Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kõige pöörasemad unistused

Pühapäev, 12. Aprill 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 16:1-8

Jeesuse ülestõusmine
1Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdaleena ja Jaakobuse ema Maarja ja Saloome lõhnarohte, et tulla Jeesust võidma.
2Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde.
3Ja nad ütlesid üksteisele: „Kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära?”
4Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud. Aga see oli väga suur.
5Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukit, riietatud pikka valgesse kuube. Ja neil hakkas hirm.
6Aga nooruk ütles neile: „Ärge kartke! Te otsite ristilöödud Jeesust, Naatsaretlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi!
7Kuid minge ütelge tema jüngritele ja Peetrusele: Ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles.”
8Ja nad tulid välja ja põgenesid hauakambri juurest, sest neid oli vallanud hirm ja hämmeldus ning nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid.

Millised on su plaanid eelolevateks päevadeks? Oled sa kindel, et need on Jumala plaanidega kooskõlas?

Markuse evangeelium jõuab kulminatsioonini hämmingut tekitavas triumfis. See mitte ei lõpe vaid pigem peatub. Jeesus on üles tõusnud “nõnda nagu ta teile ütles.”  (s 7) Tema sõnu võib alati usaldada - me võime oma eluga riskeerida nendele toetudes. Jüngrid saavad teda jälle näha - isegi Peetrus, peale oma kolmekordset salgamist. Läbikukkunud järgijaid ootab taastamine ning uuendatud läkitus. Mitte miski - ei surm, ega mingi muu ülejõukäiv takistus -ei saa enam takistada nende osadust Temaga. See on ülestõusmise auline sõnum, mida need noored mehed (ilmselt inglid) ja ka meie peame uskuma ja kuulutama.

Naised ei suuda seda uskuda. Peale nii sihikindlat ustavust, mis kannatas ka kõige hullemat - ei suuda nad enam uskuda häid sõnumeid. Nad on hirmul, segaduses ja hämmingus. Loeme teistest evangeeliumitest, et nad said oma esmasest hirmust üle ning viisid oma ülesande täide, jutustades kogetust teistele jüngritele, kuid Markus soovib, et suhtuksime nende hirmu tõsiselt: meil on sellest midagi õppida. Evangeeliumites austatakse neid naisi; nad olid parim osa jüngritest, milleks siis veel see?

Arm on see, mis kohtab meid kõige lootusetumas olkorras. Tunnetemöllus läheb usuni jõudmiseks aega. Naiste hämming ja segadus oli kohane. Jeesuse surm oli olnud reaalne; nende lootus oli reaalselt kadunud. Hoolimata Jeesuse ettekuulutusest, ei oodanud inimesed Tema ülestõusmist. C.S. Lewis on öelnud: oli hetk, mil ajalugu pöördus ümber nurga ning oli vaja aega, et uue vaatega harjuda.

Väljakutse jääb ka meiega. Viimselt vastame kõik ülestõusnud Issanda kutsele kas usu või hirmuga. Ja need tunded ei välista ka üksteist. Usk ei asenda alati hirmu, kuid võib selle ületada. Peale ülestõusmist on vaade tulevikule hoopis teistsugune. Ülestõusnud Issand sammub nüüd meie ees ning kutsub endale järgnema.

 
Naised ja jüngrid ei suutnud alguses uskuda Jeesuse tõotustesse. Kas ka sinu jaoks on probleemne uskuda neid tõotusi, mida Issand sulle andnud on? Palu Tema abi, et suudaksid uskuda täielikult Temasse.

Selle kommentaari autor: Graham Cray