Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Oled sa huvitatud?

Neljapäev, 19. Märts 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 11:12-19

Jeesus ja viljatu viigipuu
12Ja järgmisel päeval Betaaniast lahkumisel tundis Jeesus nälga
13ja kui ta kaugelt nägi lehis viigipuud, läks ta vaatama, kas ehk midagi selle otsast on leida. Ja kui ta puu juurde oli tulnud, ei leidnud ta muud kui lehti; sest ei olnud viigimarjade aeg.
14Ja Jeesus ütles puule: „Ärgu keegi enam iialgi söögu sinust vilja!” Ja ta jüngrid kuulsid seda.
Jeesus ajab kaubitsejad templist välja
15Ja nad tulid Jeruusalemma. Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama neid, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid
16ega lubanud, et keegi kannaks asju läbi pühakoja.
17Ja ta õpetas ja kõneles neile: „Eks ole kirjutatud, et minu koda hüütagu palvekojaks kõigile rahvastele? Aga teie olete selle teinud röövlikoopaks!”
18Ja ülempreestrid ja kirjatundjad said sellest kuulda ning otsisid võimalust Jeesust hukata, sest nad kartsid teda, kuna kogu rahvas oli hämmastunud tema õpetusest.
19Aga õhtuti läksid Jeesus ja jüngrid alati linnast välja.

“Mina… kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile lihase südame” (Hs 11:19) Palu, et Jumal pehmendaks su südant oma sõna läbi.

“Sa saad teada mida sa tegelikult usud alles siis, kui sul on tulnud selle kaitseks välja astuda,” ütles Sibilla Leber, James Runcie loodud raamatu tegelane. Kuna sageli on meie usk nõrgem kui oleme arvanud, tahaksime taoliste tõehetkede eest kõrvale põigelda kui vähegi võimalik. Jeesuse usk ning käitumine olid täielikus kooskõlas, enamgi veel - see üllatas ning lausa häiris inimesi, otsekui survestades neid rakendama ka enda usku tegudes. Viljatu viigipuu needmine, ning templi segipaiskamine ei sobi nagu meie kultuuri, kus on nii suur rõhk asetatud tolerantsusele, oskusele mitte millestki šokeeruda ning jääda rahulikuks mistahes olukorras.

See mis peaks sündima puudutab Jeesuse südant nii, et ta astub vastu nähtavale reaalsusele. Tempel oleks pidanud väljendama Jumala igatsust suhelda ja olla kontaktis igast rahvusest inimestega (s 17). Paganate õu oli see koht, kuhu paganad tohtisid tulla Jumalat kummardama - aga kuidas nad said seda teha, kui kogu õu oli täis maffiat? Ülikalliks hinnatud loomade müük, röövellik Rooma müntide vahetuskurss, mida kehtestati kui inimene soovis vahetada endale templimaksu raha; otsetee läbi paganate õue, mida kasutati kaupade kohaletoimetamiseks (s 16): kogu selle ala kuritarvitamist ei olnud võimalik vaikides ignoreerida või kuidagi ära selgitada. 

Jah, taoline räige sekkumine sünnitab vaenulikkust (s 18) ning see ei olnud ka Jeesuse reeglipärane käitumisvalik, aga mis Tal üle jäi? Selle kõrval kahvatuvad kõik meie reaktsioonid mannetuiks. Sest millal on Jumala asjad meie südant selliselt puudutanud?

Viigipuu needmine on Jeesuse poolt  prohvetliku tähendusega tunnustäht Templi juhtkonna kohtumõistmise kohta. Lehti kandev viigipuu peaks omama söödavaid vilju. Roheliste viljade puudumine tähendas, et selle puu välimus oli petlik. Viljakuse teesklemine aga võib olla surmav.

 

Kuidas peaks Jeesus reageerima praegusele kogudusele - näiteks meie kodukohas? Mis teeks talle valu, võibolla isegi viha? Muuda oma mõtted meleeparanduse palveks, ning siis tegudeks.

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate