Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Teravad ütlemised

Kolmapäev, 3. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 15:36-16:5

Pauluse teise misjonireisi algus
36Mõne päeva pärast ütles Paulus Barnabasele: „Läki jälle vaatama vendi kõikides linnades, kus me oleme kuulutanud Issanda sõna, kuidas nende käsi käib.”
37Barnabas andis nõu võtta kaasa ka Johannes, keda kutsutakse Markuseks.
38Aga Paulus pidas õigeks mitte võtta enesega kaasa teda, kes neist Pamfüülias oli lahkunud ega olnud nendega koos tööle läinud.
39Sellest tekkis nii suur tüli, et nad teineteisest lahkusid. Barnabas võttis enesega Markuse ja purjetas Küprosele.
40Paulus valis aga Siilase ja läks teele, ning vennad andsid ta Issanda armu hooleks.
41Ja ta käis läbi Süüria- ja Kiliikiamaa, kinnitades kogudusi.
Pauluse kaaslaseks saab Timoteos
1Paulus saabus Derbesse ja Lüstrasse. Ja vaata, seal oli jünger, uskliku juudi naise poeg, aga kreeka isast, Timoteos nimi,
2kelle kohta Lüstra ja Ikoonioni vennad andsid hea tunnistuse.
3Paulus tahtis teda enesega teele kaasa. Ja ta võttis ning lõikas tema ümber kohalike juutide pärast, sest need kõik teadsid, et Timoteose isa oli olnud kreeklane.
4Kui nad siis linnu mööda käisid, andsid nad kogudustele täitmiseks need korraldused, mis apostlid ja vanemad Jeruusalemmas olid otsustanud.
5Nõnda siis kinnitati kogudusi usus ja nende arv kasvas päevast päeva.

Issand Jeesus, Sina ütlesid et jüngriks olemise tähis on armastus üksteise vastu. Aita meil palun osutada üksteisele armastust praktilisel viisil ja palvevaimus.

Just siis, kui tundub, et kõik on saanud korda, lähevad kaks seni lahutamatut kaaslast omavahel tülli. Nad olid õlg-õla kõrval seisnud nii misjonitöös kui ka tõe kaitsel. Kuid nüüd tekib nende vahel konflikt juba kuid tagasi juhtunud intsidendi, Johannes Markuse lahkumise pärast. 

Tegu on komplitseeritud juhtumiga, sest Johannes Markus oli Barnabase sugulane. Onupojapoliitika (omaenda perekonna eelistamine) on olnud koguduste probleem läbi kirikuajaloo. Teine Paulust ilmselt mõjutanud asjaolu võis olla Barnabase kõikumine siis kui Peetrus Antiookiasse tuli (Gl 2.13). Usaldus oli kaotatud.

Oleks huvitav teada, kas hiljem oli see Barnabase toetus Johannes Markusele, või Paulus kahtlused, mis viimaks aitasid Johannes Markuse tagasi teenimistöösse tuua. Võib vabalt olla, et mõlemal seigal oli oma mõju. Enamik meist vajab enda kõrvale kedagi, kes temasse usub, ning teisi, kes on vajadusel valmis armastuses tõde välja ütlema.

Tänases tekstis toimub aga üsna järsul viisil ühe Jumalast alustatud partnerluse lõppemine. Samas tõi see sündmus endaga kaasa kahe uue partnerluse tekkimise nii, et alguses tekkinud õnnetu lõhenemine sai misjonitöö laienemise alguseks. Sõprus, mis Pauluse ja Siilase vahel tekkis tagasiteel Anitookiast, ning nende edasine koostöö misjonireisidel, kandis hoopis uut vilja. On väga oluline hoida ja hooldada oma suhteid, mistahes kutsumises me ka ei teeniks.

Nii algas teine misjonireis, mille aluseks olid esimese reisi ajal rajatud suhted ja mille tulemusel sündis ka Pauluse kiri Galaatlastele. Seekord oli üheks reisi tulemuseks Timoteose kaasamine teenimisse. Kui eelnevalt, rõhutades põhimõttelisi aluseid, oli Paulus keeldunud Tiitust ümberlõikamast (Gl 2:3), siis nüüd polnud tal midagi Timoteose ümberlõikamise vastu, et viimasel oleks lihtsam misjonitööd teha. Taolist paindlikkust ning võimet olukordi erinevalt hinnata, kohtab juhtide keskel kahjuks harva - siin aga tõi see kogudusele olulise juurdekasvu.

 
Palveta oma koguduse juhtide ning nende suhete pärast isegi juhul, kui kõik on hetkel korras. Sageli ei ole me teadlikud pingest, milles juhid elavad ning kiusatustest, millega nad igapäevaselt silmitsi on.

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair