Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala juhtimine

Neljapäev, 4. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 16:6-10

Pauluse kaaslaseks saab Timoteos
6Ja nemad läksid läbi Früügia- ja Galaatiamaa, sest Püha Vaim oli keelanud neil sõna rääkimast Aasias.
7Kui nad jõudsid Müüsiani, püüdsid nad matkata Bitüüniasse, aga Jeesuse Vaim ei lubanud.
8Nii tulid nad Müüsiast möödudes alla Troasesse.
9Ja Paulus nägi öösel nägemuse: üks makedoonia mees seisis ja palus teda: „Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid!”
10Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama.

Issand, muuda mind avatuks sellele, mida iganes Sina tahad, et ma teen, ja tundlikuks Sinu hääle suhtes.

Jumala juhtimine võib mõnikord olla üsna mõistatuslik asi. Kuidas täpsemalt võiksime siis Tema juhtimisest aru saada? Tänasest tekstist näeme mõnda viisi, kuidas Ta inimesi juhib. Leiame siit huvitava kombinatsiooni erilistest ja kaudsetest juhtimisviisidest ja näeme, et inimesed mõtisklevad selle üle, mis toimub, tehes siis oma järeldused. Saame teada, et Püha Vaim teeb mõnikord takistusi, ega lase mõnel asjal teoks saada, vaid avab uksed teiste asjade jaoks. Seda kõike võiks kokkuvõttes nimetada "negatiivseks" ja "positiivseks" juhtimiseks. 

Salmides 6-10 muudab Jumal kolm korda misjonäride sihtpunkti (s 6,7,9). See on Tema ülesanne, Ta peab olema sõnumi keskmes, Tema annab väe ja ka juhib. Paulus ja tema kaaslased alluvad Jumala tahtele (Õp 16:9) ning on vastuvõtlikud Tema häälele. Nad teevad plaane (nad tahavad jutlustada Aasias (s 6) ning minna Bitüüniasse (s 7)), kuid ei anna alla, kui tekivad takistused. Paulus tajub selles "negatiivses” juhtimises, et nad peaks suunduma kaugemale läände, Kreeka poole. Seejärel on ta “positiivselt” juhitud (s 9).

Huvitav, et kuigi Jumal rääkis üleloomulikult nii Pauluse kui ka tema sõprade vastu, pidasid nad lisaks omavahel pikalt aru, kuidas siis saadud Jumala juhtimises tegutseda. Tulemusena järeldasid nad, et Jumal tahab neid suunata kuulutama teatud inimestele (s 10) (siin kasutatatud tegusõna tähendab "koos mõtlemist", “andmete koondamist”). Nad arvestasid kõiki erinevaid juhiseid, mida olid Jumalalt saanud ning nad jõudsid siis koos otsusele selle kohta, mida Jumal neile öelda tahtis.

Jumala väge ja juhtimist saame näha ka edaspidi, kui Luukas kirjutab, et Issand avas Lydia südame vastusena sellele, mida Paulus kõneles (s 14b). Jumal võttis initsiatiivi ja kutsus üles vastama Tema kutsele.  Kui sa ka praegu ei mõista, kuhu Jumal täpsemalt juhib, siis ole julgustatud sellest, et kogudus on viimselt Jumala algatus, mitte meie oma, ning Tema tagab selle, et mindaks edasi õiges suunas. Selleks aga peavad kõik tegema enda osa.

 
Millised erinevaid Jumala juhtimisviise oled sina kogenud? Kuidas saada aru, kuhu Jumal meid juhib kui saadud pilt kujuneb teistsuguseks sellest, mida me algselt pidasime parimaks?

Selle kommentaari autor: Paul Woodbridge