Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kohates Jeesust Korintoses

Kolmapäev, 10. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 18:1-17

Paulus läheb Korintosesse
1Pärast seda lahkus Paulus Ateenast ja tuli Korintosesse.
2Ja ta leidis juudi, Akvila nimi, Pontosest pärit, kes oli hiljuti tulnud Itaaliast koos oma naise Priskillaga, kuna keiser Klaudius oli käskinud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Nende juurde tuli Paulus.
3Ja et tal oli nendega sama amet, siis ta jäi nende juurde ja nad tegid koos tööd. Nad olid elukutse poolest telgitegijad.
4Igal hingamispäeval Paulus arutles ja väitles sünagoogis, püüdes veenda nii juute kui ka kreeklasi.
5Kui aga Siilas ja Timoteos Makedooniast sinna tulid, pühendus Paulus täielikult sõna kuulutamisele ning tunnistas juutidele, et Jeesus on Messias.
6Aga kui need talle vastu panid ja pilkasid, raputas ta tolmu oma rõivastelt ja ütles neile: „Teie veri tulgu teie pea peale! Mina olen puhas! Nüüdsest peale lähen ma paganate juurde.”
7Ja ta lahkus nende seast ja tuli ühe jumalakartliku mehe kotta, Titius Justus nimi, kelle koda külgnes sünagoogiga.
8Sünagoogi ülem Krispus hakkas kogu oma perega uskuma Issandat ja palju korintlasi hakkas Paulust kuulates uskuma ning nad ristiti.
9Aga Issand ütles öösel nägemuses Paulusele: „Ära karda, vaid räägi, ja ära ole vait!
10Sest mina olen sinuga ja keegi ei tule sinu kallale sulle kurja tegema, sest mul on palju rahvast siin linnas.”
11Siis ta peatus seal ühe aasta ja kuus kuud, õpetades nende seas Jumala sõna.
12Aga kui Gallio oli Ahhaia maavalitseja, tõusid juudid üksmeelselt Pauluse vastu, viisid ta kohtujärje ette
13ja ütlesid: „Tema meelitab inimesi Jumalat teenima Moosese Seaduse vastaselt.”
14Aga kui Paulus tahtis oma suu avada, lausus Gallio juutidele: „Kui see oleks mõni ebaõiglus või kuritöö, oh juudid, siis ma peaksin muidugi teie kaebuse ära kuulama.
15Aga kui need on vaidlusküsimused õpetuse ja nimede ja teie Seaduse pärast, siis katsuge ise toime tulla. Neis asjus ei taha mina olla kohtumõistja.”
16Ja ta ajas nad ära kohtujärje eest.
17Aga nemad kõik haarasid kinni sünagoogi ülemast Soostenesest ja peksid teda kohtujärje ees. Gallio ei hoolinud aga sellest vähimatki.

“Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!” (Rm 15:13)

Peale Ateenast lahkumist reisib Paulus edasi Korintosesse, mis oli parim paik Kreekas ühenduse loomiseks igat sorti inimestega ning uue usulise kogukonna loomiseks. Korintos omas strateegilisi sadamaid mõlemal pool Korintose maakitsust ning asus ühtlasi Vahemere ida - ja lääne osa kauba - ning rännuteede ristumiskohas. Siin oli Paulusel võimalik saada kontakti väga erinevaist religioonidest  ning sotsiaalsest staatusest pärit inimestega, ning ka rändavate ärimeestega, kes  oma reisidel aitasid evangeeliumi sõnumit levitada impeeriumi äärealadele. Koos Efesosega, oli Korintos ilmselt üks kõige strateegilisemaid linnu, mida Paulus oma misjonireisidel üldse külastas.

Kui Paulus minevikus kohtas opositsiooni, siis tavaliselt liikus ta kiirelt edasi järgmisesse piirkonda. Nüüd aga lähevad Korintoses asjad hoopis teisiti. Jumal ise räägib Paulusega dramaatilise nägemuse kaudu ühel ööl. Seda lõiku võiks otse kreeka keelest tõlkida ka nii: „Ära karda, vaid räägi, ja ära ole vait!” (s 9). Ilmselgelt oli Korintoses vaja veel suur töö ära teha  - seda rõhutab ka Jumala poolt antuid tõotus: “Sest mina olen sinuga ja keegi ei tule sinu kallale sulle kurja tegema, sest mul on palju rahvast siin linnas.” (s 10).

Paulus kogeb kinnitust ja uut jõudu läbi sellise vaimuliku elamuse ning jääb Korintosesse ebatavaliselt kauaks -ligi pooleteiseks aastaks, kuulutades Jumala sõna vägagi viljakalt (Ap 19:11). 

Mainitud episoodist leiame ka Pauluse inimliku poole (1Kr 2:1-5), näeme meest, kes võitles hirmuga olles silmitsi opositsiooniga ning kes vajas kinnitust et hoida õiget kurssi kuni strateegiline töö Korintoses sai tehtud.

See kõik on ka meile juglustuseks, sest samal viisil kinnitab ja julgustab Kristus meidki- jätkama tööd, mida Tema on meid kutsunud tegema.

 
Ava ennast Jumala julgustusele, ükskõik millisel viisil see ka tuleb, aga eriti silmitsi olles opostisiooniga või kui tunned kiusatust alla anda. Luba Jeesusel enad täna tugevdada julgusega taevast!

Selle kommentaari autor: Daniel McGinnis