Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hulljulge habemeajamine

Neljapäev, 23. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 5:1-17

Jeruusalemma piiramise näitlik kujutamine
1Ja sina, inimesepoeg, võta enesele terav mõõk; tarvita seda kui habemenuga ja lase see käia üle oma pea ning habeme; siis võta enesele vaekausid ja jaota karvad:
2kolmandik põleta tules keset linna, siis kui piiramispäevad on lõppenud; kolmandik võta ja raiu mõõgaga ümber linna; kolmandik puista tuulde, ja mina tõmban mõõga välja nende taga;
3võta neid vähesel määral ja seo oma kuuehõlma;
4võta neist veel osa ja viska tulle ning põleta tules; siit läheb tuli kogu Iisraeli soo kallale.
5Nõnda ütleb Issand Jumal: See on Jeruusalemm; ma olen pannud selle paganate keskele ja selle ümber on maad.
6Aga see on vastu pannud mu seadustele õelamalt kui paganad ja mu määrustele rohkem kui maad, mis on selle ümber; sest nad on põlanud mu seadusi ega ole käinud mu määruste järgi.
7Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Et te olete rohkem vastu pannud kui teie ümberkaudsed paganad ega ole käinud mu määruste järgi, ei ole teinud mu seaduste järgi ega ole teinud ka oma ümberkaudsete paganate seaduste järgi,
8seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, ka mina olen sinu vastu ja mõistan kohut su keskel paganate silme all
9ja ma talitan sinuga kõigi su jäleduste pärast, nagu ma enne ei ole talitanud ja milletaoliselt ma enam ei talitagi.
10Sellepärast peavad sinu keskel isad sööma oma lapsi ja lapsed sööma oma isasid; ja ma mõistan kohut sinu üle ning puistan kogu su jäägi kõigi tuulte poole.
11Sellepärast, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, tõesti, sellepärast et sa oled rüvetanud mu pühamu kõigi oma põlastusväärsustega ja kõigi oma jäledustega, siis lõikan minagi: mu silm ei kurvasta ja ma ei anna armu.
12Kolmandik sinust sureb katku ja lõpeb su keskel nälga, kolmandik langeb su ümber mõõga läbi ja kolmandiku puistan ma kõigi tuulte poole ning tõmban mõõga välja nende taga.
13Mu viha mõõt saab täis ja ma vaigistan oma raevu nende kallal ning maksan kätte. Ja nad saavad tunda, et mina, Issand, olen rääkinud oma pühas vihas, kui ma olen tühjendanud oma raevu nende peale.
14Ja ma teen sind varemeks ning teotuseks su ümberkaudsete paganate seas, iga möödamineja silma ees.
15Ja sa saad teotuseks ja sõimuks, hoiatuseks ja ehmatuseks su ümberkaudseile paganaile, kui ma mõistan kohut su üle vihas ja raevus ning vihaste manitsustega - mina, Issand, olen rääkinud -,
16kui ma läkitan nende kallale nälja kurjad nooled, mis ma läkitan teid hävitama ja mis saavad hukatuseks; ja ma suurendan veelgi teie nälga ning murran katki teie leivatoe.
17Ja ma läkitan teie kallale nälja ja kurjad metsloomad, kes jätavad sind lasteta; katk ja veri käivad sinust üle ja ma toon mõõga su kallale. Mina, Issand, olen rääkinud.”

Jumala uue kogukonnana peaks kogudus näitama teistele, milline Jumal on: millised on Tema prioriteedid, armastus ning elusid muutev vägi. Kuidas täidab sinu kogudus seda rolli?

Prohveti sõnumi keskmes oli Jumala sügav pettumine Jeruusalemma ja selle rahva osas (Hs 5:5-8). Jumal oli Iisraelile andnud ülesande demonstreerida milline on Jumal ja Tema valitsus ühe rahva keskel. Iisrael pidi olema valguseks ümbritsevatele rahvastele ning neil oli Jumala suures päästeplaanis väga erakordne koht. 

Vastupidiselt ootustele oli aga Iisraeli käitumine tähelepanuväärselt halb, veel hullem kui neid ümbritsevail paganarahvail ning seepärast sai neist elav näide hoopis selle kohta, mis juhtub kui Jumalale vastu hakkata. Iisraeli priviligeeritud positsiooniga kaasnes ka erakordne vastutus, mida rahvas aga ignoreeris omaenda hävinguks.

Kahtlemata oli habeme ja juustelõikus mõõga abil, pealtvaatajaid hirmutav ettevõtmine. Seejärel tuli veel ka kõik karvad kaaluda ning kolme osasse jagada.

Tegelikult ei tohtinud preestrid oma pead paljaks ajada (3Ms 21:5), Ühek keelu põhjuseks oli kindlasti asjaolu, et seda rituaali kasutasid paganad oma surnute leinamisel. Hesekieli osaks oli aga teha veel mitmeid, preestritele alandavaid ja häbistavaid toiminguid selleks, et kuulutada ja illustreerida Iisraelile osakssaavat häbi ning hävitust.

See, mida prohvet pidi tegema kolmeks osaks jagatud karvadega, kujutas üsna täpselt Jeruusalemma elanikke edaspidist saatust. Ümberpiiramise käigus surid osad linnaelanikud nälga, ning haigustesse, teised said hukka vaenlase sissetungimisel. Kolmandad hukkusid linnamüürist väljapool toimuvais lahinguis. Osa inimesi suri põgenedes ja veel üks osa  pagenduses.

Hesekieli kuuehõlma põimitud juuksed aga illustreerisid jääki, keda Jumal kõige keskel imeliselt kaitses ja elus hoidis. Jumal oli tõotanud valmistada Iisraeli läbi pääste kõikidele. Kuigi Jumal pidi Talle seljakeeranud rahvast karistama, ei jätnud Ta täitmata alguses antud tõotust. Ta ei lasknud rahval tervenisti hävida, vaid jättis järele jäägi, kelle hulgast sündis päästja. Kui aeg sai täis, saatis Jumal oma Poja vabastama  meid patu orjusest, et võiksime saada Tema lapse positsiooni (Gl 4:4-5)

 
“ Issand, sina oled mu Jumal, ma tahan sind ülistada, su nime kiita, sest sa oled teinud imet, su otsused muistsest ajast on õiged ja kindlad. “ (Js 25;1)

Selle kommentaari autor: APÜ