Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala kustumatu armastus

Pühapäev, 26. Aprill 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 136

Jumala igavese helduse kiitus
1Tänage Issandat, sest tema on hea,
sest tema heldus kestab igavesti!
2Tänage jumalate Jumalat,
sest tema heldus kestab igavesti!
3Tänage isandate Isandat,
sest tema heldus kestab igavesti;
4teda, kes üksi teeb suuri imetegusid,
sest tema heldus kestab igavesti;
5teda, kes arukusega on teinud taeva,
sest tema heldus kestab igavesti;
6teda, kes on laotanud maa üle vee,
sest tema heldus kestab igavesti;
7teda, kes on teinud suured valgused,
sest tema heldus kestab igavesti;
8- päikese pannud valitsema päevaajal,
sest tema heldus kestab igavesti;
9- kuu ja tähed valitsema öösel,
sest tema heldus kestab igavesti;
10teda, kes lõi surnuks Egiptuse esmasündinud,
sest tema heldus kestab igavesti;
11ja tõi Iisraeli nende keskelt välja,
sest tema heldus kestab igavesti;
12vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega,
sest tema heldus kestab igavesti;
13teda, kes lõhestas Kõrkjamere kaheks,
sest tema heldus kestab igavesti;
14ja laskis Iisraeli minna sealt läbi,
sest tema heldus kestab igavesti;
15ja puistas vaarao ja tema väe Kõrkjamerre,
sest tema heldus kestab igavesti;
16teda, kes juhtis oma rahvast kõrbes,
sest tema heldus kestab igavesti;
17teda, kes lõi surnuks vägevad kuningad,
sest tema heldus kestab igavesti;
18ja lõi maha suurtsugu kuningad,
sest tema heldus kestab igavesti,
19Siihoni, emorlaste kuninga,
sest tema heldus kestab igavesti,
20ja Oogi, Baasani kuninga,
sest tema heldus kestab igavesti,
21ja andis nende maa pärisosaks,
sest tema heldus kestab igavesti,
22pärisosaks oma sulasele Iisraelile,
sest tema heldus kestab igavesti;
23teda, kes meid meelde tuletas meie alanduses,
sest tema heldus kestab igavesti,
24ja vabastas meid meie vaenlaste käest,
sest tema heldus kestab igavesti;
25teda, kes annab kõigele lihale roa,
sest tema heldus kestab igavesti!
26Tänage taeva Jumalat,
sest tema heldus kestab igavesti!

“Mis on inimene, et sa temale mõtled….?” (Ps 8:5)

See aegumatu kiituselaul tõuseb tänulikest südametest Jumalale ülistuseks Tema armastuse ja armu eest.  Pidevalt korduv refrään maalib kujutluses koguduse, kes vastab ülistuses preestritele või ülistusjuhtidele viisil, nagu on kirjeldatud Esra 3:11.

Avasalmid ei jäta mingit kahtlust millisele Jumalale see kiituslaul kõlab. Sõnad, milles tunneme ära 5Ms 10:17, kirjeldavad Teda kui jumalate Jumalat ning isandate Issandat. Tema on see, kes on ilmutanud oma kustumatut armastust loodus, oma valitud rahva, Iisraeli, ajaloos ning jätkuvas hoolitsuses mõlema eest.

Aga kui sageli me peatume selleks, et näha ja mõtiskleda loodu imelisuse üle? Teaduse edusammud avavad meile üha uusi selle mõõtmatu universumi saladusi ning hämmastume aina rohkem mõistes (s 5) Jumala väge ja armastust, mis on kõik asetanud oma kohale, täiuslikult toimima.

Sellest psalmist voogava kiitusega ühinemisel saame võimaluse väljendada Jumalale kui väga imelised on Tema kätetööd - nii lõpmata väikeste nanoosakeste kui ka hiiglaslike galaktikate maailmad.

Selle kõige juures ei ole Jumal eemalehoidev (s 23-26), vaid “Jumal meiega”! (Mt 1:23). Ta tunneb pisimate detailideni oma inimeste ja loodu elu. Tema valis ühe rahva, et nende läbi laiendada oma kustutamatut armastust kõikidele rahvastele. Tema andis sellele rahvale oma seadused ja seadmised; Ta kinkis neile maa ning kaitses neid vaenlaste eest. Ja siiski ei piirdunud Tema arm vaid Iisraeliga, vaid ulatub kõikide rahvasteni, kogu loodule (s 25).  See armastus sisaldab varustust kõigeks, mis su ellu võib täna tulla, selles on kõik, mida vajad rõõmuks ja rahuks.

Võta täna aega ja ülista Teda, kes on loonud palju suuremaid ja tuhandeid kordi väiksemaid asju kui sa iial suudad kujutleda. Ülista Teda, kelle armastus ei lõpe!

Selle kommentaari autor: Emmanuel Oladipo