Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kiitke Teda! Kiitke Teda!

Pühapäev, 3. Mai 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 148

Kogu maailm kiitku Issandat
1Halleluuja!
Kiitke Issandat taevastest,
kiitke teda ülal kõrgustes!
2Kiitke teda, kõik tema inglid!
Kiitke teda, kõik tema väehulgad!
3Kiitke teda, päike ja kuu!
Kiitke teda, kõik valguse tähed!
4Kiitke teda, taevaste taevad,
ja kõik veed taevaste peal!
5Kiitku nad Issanda nime,
sest kui tema käskis, siis nad loodi!
6Ja ta püstitas nad alatiseks ja igaveseks;
tema andis määruse, ja sellest nad ei astu üle.
7
Kiitke Issandat maa pealt,
mereloomad ja kõik mere sügavused,
8tuli ja rahe, lumi ja udu,
marutuul, kes teeb tema sõna järgi,
9mäed ja kõik kingud,
viljapuud ja kõik seedrid;
10metsloomad ja kõik koduloomad,
roomajad ja tiivulised linnud;
11ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud,
vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad;
12ka noored mehed ja neitsid,
vanad koos noortega!
13Kiitku nad Issanda nime,
sest tema nimi üksi on kõrge;
tema aulisus ulatub üle maa ja taeva!
14Ja tema on tõstnud kõrgele sarve
oma rahvale, kõigile oma vagadele,
kiituslauluks Iisraeli lastele,
rahvale, kes on tema lähedal.
Halleluuja!

Mille eest tahaksid täna Jumalat kiita?

Igal usklikul tuleb ette päevi, mil puudub tunne, et tahaks kiita Jumalat. Neil päevadel peame aga meenutama, et Jumala kiitmine on sõnakuulmise asi, ning et meil on palju ja suuri põhjuseid, miks Jumalat kiita.

Üleskutse “Kiitke Jumalat!” kajab läbi selle psalmi, nii nagu ka psalmis 147. Siit leiame mitu erinevat lõiku: salmides 1-6 kõnetab laulja taevaid, alustades taevatest väehulkadest, siis planeete, ning seejärel taevast ning vett kandvaid pilvi. Neil kõigil kästakse kiita Jumalat, sest Tema on nad loonud ning kindlalt oma paika asetanud.

Taevaste olendite kiitus on kõrge väärtusega. Maailmas võivad inimesed ülistada Jumalat ainult oma suuga ja kiita ainult huultega, sealjuures võib süda olla Jumalast kaugel (Js 29:13). Taevaset olendite kiitus on siiras. Seal on täielik kuulekus ja kindel korralduste täitmine nagu sõjaväes. Seepärast nimetatakse inglite hulka sageli ka sõjaväeks. Maapealse hulga kohta ütles Jumal kord prohvet Hesekielile “Inimesepoeg, sa elad vastupanija soo hulgas, kellel on silmad nägemiseks, aga nad ei näe, kõrvad kuulmiseks, aga nad ei kuule, sest see on vastupanija sugu” (Hs 12:2).

Taevakehadest teadis psalmist vähe - tänapäeval, kus inimesed on käinud kuu pinnal ja mujalgi kosmoses, teame meie palju rohkem. Kuid psalmist teadis seda, mida paljud meie ajal ei tea, nimelt, et: “Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust.” (Ps 19:2-3)

Põhjus, miks taevased olendid ja materiaalsed kehad peaksid Jumalat kiitma on kahekordne: 1) Jumal on neid loonud ja hoiab alles; 2) nad ei liigu juhuslikult ega allu kellegi teise tahtele. Sellest sfäärist tuleb Jumalale kõige püham ülistus.

Salmid 7-12 on esimese osa kaunis vastupeegeldus. Nüüd kõnetatakse maad, ning psalmist alustab altpoolt: olenditest, kes elavad meresügavustest ning liigub sealt ülespoole Jumala loomistöö tipu, inimeseni välja. Nii on kogu maailm kutsutud tunnistama ja vaimustuma Jumala hiilgusest, kes on üle taevaste ja maa. 

Kuigi terve psalm on täis Jumal aauhiilgust, on 14. salm kõige erilisem. Liikudes koos lauljaga taevastest vägedest allapoole ja maa sügavustest ülespoole, jõuame Jumala tähelepanu ja hoole keskmesse salmis 14. Siin näeme, et Jumala ülim rõõm on Tema rahvas. 

Jumala ülistamise üleskutses ei tehta vahet meeste ega naiste, noorte ega vanade, ülikute, ega lihtrahva vahel. Ükski laps pole liiga noor, ükski vana liiga vana - igal inimesel on oma koht ülistajate kooris.

Ning neile, kes on tema südamele lähedal, tema vagad, nendele on Jumal tõstnud üles “sarve” - see sümboliseerib tugevust ja väge. Iisraeli jaoks oli see sarv nende kuningas. Meie jaoks on see Kuningas Jeesus, see, kelle kohta prohvet Sakarias ütleb: “ Ta…on meile äratanud päästesarve…” (Lk 1:69).

Viimastes salmides antakse ka Jumala ülistamise põhjus: “Kiitku nad Issanda nime, sest tema nimi üksi on kõrge; tema aulisus ulatub üle maa ja taeva!” Kiituse põhjuseks on Jumala nime tundmine - Jumal on inimesele end ilmutanud kui isik. Inimene võib isiklikult tunda Jumalat, kui oma sõpra ja aitajat.

 
Mille eest paneb selle Jumala tundmine sind Teda ülistama selles universumi ülistuskooris, kus ka sinul on kindel koht?

* Seletuses on kasutatud mõtteid  Osvald Tärgi raamatust "Psalmide seletus" (Tallinn, 2014)

 

Selle kommentaari autor: APÜ