Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Küll Jumal juhatab

Laupäev, 14. Märts 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Sm 17:1-23

Huusai ajab nurja Ahitofeli nõu
1Ja Ahitofel ütles Absalomile: „Luba ma valin nüüd kaksteist tuhat meest ja võtan kätte ning ajan öösel Taavetit taga!
2Ma lähen temale kallale, kui ta on väsinud ja ta käed on lõdvad; ma hirmutan teda nõnda, et kõik ta juures olev rahvas põgeneb; siis ma löön maha üksnes kuninga.
3Ja ma toon kogu rahva tagasi sinu juurde, nagu tuleb tagasi pruut; sina otsid ühte meest, muu rahvas on siis rahus.”
4See kõne oli õige Absalomi ja kõigi Iisraeli vanemate silmis.
5Ja Absalom ütles: „Kutsu ometi siia ka arklane Huusai, et kuuleksime midagi ka tema suust!”
6Siis Huusai tuli Absalomi juurde ja Absalom rääkis temaga, öeldes: „Ahitofel kõneles nõnda. Kas peame tegema tema sõna järgi? Kui mitte, siis kõnele sina!”
7Ja Huusai vastas Absalomile: „See nõu pole hea, mis Ahitofel seekord andis.”
8Ja Huusai jätkas: „Sina tunned oma isa ja tema mehi: nad on vaprad ja nende hinged on kibestunud nagu karul väljal, kellelt on võetud pojad; ja su isa on sõjamees, kes oma rahvaga ei puhka ööselgi.
9Vaata, nüüd on ta ennast peitnud mõnda kaevandisse või muusse paika, ja kui juhtub, et kohe alguses mõned rahvast langevad, siis ütleb igaüks, kes sellest kuuleb: Rahvas, kes käib Absalomi järel, on saanud kaotuse osaliseks!
10Siis ka kõige vahvam mees, kelle süda on nagu lõvi süda, kaotab julguse, sest kogu Iisrael teab, et su isa on vägev, ja et need, kes on koos temaga, on vahvad mehed.
11Sellepärast ma annan nõu, et kogu Iisrael Daanist kuni Beer-Sebani koguneks sinu juurde nõnda arvurikkalt, et neid oleks nagu liiva mere ääres ja sa ise käiksid nende keskel.
12Kui me siis tuleme temale kallale mõnes paigas, kus ta iganes on leitav, laskume tema peale nagu mahalangev kaste. Temast ja kõigist meestest, kes on koos temaga, ei jää siis järele ühtainsatki.
13Ja kui ta taandub mõnda linna, siis seab kogu Iisrael sellele linnale köied ja me tirime selle orgu, kuni seal ei leidu enam kivikestki.”
14Siis ütlesid Absalom ja kõik Iisraeli mehed: „Arklase Huusai nõu on parem kui Ahitofeli nõu.” Issand oli käskinud teha tühjaks Ahitofeli hea nõu, et Issand saaks tuua Absalomile õnnetuse.
15Ja Huusai ütles preestritele Saadokile ja Ebjatarile: „Nõnda ja nõnda on Ahitofel nõu andnud Absalomile ja Iisraeli vanemaile, ja nõnda ja nõnda olen mina nõu andnud.
16Ja nüüd läkitage kähku ja teatage Taavetile, öeldes: Ära jää ööseks kõrbe lähistele, vaid mine kindlasti üle jõe, et kuningat ja koos temaga olevat rahvast ära ei neelataks!”
17Joonatan ja Ahimaats asusid Rogeli allika juures; üks teenijatüdruk läks ning viis neile teateid, kuna nemad läksid teatama kuningas Taavetile, sest nad ei tohtinud endid näidata ega linna tulla.
18Aga üks poiss nägi neid ja teatas Absalomile; siis läksid mõlemad rutates ja tulid kellegi mehe kotta Bahuurimisse; sellel oli õues kaev ja nad läksid sinna sisse.
19Ja selle mehe naine võttis ja laotas kaevu suule vaiba ning puistas selle peale sõmerat, nõnda et midagi ei olnud märgata.
20Kui Absalomi sulased tulid naise juurde kotta ja küsisid: „Kus on Ahimaats ja Joonatan?”, vastas naine neile: „Nad läksid üle veeoja.” Nad otsisid, aga ei leidnud ja läksid tagasi Jeruusalemma.
21Ja pärast seda, kui need olid läinud, tõusid nad kaevust üles ja läksid ning teatasid Taavetile; nad ütlesid Taavetile: „Võtke kätte ja minge kiiresti üle vee, sest Ahitofel on andnud teie vastast nõu!”
22Siis Taavet ja kõik rahvas, kes oli koos temaga, võtsid kätte ja läksid üle Jordani; kui hommik valgenes, ei olnud jäänud ainsatki, kes ei olnud läinud üle Jordani.
23Aga kui Ahitofel nägi, et ei tehtud tema nõu järgi, siis ta saduldas eesli, võttis kätte ja läks koju oma linna; ja kui ta oli oma kodus korraldused teinud, siis ta poos enese üles. Nii ta suri ja ta maeti oma isa hauda.

Keerulistes ja rasketes olukordades vajab inimene häid nõuandeid, aga ka julgust tegutseda oma parima arusaamise kohaselt. Ei ole tark jääda ainult teiste nõuannete juhitavaks.

Täna esitletakse meile kahte Absalomi nõuandjat. Ahitofel oli Absalomi sõber ja ka sugulane (tema ema, Batseba vanaisa), ning kaua Taaveti juures teeninuna tundis hästi Taavetit. See kõik võimaldas tal leida parimaid viise Taaveti hävitamiseks. Huusai aga oli Taaveti veendunud pooldaja ja üdini ustav sõber, kes antud olukorras läheb näiliselt nõuandjaks, tegelikult aga  salakuulajaks Absalomi õukonna keskele, selleks, et Taavetit päästa.

Eelmistest peatükkidest teame, et Taavet palus Jumalat, et too teeks tühjaks Ahitofeli nõuanded (2Sm 15:31). Seda Jumal nüüd ka teeb. Taaveti vastu ülestõusnud poeg Absalom peab paremaks Huusai nõuannet ning seda tehes päästab enese teadmata Taaveti täbarast oukorrast.

Selle konflikti sõjalises pooles olid kiirus  ja üllatusmoment need, mis andsid eelise. Huusai nõuanded Absalomi ees on meisterlikult esitatud ja ta rõhutas asjaolu, et Absalomi armee oli suurem kui Taaveti oma. Huusai plaani nõrk koht aga (mida viimane ka väga hästi teadis), seisnes selles, et Absalomi vägede kogunemine nõudis aega, tekitades sõjapidamises pikema viivituse. See aga andis Taavetile ja Joabile vajaliku ajavaru:  toetudes kogu eelnevale militaarsele kogemusele teha vajalikud ettevalmistused eelolevaks lahinguks.

Tänu Huusai plaanile ja kiirele tegutsemisele jõabki Taavet kindlustatud linna Mahanaimi, sellal kui Absalomi väed alles Jordani ületasid. 

Esimene, kes selles sõjalises taktikamängus kaotuse kannab, on Ahitofel. Mõistes Huusai  plaani hukatuslikkust, teadis Ahitofel ka seda, et tal ei ole kohta enam ei Absalomi ega Taaveti juures. Ta oli kõik ühele kaardile pannud - kuid valinud vale poole. Ning too, ilmselt juba üsna eakas mees, mõlema vastaspoole sugulane, ei leia enam muud väljapääsu kui endalt elu võtta.

Pole sugugi lihtne alati kindlaks teha, kes ja mis on parim nõuandja ja nõuanne. Lõpliku otsuse tegemiseks on vaja nii palvetada kui ka ise asjad läbi mõtelda. Mõnikord on Jumala juhtimise tunnuseks see, et mõne lahenduskäigu kasuks otsustamisega kaasneb sisemine rahu, teise kasuks kaaludes aga rahu ei ole. Seda sisemist häält tasub alati väga tõsiselt võtta. Siiski ei saa me olla 100% kindlad alati, et oleme valinud õige lahenduse. Sellises olukorras saame aga toetuda Jumala tõotusele, et Tema juhib neid, kes oma teed kõnnivad palvetades. Nii võime uskuda, et elu suurtes ja muurangulistes otsustes ei juhi Jumal meid vales suunas. On hetki, kus tee muutub keeruliseks või tuleb minna suure ringiga, aga ka need on Jumala juhtimise ja varjamise all. Tema on tõotanud katta ka meie vead oma armu ja heldusega.

 
“Ma õpetan sulle tarkuseteed, ma juhin sind õigeisse rööpaisse.” (Õp 4:11) “Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.” (Ps 23:3)

Selle kommentaari autor: APÜ