Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Las pilt kõneleb

Reede, 17. Aprill 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Pt 2:4-10

Elavast kivist ja pühast rahvast
4Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline,
5laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu.
6Seepärast seisabki Pühakirjas: „Ennäe, ma panen Siionisse kivi, valitud, hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse.”
7Teile siis, kes te usute, on see au, uskmatuile aga „kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks”,
8ning „komistuskiviks” ja „pahanduskaljuks”. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud.
9Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse -
10teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on.

Pagendusaja laulud kõlavad meie südames edasi, kuigi me ei ole enam Paabeli jõgede ääres (Ps 137:1). Milliseid laule laulad sina, meenutades “vanu häid aegu Siionis”?

Sõnad on Peetruse jaoks olulised. Nelipühipäeval, kui Püha Vaim langes, oli Peetruse ülesanne selgitada hämmastunud ümberolijaile Jeruusalemmas, mis tegelikult sündis (Ap 2:14–36). Püha Vaimu läbi, kelle Peetrus oli saanud, rääkis ta võimsalt Jeesusest ja Tema ülestõusmisest ning et inimestel tuleb pääste pakkumisele vastata. Ka hiljem, algkoguduse ajal kirjeldas ja ka tõlgendas Peetrus Jumala kutsumist Korneeliuse kojas ning seda, et ka paganad võivad järgida Jeesust (Ap 11:4–18). Pole siis mingi ime, et ta ütleb Jumala sõna kohta, et see on hävimatu (1Pt 1:24-25).

Mõnikord annab pilt tõe edasi sõnadest paremini. Tänases tekstis on see nurgakivi kujund, mis on pandud hoone aluseks ja millega meie, kui ülejäänud kivid joondume. See pilt, illustreerides Jeesusele rajatud elude kindlust ja turvalisust (s 6), on saanud erilise tähenduse ning kajastub paljudes lauludes. Meie mälus liitub see Jeesuse poolt jutustatud tähendamissõnaga targast majaehitajast, kes oma hoone rajas kaljule (Mt 7:24–27). Samamoodi vajame ka meie kindlust ja stabiilsust praegustes, erinevaist tõdedest pikitud ja väga heitlikes aegades. 

Ka Peetruse lugejad tundsid nälga stabiilsuse ja tõe järele. Peale sajandeid kestnud pagendust, polnud neil mingit maad, mida enda omaks nimetada, neil polnud kuningat ega templit, preestreid ega prohveteid. Kas Jumal oli lõpetanud nendega suhtlemise?

Aga nüüd, Jeesuses, kes oli nurgakivi, oli neil korraga nii Prohvet, Preester kui ka Kuningas. Nüüd said nad jälle kinnitatud, et on valitud rahvas, veelgi enam - nüüd kuuluvad nad kõik Jumala rahva ja püha preesterkonna hulka! Ning meie, paganad, oleme Jumala rahva, juutide “kaaskodanikud” (Ef 2:19–22).

Tänu olgu Jumalale, kes ülemaailmset kogudust ehitab üheks pühaks hooneks, mis on rajatud nurgakivi Jeesusele! 

 

Millist “eksiili” oled kogenud või kogemas enda elus? Millist lohutust ja julgustust annavad sulle salmid 9 ja 10? Mida võisid need tähendada esimese sajandi pagulastele?

Selle kommentaari autor: Jennifer Turner