Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kiitusel olgu viimane sõna

Esmaspäev, 1. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 150

Kõik elavad kiitku Issandat
1Halleluuja!
Kiitke Jumalat tema pühamus!
Kiitke teda tema võimsas taevalaotuses!
2Kiitke teda tema vägevate tegude pärast!
Kiitke teda tema määratut suurust mööda!
3Kiitke teda pasuna helidega!
Kiitke teda naabli ja kandlega!
4Kiitke teda trummide ja ringtantsudega!
Kiitke teda keelpillide ja viledega!
5Kiitke teda helisevate simblitega!
Kiitke teda kumisevate simblitega!
6Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat!
Halleluuja!

Meenuta Jumala ustavust, mõnd Tema omadust või Tema vägevat tegu, mille eest soovid Teda kiita just praegu.

Kas on võimalik kiita maailmas, mis on täis oigamist ja hädahüüdeid? Kiita siis, kui tõendeid Jumala pühadusest ja vägevusest on imevähe ning selle asemel on vaid saastumine, näljahäda , ahnus, sõjad ning vägivald? Kas üksijäänute ohkamiste, leinajate kaeblemiste, surijate viimaste vaevaliste hingetõmmete taustal on muusika üldse kohane?

Psalmide raamatu viimane toimetaja toimis teadlikult asetades just selle psalmi oma 150 väga erinevast laulust koosneva kogumiku viimaseks; ta teadis, et neis lauludes oli leidnud väljenduse iga hingeliigutus ning tema eesmärgiks oli, et kiitus ja tänu peavad saama viimase sõna. 

Meie ümber hiiliv lõukoer, hingede vaenlane ei saa seda viimast sõna. Vaid isegi kõige ületamatuna näivas olukorras tõuseb Jumala poole ikkagi kiituselaul – nii nagu see sündis Filipi linna vangikongist (Ap16:25) ja samamoodi kui “Halleluuja!”, mis tõusulainena ja piksemürinana kõlab Ilmutuse raamatu lehekülgedelt (Ilm 19:6-8).

Just sellepärast kutsub psalmist iga elavat hinge üles (s 6) avama oma suu, ning tooma esile kiitust. Kõlagu see kutse täna ka meile – kiitkem Jumalat kõige selle eest mis Ta on ja mida Ta teeb! Meil on selleks mitmekordselt suuremad ja sügavamad põhjused kui ühelgi Vana Testamendi autoril. 

Kiitkem Teda igas võimalikus olukorras, igal võimalikul juhul, suurtes rahvakogunemistes (trompetihääle ja kõlavate simblitega) ning väiksemates gruppides, kitarride ja tantsuga, isegi mõne väriseva flöödiheliga, viiuliviisi, puhkpillide hääle, trummide kõla – iga võimaliku instrumendiga! 

Laulgu vaalad ja hüüdku öökullid, möiraku lõvid ning tantsigu kaamelid; voolaku öös ööbiku sillerdused – ja kas selle kõige keskel peaksime meie jääma vait? Unustama ustavuse? Kas inimeste südamed peaksid muutuma kartlikuks ning käed nõrgaks?!

 
Me kiidame Sind Issand!

Selle kommentaari autor: Howard Peskett