Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Abi ülevalt

Kolmapäev, 1. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 121

Iisraeli hoidja
1Palveteekonna laul.
Ma tõstan oma silmad mägede poole,
kust tuleb mulle abi?
2Abi tuleb mulle Issanda käest,
kes on teinud taeva ja maa.
3Ei ta lase su jalga vääratada,
ei su hoidja tuku.
4Vaata, ei tuku ega jää magama see,
kes Iisraeli hoiab.
5
Issand on su hoidja,
Issand on su varjaja su paremal käel.
6Päeval ei pista sind päike
ega kuu öösel.
7Issand hoiab sind kõige kurja eest,
tema hoiab sinu hinge.
8Issand hoiab su minemist
ja su tulemist nüüd ja igavesti.

Vaata üles oma praeguse hetke murede ja probleemide juurest ja püüa näha suuremat pilti. Ülista meie võimast Jumalat, kes hoiab kogu maailma oma peopesal.

Kui olin noor ja kirikus kooripoiss, siis sel ajal ei olnud mingeid erinevaid piiblitõlkeid ja esimese salmi järel olev küsimärk ajas mind alati segadusse, kui seda laulsime õhtuse missa ajal. Asja ajas segasemaks see, et paljud mägedesse kiindunud inimesed, kes leidsid neist suurt lohutust ja tuge, tsiteerisid seda psalmi oma vaatepunktist. Väga sarnase mõtte võib leida ka Psalm 11 algusest , mida enamasti seostatakse ajaga mil Taavet põgenes Sauli väehulkade eest. Mida siis need mäed selles salmis siin teevad?

Tegu on palveränduri psalmiga ja palverändurile võivad mäed olla pelgupaigaks, ületamatuks takistuseks või röövlitega kohtumise kohaks. Ja nii nagu neile tuleb ka meile igasugune tõeline abi vaid Jumala käest – sõltumata millises kohas siis parasjagu oleme. Psalm laiendab seda mõtet järgmistes salmides – juhtides meid lõpuks Psalm 119 avarasse ja mitmetahulisse keskkonda.

Ja ikkagi – on väga tähendusrikas žest tõsta oma silmad mägede poole, sisaldades ka oma silmade kõrgemale tõstmist käesolevast olukorrast selleks, et omandada suurem perspektiiv.

Kõigepealt saab mina vormis esitatud küsimus vastuse kolmandas isiskus (sina vormis) salmis 3 - võibolla ehk sümboliseerides koori, kes toob sisse Jumaliku kaitse teema. Isegi siis kui sina magama jääd, on tema ikkagi valvamas ( s 3). Neljanda salmi kaja meenutab meile, et Jumal ei ole ainult üksikisikute, vaid kogu oma rahva Jumal. Ja see laiendab oluliselt vaateala. Salmis 5 on Ta ühel poolt valvur ja hoidja, teisalt aga see, kes pakub kaitset kõige äärmuslikuma ja kohutavama keskel mida elu inimesele võib tuua (s 6) ja kõiges mis nende kahe vahepeale jääb. 7.salmis on Jumal ka meie vaimulik kaitsja.

Lõpuks jõuame viimase salmi imelise kokkuvõtte ning selle poeetilise väljendusviisi juurde. „Sinu sissetulemine ja väljaminemine“ ei ole enam segadusttekitav vaid vastupidi selgusttoov, kogu elukaart hõlmav.

Issanda hoidmise kindla teadmise juured on laulja kogemuses sügaval ja tajutavad nii argirutiinis kui ootamatus ning salmi teine pool liidab pildile isegi igaviku konteksti.

 
Meenuta Issanda ligiolu oma elus - kui kindel ja toimiv on olnud minevikus Tema ligiolu sulle ja tõsta siis usus oma pilk üles: Ta jääb su juurde ning on samamoodi ligi alanud aastal, nii elus kui surmas.

Selle kommentaari autor: Robert Pooley