Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lahutatud!


Esmaspäev, 25. Mai 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 14:1-7

Apostlid kuulutavad Ikoonionis ja Lüstras
1Aga Ikoonionis sündis, et nad tulid juudi sünagoogi ja kõnelesid seal nõnda, et suur hulk juute ja kreeklasi sai usklikuks.
2Aga sõnakuulmatud juudid õhutasid ja ärritasid paganate hinged vendade vastu vihale.
3Apostlid viibisid seal kauemat aega, kuulutades avalikult Issandat, kes andis tunnistust oma armusõnale ja laskis sündida nende käte läbi tunnustähti ja imetegusid.
4Aga linna elanikud jagunesid kaheks: ühed olid juutide, teised apostlite poolt.
5Kui siis paganad ja juudid koos oma ülematega tahtsid apostleid teotada ja kividega surnuks visata,
6põgenesid nood sellest teada saades Lükaoonia linnadesse Lüstrasse ja Derbesse ja nende ümbruskonda
7ning kuulutasid seal evangeeliumi.

“Issand, aita mul elada julgelt Sinule nii, et ka teised minu ümber võiksid saada tõmmatud SInu poole ning kogeda SU armu.”

Paulus ja Barnabas rändasid edasi piirkonda, kus Rooma impeeriumi mõju oli piiratud. Peale ligi 160 kilomeetri pikkust rännakut, jõudsid nad Ikooniumi - iidsesse ja uhkesse linna, mis väidetavalt oli vanem kui Damaskus. 

Pauluse ja Barnabase vaikne visadus on muljetavaldav - vaatamata vastupanule tegid nad kõik, et kuulutada juutidele Jumala head sõnumit. Nad teadsid, et nii tehes panevad nad kaalule oma elu,  kuid see ei peatanud neid. Pigem kogesid nad kohustust kuulutada selles linnas ning see oli ka nende südame igatsus.

Taas näeme, et nende kuulutus võeti avasüli vastu. Evangeeliumi kuulutuse hea vili avaldub muudetud eludes, selles kui inimesed on nõus ületama intellektuaalsed arutlused ning usaldama oma elud Jeesuse kätte. Taas kasutas ka siin kurjus nende ründamiseks valesid ja kuulujutte mida mõned levitasid ning teised uskusid. Sellest hoolimata jäid Paulus ja Barnabas kindlaks, ning mitte ainult ei kuulutanud julgelt, vaid ka kinnitasid Jumala sõnumit mitmel nähtaval viisil. 

Linn lõhenes kaheks. Kulisside taga peeti salanõusid kuidas apostleid võimalusel hävitada (kividega surnuks visata) ning viimaks tuli neil põgeneda. Ilmselt pidasid apostlid põgenemisega nõustudes silmas kahte eesmärki: esiteks - soovisid nad kaitsta kohalikke usuletulnuid rünnakute eest, sest linnakodanike viha oli suunatud neile. Teiseks oli apostiltel meeles Jeesuse õpetus: “Kui teid taga kiusatakse ühes linnas, põgenege teise” (Mt 10:23)

Meid ei tohiks kunagi imestama panna asjaolu, et evangeeliumi sõnumil on ka lahutav mõju. Selle kontrakultuuriline loomus põhjustab erinevate huvirühmade vaenulikkust. Ühtede jaoks on tõde ise vähem oluline, kui väljakutse mille tõde võiks neile esitada; ning nemad näevad evangeeliumis peamiselt kaotust. Seega on vaja sellele vastu seista ning esimesel võimalusel eemaldada.

Me ei tohiks kunagi Jumala sõnumit “maha keerata” või kuidagi takistada selle levimist, samas tuleb kindlustada, et sõnumit esitataks selgelt, täis armu, aktsepteerides, ning et mitte kõik inimesed ei rõõmusta selle üle ega tervita seda.

 
Jumala hea sõnum on antud jagamiseks. Palveta endale selgust ning tarkust selle edasi andmisel ning palu, et kuulajad võiksid olla avatud ja vastuvõtliku suhtumisega

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair