Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui kuningas käsib

Teisipäev, 3. Märts 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Sm 11:14-27

Taavet ja Batseba
14Aga hommikul kirjutas Taavet Joabile kirja ning andis selle Uurijale kaasa.
15Ja kirjas oli ta kirjutanud ning öelnud: „Pange Uurija kõige ägedama tapluse esirinda ja taanduge tema tagant, nõnda et ta lüüakse maha ja sureb!”
16Ja kui siis Joab linna piiras, pani ta Uurija paika, kus ta teadis olevat vahvaid mehi.
17Ja linna mehed tulid välja ning taplesid Joabi vastu; ja mõned rahva hulgast, Taaveti sulaseist, langesid, ja surma sai ka hett Uurija.
18Siis Joab läkitas käskjala ja andis Taavetile teada kogu tapluse loo.
19Ja ta käskis käskjalga, öeldes: „Kui oled kuningale jutustanud kogu tapluse loo
20ja kui siis kuninga viha tõuseb ja ta sinult küsib: Mispärast te läksite taplema nõnda linna ligi? Kas te ei teadnud, et nad ammuvad nooli müürilt?
21Kes lõi maha Abimeleki, Jerubbeseti poja? Kas mitte üks naine ei visanud müürilt pealmise veskikivi ta peale, nii et ta suri Teebesis? Mispärast läksite nõnda müüri ligi? - siis ütle: Ka su sulane hett Uurija on surnud.”
22Ja käskjalg läks ning tuli ja jutustas Taavetile kõik, mille pärast Joab teda oli läkitanud.
23Ja käskjalg ütles Taavetile: „Et mehed said võimust meie üle, siis tulid nad väljal meile kallale, aga me tõrjusime nad kuni värava suuni.
24Siis kütid ambusid müürilt su sulaste peale ja kuninga sulaseist said mõningad surma; samuti on surnud ka su sulane hett Uurija.”
25Siis Taavet ütles käskjalale: „Ütle Joabile nõnda: Ärgu olgu see asi su silmis paha, sest mõõk sööb niihästi ühe kui teise! Sõdi aga sina vahvasti linna vastu ja kisu see maha! Julgusta teda nõnda!”
26Kui Uurija naine kuulis, et ta mees Uurija oli surnud, siis ta pidas oma abikaasa pärast leinakaebuse.
27Ja kui leinaaeg oli möödunud, siis läkitas Taavet talle järele, võttis ta oma kotta ja ta sai Taaveti naiseks ning tõi temale poja ilmale. Aga see asi, mis Taavet oli teinud, oli Issanda silmis paha.

Käskude täitmine on lihtne - siis ei pea ise mõtlema. Aga miks on siis Jumala käskude täitmine nii raske?

Taaveti “seebiooper” jätkub. Et Taavetil ei õnnestunud Uurijat sündiva lapse isaks lavastada, oli tema järgmiseks variandiks Uurija mõrvamine. Lahingutingimustes oli seda kerge korraldada. Väepealik Joabil ei olnud muud valikut, kui alluda Taaveti käsule. Eirates kogu oma sõjapealiku  vaistu ja kogemust, saatis ta väeüksuse olukorda, kus tublide meeste surm oli kindel ja paratamatu. Tänane tekst jutustabki meile Joabi lojaalusest. Ilma sõnagi vastu ütlemata tegi ta nii nagu kästud ning oli lisaks nõus ka vaikima kõigest, mis ei kannatanud päevavalgust.

Hitleri poolt teostatud juutide hävitamise protsessi uurimisel tõdeti mitmel korral, et moraalselt normaalselt arenenud ja terved inimesed on nõus tegema kohutavaid tegusid, kui neile antakse käsk kõrgema võimu poolt  või neid motiveeritakse hirmu abil. Kõrvaltvaatajal on hirmutegude üle  lihtne ahastada ning väita et “Mina küll nii ei teeks!”. Maailm on kuri, aga mina ei ole.

Siiski: kelle käskudele kuuletud sina? Kelle rahulolematust või kättemaksu kardad? Milleks oleksid  valmis, kui su enda või su armsate elu ja turvalisust ähvardatakse? Kuidas kohandad enda moraali suure surve all, kui kõik pannakse mängu?

Taavet ja Joab kavandasid asjade käigu omavahelises nõupidamises meisterlikult selliseks nagu Taavet seda soovis. Lõpptulemus oli täiesti puhas. Ometi - Jumal vaade nendele sündmustele ei mugandunud ega kõikunud; Tema silmis oli Taavet kurja teinud. Jumala seadused ei muutu vastavalt sellele, kui raskeks või väljapääsmatuks kujuneb meie olukord.

 
“Sinu Seaduse armastajail on suur rahu ja nad ei komista. “ (Ps 119:165)

Selle kommentaari autor: Anne Tuovinen