Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Karistus sõbralikkuse eest

Laupäev, 29. Veebruar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Sm 10:1-19

Võit ammonlaste ja süürlaste üle
1Ja pärast seda sündis, et ammonlaste kuningas suri ja tema poeg Haanun sai tema asemel kuningaks.
2Ja Taavet ütles: „Ma tahan Haanunile, Naahase pojale, head teha, nagu tema isa minule head tegi!” Ja Taavet läkitas oma sulased teda ta isa pärast trööstima. Kui Taaveti sulased tulid ammonlaste maale,
3siis ütlesid ammonlaste vürstid oma isandale Haanunile: „Kas sellepärast, et Taavet tahab sinu isa su silmis austada, on ta läkitanud trööstijad su juurde? Kas Taavet pole oma sulaseid läkitanud su juurde hoopis selleks, et uurida linna ja kuulata maad, et seda siis hävitada?”
4Siis Haanun võttis kinni Taaveti sulased, ajas neil poole habet maha, lõikas neil riided istmikuni pooleks ja saatis nad ära.
5Ja kui sellest teatati Taavetile, siis ta läkitas käskjalad neile vastu, sest mehi oli väga häbistatud. Ja kuningas ütles: „Jääge Jeerikosse, kuni teil habe on kasvanud, siis tulge tagasi!”
6Kui ammonlased nägid, et nad Taaveti meelest olid muutunud vastikuks, siis läkitasid ammonlased käskjalgu ja palkasid Soobast süürlasi, kakskümmend tuhat jalameest, ja Maaka kuningalt tuhat meest, ja Toobi mehi kakskümmend tuhat meest.
7Kui Taavet seda kuulis, siis ta läkitas neile vastu Joabi ja kogu kangelaste väe.
8Ja ammonlased tulid välja ning seadsid endid tapluseks värava suhu; Sooba ja Rehobi süürlased ning Toobi ja Maaka mehed olid väljal omaette.
9Kui Joab nägi, et taplus tema vastu sündis nii eest kui tagant, siis tegi ta valiku kõigist Iisraeli valitud meestest ja seadis need üles süürlaste vastu.
10Aga ülejäänud rahva andis ta oma venna Abisai juhtida ja too seadis need üles ammonlaste vastu.
11Joab ütles: „Kui süürlased on minust tugevamad, siis tule mulle appi; aga kui ammonlased on sinust tugevamad, siis ma tulen sinule appi.
12Ole julge, ja olgem vahvad oma rahva ja oma Jumala linnade eest! Tehku siis Issand, mis tema silmis hea on!”
13Siis Joab ja rahvas, kes oli koos temaga, hakkasid taplema süürlaste vastu; ja need põgenesid ta eest.
14Kui ammonlased nägid, et süürlased põgenesid, siis põgenesid nad Abisai eest ja läksid linna; ja Joab tuli tagasi ammonlaste kallalt ning läks Jeruusalemma.
15Kui süürlased nägid, et nad olid Iisraeli ees löödud, siis nad kogunesid kokku
16ja Hadadeser läkitas käsu ning tõi välja süürlased, kes olid teisel pool Frati jõge; ja need tulid Heelamisse ning Soobak, Hadadeseri väepealik, oli nende eesotsas.
17Kui sellest teatati Taavetile, siis ta kogus kokku kogu Iisraeli ja läks üle Jordani ning tuli Heelamisse; ja süürlased seadsid endid tapluseks Taaveti vastu ning sõdisid temaga.
18Aga süürlased põgenesid Iisraeli eest ja Taavet tappis süürlastest seitsesada vankritäit ja nelikümmend tuhat ratsanikku; ja Soobaku, nende väepealiku, lõi ta maha, nõnda et ta seal suri.
19Kui kõik kuningad, kes olid Hadadeseri alamad, nägid, et Iisrael oli neid löönud, siis tegid nad Iisraeliga rahu ja jäid nende alamaiks. Ja edaspidi süürlased kartsid ammonlastele appi minna.

Ütlus: “Kuidas metsa hüüad - nii mets vastu kajab”, ei kehti alati. Mõnikord vastatakse sõbralikkusele ebasõbralikkusega, hoolimisele kahtluse ning vihaga.

Taavet toimis nii nagu tal oli juba kaua tavaks olnud. Eilses piiblitekstis osutas ta sõbralikkust Mefibooseti vastu ning viimane võttis Taaveti sõbralikkuse osutamise tänuga vastu. Kui Taavet üritab samamoodi käituda naaberrahva kuingaga, kohtab ta aga kahtlusi ning vihkamist. Rohkem pole vaja, et sünniks sõda.

Kas Taavet oli lihtsameelne, pakkudes sellisel viisil oma sõprust? Tema minevik kuningas Sauli vaenamist taludes ja viimase eest põgenedes, oli olnud üks pikk jada otsuseid loobuda teadlikult kättemaksust. Taavet oli juba kogenud, et armastuse osutamisele ei vastata alati tingimata vastuarmastusega,

Meie kurjas ja kahtlustavas maailmas peab nii mõnigi heategija seisma silmitsi kahtlustavate küsimuste ning seljataga sosistamistega: Mida ta õige üritab? Millist kasu ta endale tegelikult sellega taotleb? jne. Taoline suhtumine näitab kahtlustajate kibedat ja katkist südant, valmisolekut oodata teistelt hea asemel pigem halvimat.

Kas sina oled head tehes saanud vastuseks tigedust, ebaõiglasi tõlgendusi ning tagarääkimist? Ka Jeesus pidi kogema selliseid asju. Süütult süüdistuste rahe alla sattudes on vaja erilist armastust ning alandlikkust, mida meil iseenesest ei ole kusagilt võtta. Sellise armastuse allikas on üksnes Jumal. Kui Taavetit solvati, siis alustas ta sõda solvajate vastu; kui Jeesust solvati, siis Ta palvetas: “Isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.” (Lk 23:34)

Sõjapealik Joab aga jõudis samale tõdemusele kui Jeesus “Meie Isa “palvet oma jüngritele õpetades:  kõik on viimselt Jumala käes ja Tema tahtmine sündigu! Jumala rahva ülesanne on jääda kindlaks ja julgeks.

 
“Tehku siis Issand, mis tema silmis hea on!” (s 12)

Selle kommentaari autor: Anne Tuovinen