Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõotused, tõotused….

Pühapäev, 14. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 132

Jumala tõotus Taavetile ja Siionile
1Palveteekonna laul.
Issand, meenuta kõiki vaevu,
mis on Taavetil,
2kes vandus Issandale,
tõotas Jaakobi Vägevale:
3„Ei ma lähe oma maja ulualla
ega heida oma magamisasemele,
4ei ma anna und oma silmadele
ega suikumist oma laugudele,
5kuni ma leian paiga Issandale,
eluaseme Jaakobi Vägevale!”
6Vaata, me kuulsime sellest Efratas,
me leidsime selle Jaari väljadelt.
7Mingem nüüd ta eluasemeisse,
kummardugem tema jalgade järi ette!
8Tõuse, Issand, minema oma hingamispaika,
sina ja su võimsuselaegas!
9Sinu preestrid ehtigu endid õigusega
ja su vagad hõisaku!
10Oma sulase Taaveti pärast
ära lükka tagasi oma võitud mehe palet!
11
Issand on vandunud Taavetile,
tõesti, ta ei tagane sellest:
„Sinu ihu soost panen ma ühe su aujärjele!
12Kui su pojad peavad minu lepingut
ja mu tunnistusi, mis ma neile õpetan,
siis ka nende pojad peavad istuma
igavesti sinu aujärjel!”
13Sest Issand on valinud Siioni
ja himustanud teda enesele eluasemeks.
14„See on mu hingamispaik igavesti;
siia ma jään, sest ma olen himustanud seda.
15Ma tahan rohkesti õnnistada tema toidust,
tema vaesed täita leivaga.
16Ja tema preestrid ma riietan päästega,
ja tema vagad hakkavad valjusti hõiskama.
17Seal ma lasen tärgata sarve Taavetile,
ma valmistan lambi oma võitud mehele.
18Tema vaenlased ma riietan häbiga,
aga tema peas peab ta peaehe särama!”

“Mingem nüüd ta eluasemeisse, kummardugem tema jalgade järi ette!” (s 7) Kui sul on võimalik, mine vaiksesse paika, kus saad Jumalat kummardada segamatult ning kogeda Tema ligiolu.

Aastaid tagasi pidi üks kirikuõpetaja, kes oli mu sõbrale suureks abiks olnud, lahkuma oma ametist moraalse eksimuse pärast. Mu sõber tundis alguses, nagu oleks kõik määritud, mis enne seda libastumist oli toimunud, kaasaarvatud ka tema enese usk. Nii see polnud! On julgustav teada, et kui ka meie või keegi, keda teame eksib mingil kombel, siis ei tähenda see, et kogu eelnevalt tehtud töö kaotaks oma väärtuse. Saalomon, ning ka Taavet eksisid mitmel viisil, kuid see ei tähendanud, et nende poolt ehitatud tempel oleks automaatselt rüvetatud. Iisrael võis endiselt olla õigusega uhke selle üle, mis oli saavutatud. 

On huvitav kui tihedalt käsitleb see psalm neid teemasid, millest räägitakse Kuningate raamatus. Näeme siin pühendumist ja entusisasmi templi ehtiamisel ning rõõmu selle valmimisel. Siin rõhutatakse ka Jumalat, kes ustavalt peab oma tõotusi, kuid ka tõotustes esinevat Jumala tingimust: “kui ainult”.

Psalmi peamine rõhk on siiski positiivsel, selle paiga potentsiaalil, mille Jumal oli valinud. See võiks, see peaks olema koht rõõmuks ja õnnistuseks; õnnistuseks, mis ei tulene mitte niivõrd kõikidest rikkustest mis voolavad kokku valitsejate juurde, vaid pigem vaeste pärast, kes saavad piisavalt süüa; ja rõõmu mitte võimu või reputatsiooni pärast, vaid päästeteadmise pärast. Paulus meenutab kristlastele, et nende ihud on “Püha Vaimu templid, kes elab nende sees” (1Kr 6:19). Seega on kristlased Jumala “hingamispaigad” (s 8), Tema troon ja asupaik, mille vahendusel Jumal jagab laiali oma õnnistusi.

 

Jeesus valitseb kõige üle meis, ning on alati kättesaadav. Selles on suur lohutus, kuid tuleb meeles pidada, et paljud inimesed ei tunne veel seda lohutust. Palveta, et nad võiksid selle leida - Jeesuses.

Selle kommentaari autor: Mary Evans