Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõeline raputus

Reede, 5. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 16:11-24

Paulus Filippis
11Siis me purjetasime Troasest välja ja tulime otseteed Samotraakesse, järgmisel päeval aga Neapolisse
12ja sealt Filippisse, mis on tähtsaim linn tolles Makedoonia osas, Rooma koloonia. Selles linnas me viibisime mõned päevad.
13Ja hingamispäeval me läksime linnaväravast välja jõe äärde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Me istusime maha ja rääkisime kokkutulnud naistega.
14Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas, ning Issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis.
15Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palus ta meid: „Tulge minu kotta ja jääge sinna, kui te arvate, et ma olen ustav Issandale!” Ja ta käis meile peale.
Vangistamine Filippis
16Aga sündis, et kui me läksime palvepaika, tuli meile vastu orjatar, kellel oli lausuja vaim, see tõi oma isandatele palju kasu ennustamisega.
17Tema käis Pauluse ja meie kannul ning hüüdis: „Need inimesed on kõigekõrgema Jumala sulased, kes kuulutavad teile päästmise teed.”
18Seda tegi ta mitu päeva. Aga Paulus ägestus, pöördus ümber ja ütles vaimule: „Ma käsin sind Jeesuse Kristuse nimel: mine temast välja!” Ja vaim läks välja samal tunnil.
19Kui nüüd orjatari isandad nägid, et nende kasulootus on kustunud, haarasid nad Pauluse ja Siilase ning vedasid nad turule ülemate juurde.
20Nad viisid nad võimukandjate ette ja ütlesid: „Need inimesed tekitavad meie linnas segadust. Nad on juudid
21ja kuulutavad kombeid, mida meie kui roomlased ei tohi omaks võtta ega järgida.”
22Ja rahvahulk tõusis nende vastu. Võimukandjad kiskusid rõivad nende seljast ja käskisid neid keppidega peksta.
23Ja kui nad olid neile palju hoope andnud, heitsid nad apostlid vangi ja käskisid vangivalvurit neid hoolsalt valvata.
24Niisuguse range käsu saanud, heitis valvur nad sisemisse vangikongi ja pani nende jalad pakku.

Tänan Sind Isa, et Sa kohtled igaüht meist üksikisikuna ning ligined meile täiest erilisel viisil.

Üks ortodoksete meessoost juutide palve kõlab järgmiselt: “Issand, tänan Sind, et ma pole pagan, ori ega naine.” Pauluse misjonitöö esimese kolme pöördunu puhul Euroopas, võime näha lausa jumalikku huumorit, sest nad tulid just neist, nimetatud kategooriatest. Nende usuletulek ei ole ligilähedaltki stereotüüpne. Lydia tuli usu juurde vaikselt, kuid ülejäänud kahe pöördumise lugu oli väga dramaatiline.

Orjatüdruk omas õiget teoloogiat, aga tal oli vale vaim. Järejpidev Pauluse ahistamine viis lõpuks konfrontatsioonini, mis lõppes tüdrukut kontrollinud kurja vaimu välja ajamisega. Seejärel juhatas Paulus tüdruku õige vaimu, Püha Vaimu juurde. Samas oli kadunud aga ka tüdruku kaubanduslik väärtus, ning tema omanikud kogesid, et neid on röövitud. Küllalt tihti saavad majanduslikud kaalutlused ülemvõimu töötegijate heaolu arvelt ka meie päevil.

Sellele järgnes arreteerimine, mäss ning pealiskaudne kohtuistung - mis peale julma peksmist, viis Paulus ja Siilase edasi vanglasse. Miks siis nii? Jumalal oli nii tarvis, sest seal ootas neid kolmas potentsiaalne pöörduja - roomlaste poolt ametisse määratud vanglaülem. 

Liigagi sageli alahindame me evangeeliumi väge. Kui keegi, siis too vanglaülem oli see, kes tundis hästi kahte asja: võimu ja valu. Ning ilmselt oli isegi tema imestunud, nähes kuidas peale selliseid kannatusi need kaks uut vangi laulsid kiituslaule Jumalale. Tema enda pöördumiseks aga oli vaja lausa maavärinat!

 
Kas tunned kedagi, kelle osas oled lootuse kaotanud, et ta kunagi üldse võiks päästmisele tulla? Loe veelkord tänast lugu ning ole valmis muutma oma suhtumist - ja siis palveta, et Jumal võiks jõuda ka selle inimeseni.

Selle kommentaari autor: Colin Sinclair