Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Käskude pidamine

Reede, 24. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 6:1-14

Ennustus Iisraeli mägedele
1Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
2„Inimesepoeg, pööra oma pale Iisraeli mägede poole ja kuuluta neile prohvetlikult
3ning ütle: Iisraeli mäed, kuulge Issanda Jumala sõna! Nõnda ütleb Issand Jumal mägedele ja küngastele, jäärakutele ja orgudele: Vaata, ma toon teie kallale mõõga ja hävitan teie ohvrikünkad.
4Teie altarid rüüstatakse ja teie suitsutusaltarid purustatakse; ja ma lasen teie hulgast mahalööduil langeda teie ebajumalate ette.
5Ma panen Iisraeli laste laibad nende ebajumalate ette ja puistan teie luud teie altarite ümber.
6Kõigis teie asupaigus muutuvad linnad varemeiks ja ohvrikünkad laastatuks; nõnda jäävad teie altarid varemeiks ja rüüstatuks, teie ebajumalad purustatuks ja hävitatuks, teie suitsutusaltarid lammutatuks ja teie tööd ärapühituks.
7Mahalöödud langevad teie keskel, ja siis te tunnete, et mina olen Issand!
8Aga ma jätan järele jäägi: teil on mõõga eest pääsenuid paganate seas, kui teid maid mööda pillutatakse.
9Ja need teie hulgast, kes pääsevad, mõtlevad minu peale paganate seas, kuhu nad on vangi viidud, siis kui ma olen purustanud nende truuduseta südamed, mis minu juurest on lahkunud, ja nende silmad, mis truuduseta on järginud nende ebajumalaid; ja nad tülgastuvad oma kuritegude pärast, mis nad on teinud, kõigi oma jäleduste pärast.
10Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand; ma ei ole ilmaaegu rääkinud, et ma valmistan neile selle õnnetuse.
11Nõnda ütleb Issand Jumal: Löö käsi kokku ja trambi jalgadega ning ütle: „Oh häda!” kõigi Iisraeli soo vastikute jäleduste pärast. Nad langevad mõõga, nälja ja katku läbi.
12Kes on kaugel, sureb katku, ja kes on ligidal, langeb mõõga läbi, aga järelejäänu ja hoitu sureb nälga; nõnda ma valan nende peale oma tulise viha.
13Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui teie hulgast mahalöödud on teie ebajumalate keskel ümber teie altarite igal kõrgel künkal, kõigil mäetippudel ning iga halja puu ja iga oksliku tamme all paigus, kus nad on teinud uimastuslõhna kõigile oma ebajumalaile.
14Ja ma sirutan oma käe välja nende vastu ning teen maa lagedaks ja laastatuks kõrbest kuni Riblani kõigis nende asupaigus; ja nad saavad tunda, et mina olen Issand.”

On lihtne Iisraeli rahva ja selle langemise peale näpuga näidata. Milline on meie enda elu? Kas meie oleme Jumala käske pidanud? Kas elame Tema tahtmise kohaselt? Jeesus ütles: “Kui te armastate mind, siis pidage mu käske!” (Jh 14:15)

Kui Iisrael oli  minemas tõotatud maale, rääkis Mooses rahvale kõrbes. Moosese vahendusel, asetas Jumal rahva ette kaks teed. Ta tõotas, et kui rahvas kuuletub Jumalale  ning peab kõiges Tema käske, saavad neile osaks suured õnnistused ning neist tuleb rahvas, keda kõik teised rahvad imetlevad. Aga kui rahvas Jumalale ei kuuletu, ega pea Tema käske, siis tabavad rahvast Jumala needused (3Ms 26).

Iisraeli ajalugu vaadates näeme, et Jumala valitud rahvas ei pidanud neile antud käske ja seadmisi ning seetõttu tabasid neid Moosese poolt ülesloetud needused.

Mäed, künkad, jäärakud ja orud olid need kohad, kuhu ebajumalate kummardajad ehitasid pühamuid ja ohvrialtareid. Jumal oli Moosese kaudu öelnud ka nii: “Te ei tohi enestele teha ebajumalaid ega nikerdatud kuju, ärge püstitage enestele ühtki sammast ja ärge pange oma maale kummardamiseks kivist kuju, sest mina olen Issand, teie Jumal! “(3Ms 26:30). 

Jumal meenutas rahvale Hesekieli kaudu neid sõnu, mida Ta rahvale oli rääkinud juba enne kui Ta neile maa andis.

 
“Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.” (Mt 7:24)

Selle kommentaari autor: Pirkko Valkama