Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mida sa valid?

Reede, 20. Märts 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 11:20-26

Jeesus räägib usu väest
20Ja varahommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juurteni ära kuivanud olevat.
21Ja Peetrus, kes mäletas, ütles Jeesusele: „Rabi, vaata, viigipuu, mille sa needsid, on ära kuivanud!”
22Ja Jeesus vastas neile: „Olgu teil usku Jumalasse!
23Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle!
24Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!
25Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused.
26[Kui te aga ei anna andeks, siis ei anna ka teie Isa, kes on taevas, teie eksimusi teile andeks.]”

Peatu hetkeks ja mõtle kui eriline privileeg see on, et sa saad suhelda Kõikvõimsa Jumalaga täies teadmises, et Tema kuuleb ja kuulab sind tähelepanelikult.

Šotimaal uuriti mõned aastad tagasi faktoreid, mis olid ühised kasvavatele kogudustele. Esile tuli üheksa elumuutva teenimistöö tõukajat ning üks neist oli palve. Jah, see ei ole just raketiteadus, kuid see oli igal juhul väga oluline tähelepanek. Ootav, spetsiifiline, järjekindel, misjonimeelne palve oli see, mis esile tõusis. Jeesuse õpetus uskumisest ning palvetamisest puudutab neidsamu teemasid.

Jeesuse õpetuse allhoovuseks on ootus Jumala suunas taevas, et Ta on meelestatud tegutsema inimese huvides; Ta on Isa, kes annab häid ande neile, kes paluvad. (Mt 7:11) Selle õpetuse keskkonnaks on Jeesuse missioon. 

Viigipuu kuivab (s 20) ning see pole lihtsalt dramaatiline võte, ja kaugeltki mitte Jeesuse viha või frustratsiooni tulemus.. Pigem on see osa Jeesuse kuulutusest, mis avaldab Jumala eesmärgi (kohtumõistmise oma rahva üle) ning kinnitab veelkord Isa ja Poja vahelist lähedast suhet ( Isa kuuleb alati mida Poeg ütleb/ palub (Jh 11:42).

Kui Jeesus annab kuulutustöö edasi jüngritele (Mark 6:7), võivad ka nemad ootusega vaadata Jumala poole, et Tema on nendega ja viib nende läbi ellu oma plaane. Nii nagu jüngrid, saame ka meie usaldada ja uskuda Jumalasse, kes tegutseb selle nimel, et täide viia oma plaan ning tuua muutus sellesse maailma. Tema suudab liigutada mägesid - fraas mida kasutasid juudi rabid kirjeldamaks “näiliselt ületamatute raskuste ületamist” (A Cole, Mark, New Bible Commentary, IVP, 1994, p968).

Jumala toimimst ei ole võimalik peatada, kuid selle tempo tõmbab kaasa ka meid. Sedamööda kuidas meie rakendame oma usku, avab Tema teed meie ees. 

Kahjuks tundub, et  samamoodi suudab usu puudumine oluliselt takistada Jumala toimimist meie keskel. (Mk 6:5-6 ) Niisiis - tuleb säilitada usku ning oodata kuni Jumal vastab.

Tegelikult ei ole Jumala toimimise  takistuseks ainult usu vähesus. Teda takistab ka andeksandmatus inimese südames. Sisuliselt anulleerib andestamatus igasuguse evangeeliumi mõju inimese südames. Kui evangeeliumi sõnum ei suuda meid panna andestama, on meie rakendatavus ja kasulikkus Jumala plaanis äärmiselt limiteeritud.

 
Mõtiskle, kas koguduse viljatuse üheks põhjuseks võiks olla uskmatus või andestamatus? Jumal ootab meie vastust, ning Ta ootab, et oleksime nõus olema Tema partnerid paljude elude muutmises

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate