Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumal on hea

Esmaspäev, 23. Märts 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 12:1-12

Tähendamissõna viinamäe rentnikest
1Ja Jeesus hakkas neile mõistu rääkima: „Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile.
2Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast.
3Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega.
4Ja taas läkitas ta nende juurde teise sulase. Sellele nad lõid pähe ja teotasid teda.
5Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid, ja paljusid teisi; mõnda nad peksid, mõne aga tapsid.
6Üks oli tal veel, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas nende juurde poja, mõeldes: „Ehk nad häbenevad mu poega!?”
7Need rentnikud aga rääkisid omavahel: „Tema ongi see pärija. Läki, tapame ta ära, ja pärand saab meile!”
8Ja nad võtsid ta kinni, tapsid ta ära ja viskasid viinamäelt välja.
9Mida teeb viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte.
10Kas te pole lugenud seda kirjakohta: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks - seesama on saanud nurgakiviks!?
11See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis.”
12Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, ent kartsid rahvahulka. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Ja nad läksid ära, jättes ta sinnapaika.

Meenuta konkreetseid Jumala headuse momente oma elus….pane need kõik veelkord tänuga Tema ette ja palu, et kogu su elu võiks peegeldada tänulikkust Talle.

Piiblis on palju põllumajanduslikke kujundeid, mitmel pool kujutatakse ka Jumalat kui töökat põllumeest, kes näeb vaeva selleks, et saada suurt saaki. Jesaja 5. peatükist leiame tabava pildi mäeküljele, viljakale pinnasele rajatud viinamäest, kuhu on istutatud parimad valitud taimed (Js 5:1). See lugu on taustaks Jeesuse maskeeritud vastulöögile Iisraeli juhtide suunas, kelle elud ja tegevus vaatamata Jumala parimale hoolitsusele, ei too esile mingit vilja. Jesaja raamatus oli probleemiks see, et viinamägi viljatu, Jeesuse jutustatud loos on probleemiks aga rentnikud, kes ei ole nõus toodetud vilja edasi andma viinamäe omanikule, kellele see õigusjärgselt kuulub.

Väljakutse kristlastele on siin järgmine: meile on antud “kõik mida vajame jumalakartlikuks eluks” (2Pt 1:3) - kuidas vastame meie kui Jumala küsib: “Kus on muudetud elud, uuendatud suhted, uus usukogukond - minu rahvas?”

Viinamäe omaniku kannatlikkus on viimse piiri peal. Tema saadetud sulaseid mitte lihtsalt ei ignoreerita (nagu poleks kedagi majas), vaid neid ka koheldakse väga karmilt. Ja ikkagi, vastu igasugust ootust, loodab viinamäe omanik ikka veel, et rentnikud muudavad meelt, et nende süda muutub. 

Viimaks saadab ta asja uurima oma poja, kuid rentnikud näevad selleski pigem võimalust omi positsioone kindlustada, kui omaniku veelkordset nõuet. Maailmal meie ümber on tavaks armastust julmalt ära kasutada. Sellest loost kajab vastu ka Jesaja lugu, kus viinamäe peremees esitab küsimuse: “Kas oleks vaja olnud veel midagi teha mu viinamäe heaks?” (Js 5:4).Jumala armastus oli välja sirutatud Iisraeli poole läbi terve nende ajaloo, ning on seda siiani. Jumal  sirutub ikka veel oma rahva poole, otsides nendelt vastust armastusele ja hoolitsusele, mida Tema nende vastu on üles näidanud. Sellest hoolimata, et Talle vastatakse  ignoreerimise, vägivalla ja alandustega, jätkab Ta armastamist ning ka meie ei saa oma suhetes kuidagi teisiti käituda, pakkuda vähem.

Jumal jätkab armastamist - kuid kannatlikkus nende vastu, kes järjepidevalt tõrjuvad kõrvale kogu universumi Looja, viib viimaks nende hukkumiseni.

 
Jumala kannatlikkus vallandab paljude südames suure tänulikkuse, kuid selle peal ei tohi liugu lasta. Meenuta neid inimesi oma elus, kes sinu kannatlikkuse on proovile pannud. Kuidas saaksid neile osutada samasugust pikka meelt ja armastust, mida Jumal on meile osutanud?

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate