Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Piltide kõne

Neljapäev, 6. Veebruar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Tm 2:1-7

Julgustus kartmatuks Kristuse tunnistamiseks
1Sina siis, mu poeg, saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses!
2Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi.
3Kannata koos minuga kurja nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur!
4Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo end argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud.
5Ja kui keegi võistleb, ei saa ta ometi võidupärga, kui ta ei võistle korrakohaselt.
6Tööd rügav põllumees peab esimesena saama osa viljast.
7Mõtle sellele, mis ma ütlen! Küll Issand annab sulle arusaamist kõiges.

“Ole ustav surmani, ja ma annan sulle elupärja!” (Ilm 2:10). Mida tunned, seda salmi lugedes?

Oleme juba näinud, kuidas Paulus rõhutas usu sisu - Jeesuse loomust ning inimese suhet temaga - selleks, et innustada ja julgustada Timoteost. Tänases tekstis tulevad esile needsamad teemad, kuid nüüd sisestab Paulus Timoteose ettekujutusse kolm argielu pilti, mis peavad tal aitama kohata neid, kes tahavad tema kindlameelsust maha tõmmata. Kõik esitatud pildid on innustavateks metafoorideks ka tänapäeva usklikele ja nende väljakutse meile on sama.

Kui Timoteos tahab olla ustav Jeesuse Kristuse kutsele ja tõeliselt järgida Pauluse eeskuju, peab ta peab lahendama probleemi, kuidas jääda keskendunuks. Sõduri, sportlase ja põllumehe näidetel on sarnane teema: neil kõigil on eesmärk, millele kõik muu on allutatud. Olla meelepärane ülemale, võita võidupärga, saada viljasaaki: see tähendab jätta kõrvale teised asjad ja tuua ohvriks põnevus teha muid asju. Kui sul on eesmärk, tähendab, et kõik muu on teisejärguline. Kui eesmärgiks on edastada evangeeliumi (s 2) ja toita Jumala rahvast (s 10), siis on see väärt pingutust (s 3,10,12).

Sõdurid peavad toime tulema kannatusega. Sõduri igapäevaelu nõuab kodumugavustest loobumist, nälja ning pikkade rännakute raskuste talumist, võimet ennast kaitsta ning teadmist et sa ei pruugi leida ööbimispaika. Ja seda kõike veel enne, kui nad on lahingutes silmitsi haavade ja surmaga. Miks nad siis seda teevad? Sellepärast nad on pühendunud valitseja eesmärkidele ja et nad peavad auasjaks järgida oma väeosa kõrget standardit.

Pühendumine ning eneseandmine on hind mida nad on nõus maksma selle au eest. Kuidas meiega on? Kas hakkame kaeblema, kui on tarbis oma Issanda eest veidi kannatada?

Atleedid tol ajal ja ka praegu, võivad osaks saada ülimat kiitust ning tunnustust riigi poolt ning ka majanduslikku kasu - nii kaua, kui nad võistlevad ja võidavad ausalt. Kui nende võidus leitakse reeglite rikkumisi, saavad nad tänapäeva maailmas võistluskeelu - nt dopingu tarvitamise eest, ning kogevad pigem häbi ja alandamist. Meile, nagu sportlastelegi on lubatud suured auhinnad, kuid nende saamiseks tuleb kõvasti treenida ning petta ei ole võimalik.

Kolmas pilt on töökast põllumehest, kes on nõus vara tõusma ja vaeva nägema selleks, et vili saaks hakata kasvama. Lisaks hoolitsema ka loomade eest.

Kõik kolm pilti rõhutavad asjaolu, et igasugune tasu saamine nõuab ka ohvrit, pühendumist ning kohusetunnet. Samu kvaliteet on vaja kõikidel, kes on otsustanud järgida Kristust.

 
Milline neist kolmest pildist kõnetab sind täna kõige enam? Miks? Räägi sellest Jumalale.

Selle kommentaari autor: APÜ