Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Asjad, mida kindlalt tean

Pühapäev, 29. Märts 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 102

Hädasolija palve
1Hädalise palve, kui ta on minestamas ja valab oma kaebuse Issanda ette.
2
Issand, kuule mu palvet,
ja mu appihüüd tulgu su ette!
3Ära pane oma palet varjule minu eest,
kui mul on kitsas käes!
Pööra oma kõrv mu poole!
Päeval, mil ma hüüan,
tõtta mulle vastama!
4Sest mu päevad on lõppenud suitsus
ja mu kondid õhkuvad nagu lee.
5Mu süda on kõrbenud ja kuivanud nagu rohi,
ma olen unustanud oma leivagi söömata.
6Mu valjust oigamisest
on mu luud liha küljes kinni.
7Ma olen nagu kaaren kõrbes,
nagu öökull varemetes.
8Ma olen uneta
ja nagu üksik lind katusel.
9Iga päev teotavad mind mu vaenlased,
mu hooplejad vastased vannuvad mu nime juures.
10Sest ma söön tuhka nagu leiba
ja tembin oma jooki nutuga
11sinu suure meelepaha
ja su viha pärast;
sest sina oled mind tõstnud üles
ja visanud maha.
12Mu päevad on veninud pikaks nagu vari
ja ma kuivan ära nagu rohi.
13
Aga sina, Issand,
istud aujärjel igavesti
ja sinu mälestus kestab põlvest põlve.
14Küll sa tõused ja halastad Siioni peale,
sest aeg on käes temale armu anda,
paras aeg on juba kätte jõudnud.
15Sest sinu sulastele meeldivad tema kivid
ja nad haletsevad tema põrmu.
16Siis paganad hakkavad kartma Issanda nime
ja kõik ilmamaa kuningad sinu au.
17Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni,
siis ilmub ta oma auhiilguses.
18Ta on kaldunud nende palve poole,
kes on tehtud puupaljaks,
ega ole põlanud nende palvet.
19Pandagu see kirja tulevase põlve rahva jaoks;
siis rahvas, kes luuakse, kiidab Issandat,
20et ta on vaadanud oma pühast kõrgusest,
Issand on taevast vaadanud ilmamaad,
21et kuulda vangide ägamist
ja vabastada surmalapsed,
22et Siionis kuulutataks Issanda nime
ja Jeruusalemmas tema kiitust,
23kui kõik rahvad ja riigid
kogutakse kokku teenima Issandat.
24
Tema on teel nõrgestanud mu rammu,
lühendanud mu päevi.
25Ma ütlen:
„Mu Jumal, ära võta mind ära keset mu eluiga;
sinu aastad kestavad põlvest põlve!
26Muiste sa panid maale aluse
ja taevas on su kätetöö.
27Need hävivad, aga sina püsid;
nad kõik kuluvad nagu kuub;
sa vahetad neid nagu riideid
ja nad muutuvad.
28Aga sina oled seesama
ja sinu aastad ei lõpe.
29Su sulaste lapsed leiavad eluaseme
ja nende sugu on kinnitatud sinu ees.”

Tänane psalm on suures ahastuses oleva inimese palve. Suur ahastus võib kaasa tuua suure aususe. Mida tahaksid sina oma südame põhjast täna Jumalale öelda?

Kolm aastat tagasi ütles arst, et mul on vähk. Olin siis 47 aastane ning selle teate peale käis väga palju mõtteid mu peast läbi. Üks neist oli see, et kindlasti ei ela ma nii vanaks kui olin arvanud. Siis aga leidsin end koos psalmistiga ütlemas: ”„Mu Jumal, ära võta mind ära keset mu eluiga! “ (s 25). Saan väga hästi aru, mida laulja mõtleb öeldes: “ma olen unustanud oma leivagi söömata.” (s 5). Ja samamoodi kui laulja, laman sageli “uneta” (s 8).. Need kõik on depressiooni tavalised tundemärgid.

Olen lootusrikas selles osas, et mu vähk saab välja ravitud. Olen lootusrikas, et saan siiski veel kaua elada. Ma palvetan mõlema asja pärast. Aga ma ei saa olla kindel, et kõik just nii läheb.

Siiski on mõned asjad, milles ma saan kindel olla. Tegelikult tean neid asju isegi kindlamini, kui teadsin enne vähki. Ja ma tean neid sellepärast, et Jumal on neid tõotanud.

Ma tean, et Jumal kuuleb neid, kes Tema poole hädas hüüavad (s 18)

Ma tean, et ta tuleb ligi ja kannab oma vägeva käega läbi ka kõige raskematest olukordadest (s 14, 21)

Ma tean, et Jumala plaan ulatub läbi kõikide põlvkondade nii, et ka minu lapselapsed võivad elada Tema ligiolus (s 29).

Ma tean, et Jumal viib oma riigi rajamise lõpule, ning et ühel päeval saame näda Jumalat, Tema täies auhiilguses (s 17).

Ja sellest piisab.

 
Täna Jumalat kõige selle eest, mida võid kindlalt teada.

Selle kommentaari autor: Andrew Graystone