid Jumalat oma südames, nõudes toitu oma himu järgi,
19ja nad rääkisid Jumala vastu, öeldes: „Kas Jumal suudab katta laua ka kõrbes?
20Ennäe, ta lõi küll kaljut, ja veed jooksid ja ojad voolasid. Kas tema võib anda ka leiba? Kas ta võib valmistada liha oma rahvale?”
21Sellepärast, kui Issand seda kuulis, siis ta raevutses, tuli süttis Jaakobis ja viha tõusis Iisraeli vastu,
22sest et nad ei uskunud Jumalasse ega lootnud tema pääste peale.
23Siis ta andis käsu pilvedele ülal ja avas taeva uksed
24ning laskis sadada nende peale mannat toiduks; ta andis neile taeva vilja.
25Inimene sõi inglite leiba; ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt sai.26Ta tõstis taeva alla idatuule ja ajas üles oma vägevusega lõunatuule;
27ja ta laskis nende peale sadada liha nagu põrmu ja tiivulisi linde nagu mere liiva,
28ning pillutas need nende leeri keskele, ümber nende majade.
29Siis nad sõid ja nende kõhud said kõvasti täis. Nii ta saatis neile, mida nad himustasid.
30Aga veel ei võõrdunud nad oma himust ja nende söök oli alles nende suus,
31kui Jumala viha juba tõusis nende vastu ja tappis tugevamad nende seast ning surus põlvili Iisraeli noored mehed.
32Kõigest sellest hoolimata tegid nad ikka pattu ega uskunud tema imedesse.
33Siis ta lõpetas nende päevad tuulepuhangus ja nende aastad äkilises hukkumises.
34Kui ta neid tappis, nõudsid nad teda ning pöördusid ja otsisid Jumalat
35ja tuletasid meelde, et Jumal on nende kalju, ja et Jumal, Kõigekõrgem, on nende lunastaja.
36Kuid nad petsid teda oma suuga ja valetasid temale oma keelega.
37Sest nende süda ei olnud kindlasti tema küljes, ja nad ei olnud ustavad tema lepingu pidamises.
38Aga tema on armuline: ta lepitab pahateod ega tule hävitama, vaid võtab sagedasti tagasi oma viha ega lase kogu oma vihaleeki tõusta.
39Talle tuli meelde, et nad on liha, tuuleõhk, mis läheb ära ega tule tagasi.

Kuulmine ja kuulamine ei ole üks ja seesama. Ära täna lihtsalt kuule Jumala sõnu, kuula neid.

Jutustades Iisraeli lugu poeetilises vormis, tõstab psalmist esile Jumala “kangekaelse jatõrksa” (s 8) rahva, truudusetust selle paljudes vormides. See kokkuvõte on hullem kui halb koolitunnistus. Aasaf aga jutustab seda lugu pigem hoiatuseks. Tema soov on, et järgmine põlvkond teaks, kuidas Jumal on toiminud minevikus ning, et nad paneksid oma lootuse Temale.

Pane tähele viiteid südamele ja vaimule (s 8, 37). Inimesed kuuletusid sõnades ja ka mõtetes (s 35,36), kuid nende süda ei olnud kaasatud (s 37). Meie meel võib olla suunatud Jumalale, ning võime olla väga aktiivsed Tema kuulutajad või Tema teenijad praktilistes asjades. Veel parem aga on omada südant, mis igatseb Jumalat ning sügavat isiklikku suhet Temaga.

Psalmist paneb “sünged mineviku meenutused” meie ette selleks, et näeksime kontrasti Jumala halastuse ja ustavusega.

Inimeste keeldumine valida Jumala tee ning nende usupuudus kohtas mitte Jumala viha, vaid Jumala päästvat armu, mis lõhestas mere (s 13), mis toitis neid manna ja lindudega kõrbes (s 24, 27). Ainuke, mis sellest pildist puudus oli aktiivne usk Jumalasse ning alistumine Tema teedele. Isegi rahva meeleparanduskatsed tundusid pooliku südamega tehtud olevat (s 34-37).

Aga rahva truudusetus kohtas Jumala kaastundlikku armastust, millele sai toetuda täielikult (s 38) ning, peale kolme millenniumi pole olukord eriti palju muutunud. Me ikka veel mässame, meil endiselt puudub see usuline sügavus, mis oleks valguseks maailmale (nagu oli Jumala eesmärk ka Iisraeli rahvaga), ning meie vastus Temale on enamasti vaikus.

Jumala armastus aga on veel rohkem järjekindel ja terviklik, ning mida rohkem kogeme seda armastust, seda suurem on meie lootus ja kogemus, et võime usaldada Teda palju rohkem ning järgneda Talle ustavamalt. See lugu kirjeldab Jumala halastavat ja andestavat armastust. Ta nägi kõike ka Iisraeli rahva silme läbi, ning meenutas enesele nende nõrkust (s 38,39). Ja kõigest hoolimata õnnistas ta neid, isegi siis kui oli neile vihane (s 21-24). 

Jumal soovib, et armastaksime Teda kogu oma olemusega: südame, meele ja jõuga (5Ms 6:5). Millisel viisil on sul kõige lihtsam armastada ja teenida Teda? Ja kuidas võiksid vastata Talle veel aktiivsemalt?

 
Täna Jumalat, et isegi kui me ei vääri seda, armastab ning õnnistab Ta meid. Palveta, et võiksid leida uusi viise tõmbamaks Jumala juurde ka neid, kes Tema armastust veel ei ole kogenud.

Selle kommentaari autor: APÜ