Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vaid üks puudutus

Kolmapäev, 8. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 1:40-45

Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise
40Ja Jeesuse juurde tuli pidalitõbine, palus teda ja põlvili heites ütles talle: „Kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!”
41Ja Jeesusel hakkas temast hale, ta sirutas oma käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!”
42Ja otsekohe lahkus pidalitõbi temast ja ta sai puhtaks.
43Ja Jeesus hoiatas meest ja saatis ta kohe minema.
44Jeesus ütles talle: „Vaata, et sa kellelegi midagi ei räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtaks saamise eest, mis Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!”
45See aga läks ja hakkas igal pool kõnelema ja seda uudist levitama, nii et Jeesus ei saanud enam avalikult minna ühtegi linna, vaid pidi viibima eemal asustamata paigus. Ja kõikjalt tuldi tema juurde.

Sirutu Tema poole - Jumal on täis armastust, kaastunnet ja väge ning tahab muuta olukordi.

On raske tollel ajal kujutleda suuremat tragöödiat kui pidalitõbi. Kõigepealt haigus ise, mis aeglaselt ja suurt vaeva põhjustades hävitab ihu. Sellele lisandub sotsiaalne pagendus - nii oma perekonnast kui ka kogukonnast. Lisaks kõigele on inimene ka vaimselt pagendatud - ta ei tohtinud minna sünagoogi ega templisse, ta ei saanud osa usklike osadusest, ega tuua ohvreid Jumalale. Seega - tal ei olnud lepitust Jumalaga, ka tema ta hing oli määratud hukkumisele.

Tol ajal peeti pidalitõbiseid kõndivateks laipadeks, kes olid teiste jaoks sama hästi kui surnud ning kes pidid eemale hoidma igast tervest inimesest. Surnu lähedal olemine muutis inimese ebapuhtaks, ning seetõttu ei lubatud neid ka sünagoogi teenistusele. Haiguse tõttu mädanev liha aga tekitas ka jubedat haisu, mida vähesed suutsid taluda.

Võibolla just kõige selle tõttu toimib Jeesus siin nii tugeva emotsiooniga. Loeme, et Jeesusel “hakkas temast hale”. Paljud meist on kogenud nii sügavat liigutust, mis on peaaegu nagu tugev kõhuvalu - mis sügaval sisemuses tekitab rõhumist ja ängi, kui näeme midagi väga kohutavat.

Nähes seda meest seal tee kõrval, ei hoia Jeesus aga hoopiski eemale! Ta ei põgene, nagu iga normaalne inimene teeks. Jeesus murrab kõiki käitumisstandardeid ja sirutab välja oma käe, puudutab seda meest (!!!) ning tervendab tema. Sest Jeesus teab - vägi, meelevald taevast, mis on Tema sees on suurem kui haiguse vägi. Mitte tema ei pea kartma nakkust - vaid nakkus peab kartma Teda!

See on üks haaravamaid pilte sellest, milline on Jumal. Jumal lihtsalt ei vaatle ega hinda turvalisest kaugusest meie olukorda - sinu olukordi täna. “Kui sa tahad, siis sa võid…” ütles haige Jeesusele. Jah, Ta tahab! Jeesuse kaudu tuleb ta otse meie juurde ja puudutab meie elu, maailma, olukordi - kaastundega, mis muudab me südamed, elu ja maailma. Ta tuleb armastuse ja väega.

 
 
Kui avatud oled sina välja sirutuma kellegi poole väljaspool su enda perekonda või kogukonda? Kui keegi sulle praegusel hetkel eriliselt meenub, palveta tema eest ja küsi, kuidas saaksid teda aidata.  

Selle kommentaari autor: APÜ