Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala kohtumõistmine on reaalne

Teisipäev, 28. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 9:1-11

Süüdlaste tapmine
1Siis ta hüüdis mu kuuldes valju häälega, öeldes: „Tulge siia, linna nuhtlejad, ja igaühel olgu käes hävitusriist!”
2Ja vaata, kuus meest tuli Ülavärava poolt, mis on põhja poole, ja igaühel oli käes oma purustusriist; aga nende seas oli mees, linased riided seljas ja kirjutustarbed puusal; ja nad tulid ning asusid vaskaltari kõrvale.
3Ja Iisraeli Jumala auhiilgus tõusis keerubi pealt, mille peal ta oli, koja lävele ja hüüdis linaste riietega meest, kellel olid kirjutustarbed puusal.
4Ja Issand ütles temale: „Mine läbi linna, läbi Jeruusalemma, ja tee märk nende laubale, kes ohkavad ja ägavad jäleduste pärast, mida selles linnas tehakse!”
5Ja neile teistele ütles ta minu kuuldes: „Minge tema järel läbi linna ja lööge! Teie silm ärgu kurvastagu ja ärge andke armu!
6Tapke sootuks vanad, noored mehed ja neitsid, lapsed ja naised, aga ärge puudutage ühtegi, kellel on märk küljes! Ja alustage minu pühamust!” Ja nad alustasid meestest, vanemaist, kes olid koja ees.
7Ja ta ütles neile: „Rüvetage koda ja täitke õued mahalöödutega! Minge!” Ja nad läksid välja ning alustasid linnas tapatööd.
8Aga kui nad olid maha löömas ja mina olin üksi jäänud, siis ma langesin silmili maha ja kisendasin ning ütlesin: „Oh Issand Jumal! Kas sa tahad hävitada kogu Iisraeli jäägi, et sa valad oma tulise viha Jeruusalemma peale?”
9Siis ta ütles mulle: „Iisraeli ja Juuda soo süü on väga suur; maa on täis veresüüd ja linn on täis õiguseväänamist, sest nad ütlevad: Issand on maa maha jätnud, Issand ei näe!
10Sellepärast minugi silm ei kurvasta ja ma ei anna armu. Ma panen nende eluviisid neile pea peale.”
11Ja vaata, linaste riietega mees, kellel olid kirjutustarbed puusal, tõi sõna, öeldes: „Ma tegin, nagu sa mind käskisid.”

Kohtumõistmine algab Jumala kojast - Jeruusalemmas oli sellest aga saanud ebajumalate teenimise keskus (1Pt 4:17). Sellepärast pidi ka ka asja uurimine ja hävitamine 3algama rahva vanematest ja templist. Alles peale seda liiguti edasi linna teistele aladele selleks, et kohtuotsus lõplikult täide viia.

Tempel rüvetus siis kui seal tapeti inimesi. Moosese käsuseaduse kohaselt ei tohtinud preestrid minna surnute lähedusse, sest siis oleksid nad kaotanud rituaalse puhtuse ning kõik nende toodud ohvrid, oleksid samuti rüvetatud olnud. Kui Jumala auhiilgus oli templist lahkunud oli uks avatud kõige püha rüvetamisele.

“Hävitusriist” kuue mehe käes oli võrdpilt Paabeli kuninga armeest (Jr 51:20-23). Paabel vallutas Jeruusalemma aastal 587 eKr. Linna piiramisel suri väga palju inimesi, east või soost sõltumata. Siin on oluline tähele panna, et isegi suur armee ei saa midagi teha enne, kui Jumal on selleks loa andnud. Sama kehtib ka tänapäeval, kuigi kõned Jumala kohtumõistmisest ei ole populaarsed.

Märk, mis tuli teha nende otsaette, kes ohkasid ja ägasid linnas toime pandud jäleduste pärast, oli heebrea tähestiku viimane täht: “taw”. Muinasheebrea keeles kirjutati see ristimärgina. Nii näeme, et nende otsaette, kes päästeti, tehti ristimärk! Neid säästeti, sest nad ei aktsepteerinud Jumala pilkamist ega läinud kaasa üldiste Jumalat häbistavate trendidega.

Need, kes olid oma otsaette Jumalale kuulumise tunnuseks saanud ristimärgi, päästeti Jumala viha eest, aga ka nende käes ei olnud enam voli tagasi tõrjuda saabuv hävitus. Kui kurjuse mõõt on mingi rahva keskel või piirkonnas täis saanud, ei saa seda enam miski aidata. Jumal päästis Soodomast Loti, aga Tema kohtuotsust linna kohta ei muudetud.

 
Issand, me hüüame üheskoos Sinu poole oma rahva ja maa pärast! Too meie rahva südamesse vaimulik nälg ja igatsus Jumala järele; ärata inimeste südames meeleparanduse vaim ning aita, et rahvana võiksime teha Sinu tahte kohaseid otsuseid.

Selle kommentaari autor: Jukka Norvanto