Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Milline on sinu vastus?

Neljapäev, 26. Märts 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 12:28-34

Kirjatundja kiusab Jeesust küsimusega suurimast käsust
28Ja üks juurdeastunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt: „Milline on kõige esimene käsk?”
29Jeesus vastas: „Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand,
30ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga!
31Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist suuremat käsku ei ole.”
32Ja kirjatundja ütles talle: „Hästi, Õpetaja, sa ütlesid tõtt, et tema on Ainus ja ei ole teist peale tema;
33ja armastada teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu jõuga ning armastada ligimest nagu iseennast on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid.”
34Ja Jeesus, nähes, et kirjatundja vastas arukalt, ütles talle: „Sa ei ole kaugel Jumala riigist.” Ja keegi ei julgenud teda enam küsitleda.

“Issand, alistudes praegu Sinu sõnale, palun kasvata mu armastust Sinu vastu ning muuda mu süda tundlikumaks teiste vajaduste suhtes.”

Kas su elus on mingi läbiv põhimõte või tees? Selle kohta on antud välja isegi raamatuid, kus pakutav valik on üsna suur - nt “ Küpsetada parimaid, tervislikke ja suud-vett-jooksma-panevaid roogi, mis kütkestaks miljonite inimeste maitsemeeli.”Kristlasena on paljud enda missioonilauseks võtnud  Jeesuse vastuse kirjatundjatele, kui Temalt küsiti, mis on suurim käsk. Nagu lugesime, on selle keskmes kõikühendav armastuse teema (s 30;31).

Jeesuse vastus tõstab esile ühenduse Vana Testamendi käsuseaduse ning Ta enese tulemise ja teenimistöö vahel. Jeesus on vastu variseride ja kirjatundjate mitmekihilise käsuseaduse tõlgendustele, kuid toetab täiega Jumala plaani inimkonnaga. 

Jumala igatsus olla osadussuhtes oma rahvaga ei ole mingi uudis. Alates Aadama ja Eeva loomisest, on Ta soovinud käia koos inimesega; on pühendunud sõlmitud lepingule ning ootab inimeselt vastust millesse on kätketud kogu inimese  “kirglikkus, palve, intelligents ja energia” (s 30 The Message). Lepingusse astumise eesmärk inimese jaoks oli algusest peale saada õnnistuseks teistele, mitte aga enese heaolu või väärikuse turgutamine. Jumala rahvas on suunatud väljapoole vaatama ning Jeesuse nimi ei saa austatud kui inimese naabrid virelevad vaesuses, on üksi jäetud raskustes ning abita emotsionaalsete traumade puhul.

Armastav Jumal ning armastavad inimesed on see, mida Jumal plaanib saavutada. Eelpool öelduga nõustub enamik inimesi - aga siis lisab Jeesus, et selline armastamine  “on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid.” (s 33).

Kuna too jutuajamine toimus templis, šokeeris see kindlalt kogu templis kummardamise traditsiooni, mis oma olemuses oligi ebapiisav ning jätkusuutmatu. Jumal igatseb, ootab ja taotleb halastust (Ho 6:6; Mt 9:13;  Mt12:7 )

 
Kuidas saaksid täna parimal viisil väljendada oma armastust Jumala ning ligimese vastu? Ole valmis kasutama iga võimalust ning päeva lõpul ülevaadet tehes palveta.

Selle kommentaari autor: Andy Bathgate