Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sinu riik tulgu, Issand!

Pühapäev, 22. Märts 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 122

Palve Jeruusalemma hea käekäigu eest
1Palveteekonna laul Taavetilt.
Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi:
„Lähme Issanda kotta!”
2Meie jalad seisid su väravais,
Jeruusalemm.
3Jeruusalemm, kes oled ehitatud
nagu hästi kokkuliidetud linn,
4kuhu läksid üles suguharud,
Issanda suguharud tunnistuseks Iisraelile
tänama Issanda nime.
5Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks,
aujärjed Taaveti kojale.
6
Paluge rahu Jeruusalemmale!
Käigu hästi nende käsi,
kes sind armastavad!
7Rahu olgu su müüride vahel,
hea käekäik su kuninglikes kodades!
8Oma vendade ja oma sõprade pärast
tahan ma nüüd öelda: Rahu sinule!
9Issanda, meie Jumala koja pärast
tahan ma otsida sulle head.

“Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega;” (Hb 12.28)

Jeruusalemm oli Taaveti päevil võimas ja uhke linn. Seal elas kuningas ning seal oli ka tempel. Kuningas Taaveti jaoks ei olnud see iseenesestmõistetav sest ta teadis, et nii tema (ja kogu riigi) turvalisus, rikkus, kui ka rahu on rajatud ja ülalhoitud vaid Jumalas. Nii saavad Taaveti palved Jeruusalemma pärast õpetada ka meile kuidas täna palvetada.

Salmid 1 ja 2. Too Jumalale tänu, et meil on vabadus Jumalat kummardada; et usk liidab meid ühte. Rõõmusta ka täna koos Jumala rahvaga üle maailma!

Salm 3: palveta jumalariigi tugevust ja võimsust kõikile usklikele (Ef 3:14-21).

Salm 4: palveta, et võiksime säilitada oma ühtsuse Kristuses, ning meeles pidada, et meid on kõigist rahvastest ja suguharudest üheks kokku liidetud (Ilm 7:9). Palveta, et kogudus oleks kui üks süda ja üks meel pühendunud üksnes Kristusele, kiites ja austades Teda.

Salm 5: Plaveta koguduse puhtuse pärast, et alistuksime Jeesusele kui Issandale. Palveta kõikide koguduste pärast oma riigis ning nende suhete pärast valitsuse ja ühiskonnaga. Palveta, et kogudus alistuks esmalt Jumala sõnale ning hoiaks meeles Jumala seadmisi, kes on terve maailma Kohtumõistja ning kellele meie paneme oma lootuse ja usalduse.

Salmid 6-8: Plaveta, et Kristuse rahu valitseks inimeste südametes (Kl 3:15). Palveta, et sina ja su kohalik kogudus oskas jagada Jumala rahusõnumit Jeesusest ning see võiks tuua paljusid Tema kuningriiki.

Salm 9: Plaveta, et jumalariik võiks läbi murda sinu lähipiirkonnas ning Tema tahe ja plaan saaks seal täielikult teostatud (Mt 6:10) Palu, et Jumala rahvas otsiks tõesti esmalt Tema riiki, kui tõelise ja igavese edu mõõtu. Palveta et meie, usklikud võiksime Püha Vaimu väe läbi tuua muutuse kadunud inimeste eludesse - nii vaimsel kui materiaalsel tasandil.

 
Too eriliselt Jumala ette oma perekond ning sõbrad, kes veel Jeesust Päästjana pole vastu võtnud. Palveta, et nad võiksid siseneda jumalariigi õnnistusse ja rahusse.

Selle kommentaari autor: Katharine McPhail