Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuninga jõudeaeg

Esmaspäev, 2. Märts 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Sm 11:1-13

Taavet ja Batseba
1Ja järgmisel aastal kuningate sõttamineku ajal läkitas Taavet Joabi ja koos temaga ta sulased ja kogu Iisraeli sõtta, ja nad hävitasid ammonlasi ning piirasid Rabbat; Taavet ise aga jäi Jeruusalemma.
2Ja ühel õhtul, kui Taavet oli tõusnud voodist ja kõndis kuningakoja katusel, nägi ta katuselt ühte naist ennast pesevat; ja naine oli väga ilus.
3Kui Taavet läkitas naise kohta teateid pärima, siis öeldi: „Eks see ole Batseba, Eliami tütar, hett Uurija naine!”
4Siis Taavet läkitas käskjalad teda tooma. Ja kui ta tuli tema juurde, siis Taavet magas tema juures; naine oli just ennast puhastanud oma roojasusest. Siis läks naine tagasi oma kotta.
5Ja naine jäi lapseootele; ta läkitas Taavetile teate, öeldes: „Ma olen lapseootel.”
6Siis Taavet läkitas Joabile sõna: „Saada hett Uurija minu juurde!” Ja Joab saatis Uurija Taaveti juurde.
7Ja kui Uurija tuli tema juurde, küsis Taavet, kuidas Joabi ja rahva käsi käib ja kuidas on lugu sõjaga.
8Ja Taavet ütles Uurijale: „Mine alla oma kotta ja pese jalgu!” Uurija läks kuningakojast välja ja temale järgnes kuninga kingitus.
9Aga Uurija heitis magama kuningakoja ukse ette kõigi oma isanda sulaste hulka ega läinud alla oma kotta.
10Kui Taavetile teatati ja öeldi: „Uurija ei olegi läinud oma kotta”, siis Taavet küsis Uurijalt: „Eks sa ole tulnud teekonnalt? Mispärast sa siis ei ole läinud oma kotta?”
11Aga Uurija vastas Taavetile: „Laegas ning Iisrael ja Juuda asuvad telkides, ja mu isand Joab ja mu isanda sulased on väljal leeris. Kas mina peaksin siis minema oma kotta sööma ja jooma ja magama oma naisega? Nii tõesti kui sa elad ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei tee seda mitte.”
12Ja Taavet ütles Uurijale: „Jää siis ka veel täna siia ja homme saadan ma su ära!” Ja Uurija jäi Jeruusalemma selleks ja järgmiseks päevaks.
13Ja Taavet kutsus Uurija, too sõi ja jõi tema juures ja Taavet jootis ta purju; ent õhtul läks Uurija magama oma asemele koos oma isanda sulastega ega läinud alla oma kotta.

Kas tead millised su elus on nõrgemad alad, kus võid kergesti langeda? Räägi neist Jumalale.

Tavaliselt oli kuningate sõttamineku aeg kevadeti, peale saagikoristust. See oli ka aastavahetuse aeg. Sõjaväe ülemjuht oli kuningas, aga sel juhul kui Taavet ise sõtta ei läinud, määras ta enese asendajaks väepealik Joabi.

Suvine keskpäev on Iisraelis üsna kuum ning sel ajal oli tavaks võtta puhkeaeg. Õhtujaheduse saabudes tõusti, et taas minna oma ülesannete juurde . Iisraeli hoonete ühetasased katused olid soositud ajaveetmise kohad. Majad oli mäerinnakule ehitatud nii, et kõige kõrgemal asus kuningapalee, teiste elamud (sh ka Uurija oma) aga allpool.

Kuigi Uurija oli võõramaalane, oli ta silmapaistva teenistuskäiguga jõudnud Taavet kõige paremate meeste hulka. Ka tänases loos hakkab silma tema lojaalsus ning distsipliinist kinnipidamine viimase detailini . Tema ainsaks ja hukutavaks “veaks” osutus olema kaunis abikaasa - kuigi seda ei saanud talle kuidagi süüks panna.

Taaveti poolt Uurijale saadetud kingitus oli hüvitus eksimuse eest - ning seda vastu võttes oleks Uuriija, kui solvatud abielumees, pidanud juhtunu unustama. Uurija aga teadis väga hästi mida ta tegi. Ning isegi joobnud olekus suutis ta selgelt mõtelda ja otsustada. Kindlasti sa ta aru, miks Taavet tahtis teda ööseks koju saata.

Sõda, millesse oli kaasa võetud Jumala laegas, oli Jumala sõda, ning sellise sõja ajal pidid kõik sõjamehed naistest eemale hoidma. Nii sai Uurija kasutada seadust, et mitte tolleks ööks koju oma naise juurde minna, kuigi kuningas ise talle seda soovitas.

See, kuidas Taavet ei ilmutanud mingit kahetsust ning selle asemel püüdis oma süütegu peita, meenutab väga kõige esimest pattulangemise lugu. Moosese seaduse kohaselt oleks tulnud nii Taavet kui Batseba surmata (3Ms 20:10). Ka Uus Testament manitseb: “ Kõikide juures olgu abielu au sees ja abieluvoodi rüvetamata…” (Hb 13:4). Mäejutluses rääkis Jeesus abielurikkumise ära hoidmisest väga karmide väljenditega: “Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui lasta kogu keha heita põrgusse.” (Mt 5:29). Patust hoidumine võib mõnikord väga valus olla.

Piibel ei ilusta ega varja oma kangelaste eksimusi. Selles loos eksis Taavet loo algusest selle lõpuni. Ja kuigi lugu on näiliselt nagu  suurest armastusest, on selles viimselt vihkamist rohkem kui midagi muud. Nii näeme taas kuidas patt hävitab selle mille Jumal on loonud ilusaks.

 Samas on taolised lood hoiatuseks kõikidele Jumala lastele igal ajastul. Kui selline asi sai juhtuda Taavetiga, kui palju rohkem siis meiega! Jõudeaeg võib osutuda ohtlikuks samamoodi ka meile. Nii peame küsima näiteks, kas meil on valmis strateegia, kui meelitavad ja himusid äratavad pildid meie silme ette tekivad; kas on asju mida ülestunnistamise asemel püüame peita või õigustada. Veelgi enam - kas minu tõttu saab mõni teine kristlane eksimuste sisse tõmmatud?

 

Vaata hetkeks tagasi: kas sinu elus on olnud probleeme, mida oleksid kiire ja otsustava tegutsemisega kohe alguses saanud vältida? Mida oled nendest juhtumistest õppinud?

Selle kommentaari autor: APÜ