Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Eesmärki silmas pidades

Esmaspäev, 30. Märts 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 13:14-23

Jeesus kuulutab ette templi hävitamist ja suurt viletsust
14Aga kui te näete hävituse koletist seisvat seal, kus see ei tohiks seista - lugeja mõtelgu sellele! -, siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse,
15ja kes on katusel, ärgu tulgu alla ega mingu oma majast midagi võtma,
16ja kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube!
17Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil!
18Aga palvetage, et see ei juhtuks talvel,
19sest need on ahistuse päevad, milliseid pole olnud loomise algusest, mille Jumal on loonud, kuni praeguse ajani, ega tulegi enam.
20Ja kui Issand ei oleks nende päevade arvu kahandanud, siis ei pääseks ükski, kuid valitute pärast, keda tema on ära valinud, on ta kahandanud neid päevi.
Jeesus õhutab valvama
21Ja kui siis keegi ütleb teile: „Ennäe, Kristus on siin! Ennäe, seal!”, ärge uskuge,
22sest tõuseb valekristusi ja valeprohveteid ja need pakuvad tunnustähti ja imetähti, et kui võimalik, eksitada ka valituid.
23Aga teie vaadake: mina olen teile kõik ette öelnud!

Tänan sind Issand, et oled avanud mõnd oma igavestest eesmärkidest! Palun avarda mu arusaamist tänase kirjakoha mõistmiseks.

Tänane tekst on täis viiteid Vanale Testamendile ja apokriivadele ning see teeb nende mõistmise paljudele meist raskeks. “...lugeja mõtlegu sellele.... ”(s 14) kõlab hästi neile, kes on tuttavad Taanieli ja 1Makkabeide raamatutega! On teada, et 167 aastal enne Kristust ründas Seleukiidide kuningas Antiookius Epifanes Jeruusalemma püstitades templisse “hävituse koletise” (Tn 11:31) ning kui roomlased aastal 70 templi hävitasid, täitusid Taanieli prohvetlikud sõnad.Ilmselt just sellele viitavad Jeesuse sõnad s 14-23. Samas järgnev “neil päevil” ( s 24-27) vaatab hoopis kaugemale - Jeesuse teise tulemise aega. On võimalik, et salm 26 viitab Jeesuse “tulemisele” mitte maa peal vaid oma Isa juurde aukirkusesse (nagu Taanieli 7:13,14 - viitab).

Üleskutse valvel olla iseenese suhtes, mis esimesena ilmub salmis 9, on keskne terves tekstis. Tõelise prohveti kinnitus on tema tegude nimekiri. Kui Jeruusalemma tempel 70.a pKr hävitati siis oli see ühtlasi kinnitus ka Jeesuse neile sõnadele, mida ta ütles lõpuaegade kohta.

Küllalt sageli on prohveteeringu eesmärk muuta inimeste suhtumist. Esimeste jüngrite jaoks tähendas see asjaolu, et vaatamata lähtulevikus saabuvale rõhumisele peale ristilöömist, ning hiljem ka templi hävitamisele- saab Jeesus olema ikkagi see Ainus, kelle käes on alati asjade tegelik kontroll. See tähendas ka, et Jeesuse surm, selle asemel et purustada täielikult jüngrite lootused, avab tee hoopis palju kirkamasse tulevikku millega ühinevad tulevased jüngrid kõikidest maailma paikadest.

Kui lubame apokalüptilistel prohveteeringutel end hirmutada - siis oleme Jeesuse sõnu valesti mõistnud. Pigem peaksime suhtuma tõsiselt sellesse, mida need ütlevad kurjuse ja tulevase kohtu reaalsuse kohta, ning elama kartmatult suunates oma pilgud tulevikku.

 
Mõtle Jeesusele, kes “ talle oodatava rõõmu asemel kannatas risti......" (Hb 12:2)

Selle kommentaari autor: Annabel Robinson