Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Veel parem sulane

Laupäev, 8. Veebruar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Tm 2:14-26

Õhutus olla kõlblik töötegija Jumalale
14Seda tuleta neile meelde, vannutades Jumala ees, et nad ei peaks sõnasõda - sellest pole mingit kasu, see vaid hukutab kuulajad.
15Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti.
16Labastest tühijuttudest hoidu aga eemale! Nende rääkijad ju lähevad aina kaugemale jumalakartmatuses
17ja nende sõna levib otsekui vähktõbi. Nende seast on Hümenaios ja Fileetos,
18kes on kaldunud kõrvale tõest, öeldes, et ülestõusmine on juba toimunud, ning rikuvad ära mõnede usu.
19Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on see pitser: „Issand tunneb omi” ja „Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime”.
20Aga suures majas ei ole üksnes kuld- ja hõbeastjaid, vaid neid on ka puust ja savist - osa auliseks, osa autuks tarbeks.
21Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmiks igale heale teole.
22Põgene noorusea himude eest! Taotle õiglust, usku, armastust ja rahu nendega, kes Issandat appi hüüavad puhtast südamest!
23Aga sõgedad ja kasvatamatud arutlemised lükka tagasi, teades, et need tekitavad tülisid.
24Issanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid ta olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja,
25kes tasadusega kasvatab vastupanijaid selleks, et ehk Jumal annab neile meeleparandust tõe mõistmiseks,
26ja et nad kaineneksid ja pääseksid lahti kuradi paelust, mis on püüdnud nad oma tahtmise valda.

Issand, ma tahan Sind rohkem tunda. Palun räägi mulle täna oma sõna kaudu, nii et ma mitte ainult ei kuuleks Su sõnu, vaid ka muutuksin. Aamen.

Kuidas saada Jumala majapidamises vajalikuks sulaseks? Võib ju arvata, et lihtsad savist ja puust esemed ei ole võrreldavad oma tähtsuselt kullast ja hõbedast riistadega. Tänane lõik kinnitab, et Jumalal on kõikidele väärikas ja üllas tarvitus – sel määral kui meie oleme valmis laskma end puhastada. Vajame puhastust, et mitte hakata end teistest paremaks pidama, vaid et võiksime Jumala teenimises veel enam kasulikud olla. Kuidas puhastamine käib, seda kirjeldatakse 21.salmis  - pane tähele kui suur roll on selles protsessis inimesele jäetud.

Loetud lõigus on ka kurjus pidevalt kohal – samamoodi nagu on ta seda meie maailmas. Ning meiegi jagame Timoteose kutsumist võidelda teatud asjade vastu - kurjad himud, rumalad vaidlused – aga ka millegi eest: usu ja rahu, näiteks. Himud, tormakus ja ettevaatamatus ei pruugi praegu olla meie probleemid, kuid piiblitekst kinnitab et ka selliste asjade vastu tuleb meil jätkuvalt valvel olla. Kõige ohtlikumad kiusatused on alati ka kõige peenemalt maskeeritud ning kohandatud haakuma meie individuaalsete nõrkustega.

Positiivse poole pealt: Paulus kinnitab, et saame kurja ära võita heaga. Ning meile on antud 4 asja mida taotleda: usku, armastust, õigsust ja rahu. Koos määratlevad need kindlapiirilise elukava, mille täitmisel tekib rohkelt võimalusi igaüht neist ka rakendada.

Paulus õhutab Timoteost  juhtimises olema kannatlik tõe kordamisel (ilma vihastamata) ja õrn ning lahke vale mõtlemise korrigeerimisel, usus, et alati on võimalus, et inimesed muutuvad. Nii juhtida saab ainult inimene, kes teeb otsuse jääda puhtaks, ja astub konkreetseid samme, et vältida kiusatusi (s 22). Timoteosel peab olema selgroogu, et kindlalt keelduda tühistest juttudest.

Kogudusel on olnud palju probleeme valeõpetustega kuid tegelikult on meie valik üsna lihtne: kas lubame end kurjal vangistada või saame Jeesuse järgijateks ning „inimesepüüdjateks“ ( Lk 5:10). Ärgem siis kunagi unustagem, et meeleparandus ja tõde on annid Jumalalt; et Tema on ainus kes saab vabastada neid kes on kurjuse ahelates.

 
Palu, et Issand annaks sulle praktilise arusaamise, mida salm 22 tähendab sinu elus.

Selle kommentaari autor: Hans Lindholm