Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Muutused Väike Aasias

Esmaspäev, 15. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 19:11-20

Paulus kuulutab Efesoses
11Ja Jumal tegi iseäralikke vägevaid tegusid Pauluse käte läbi,
12nii et ka tema naha pealt võetud higirätikuid ja põllesid viidi haigete peale ja tõved lahkusid neist ning kurjad vaimud läksid välja.
13Aga mõned rändajad juudid, kes vaime välja ajasid, katsusid lausuda Issanda Jeesuse nime nende üle, kelles oli kurje vaime, üteldes: „Ma vannutan teid Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab!”
14Seda tegid ühe juudi ülempreestri Skeua seitse poega.
15Ent kuri vaim kostis neile: „Jeesust ma tunnen ja Paulust ma tean, aga kes teie olete?”
16Ja inimene, kelles oli kuri vaim, kargas neile kallale, sai võimust nende üle ja võitis nad ära, nii et nad alasti ja haavatuna põgenesid sellest kojast.
17See lugu sai teatavaks kõigile juutidele ja kreeklastele, kes elasid Efesoses, ja hirm langes nende kõikide peale ja Issanda Jeesuse nime kiideti suureks.
18Ja paljud nendest, kes olid saanud usklikuks, tulid ning tunnistasid ja rääkisid oma tegudest.
19Aga paljud neist, kes olid tegelnud nõiakunstiga, tõid oma raamatud kokku ja põletasid need ära kõikide silma all. Ja kui nende hind kokku arvestati, leiti see olevat viiskümmend tuhat hõberaha.
20Nõnda võimsalt kasvas ja tugevnes Issanda sõna.

Issand, ava meie silmad nägema, kuidas ja kus Sina toimid. Anna meile andeks, et nii sageli palume, et õnnistaksid seda mida meie teeme ning aita meil olla kaastöölised selles mida teed Sina, teistele õnnistuseks.

Jõudnud tagasi kodubaasi Antiookias, liigub Paulus kohe edasi kolmandale misjonireisile. Ta rändab läbi Galaatia, julgustades ja kinnitades kogudusi ning jõuab viimaks Aasia piirkonna pealinna, Efesosse. Paulus jääb Efesosse peaaegu kolmeks aastaks ning tema kuulutustöö mõju on dramaatilisem ja suurem kui kusagil mujal kus ta viibinud oli. See Pauluse paigalolek Efesoses on omamoodi kulminatsiooniks kogu tema misjonitöös.

Piibliteks kirjeldab üsna detailselt mõju, mida Paulus Efesoses ning Väike Aasias laiemalt omas. Ta tegutses sellise üleloomuliku väega, et sündisid lausa tähelepanu väärsed imed, ehk “iseäralikud vägevad teod” (s 11). Näiteks kui  tema naha pealt võetud põlled ja higirätikuid pandi haigete peale, siis nood tervenesid. Ka Skeua seistse poega said kogeda vägevat üleloomulike jõudude kokkupõrget, mille tulemusel “hirm langes nende kõikide peale ja  Issanda Jeesuse nime kiideti suureks.” (s 17). 

Kogu selle suure linna kultuur sai Pauluse tegevusest mõjutatud ning ka dramaatiliselt muudetud ja selle tulemusena liitus Paulusega palju uusi jüngreid, kes avalikult põletasid oma nõidumise käsikirjad (s 18,19). Apostlite tegude raamat võtab kõik selle kenasti kokku lausega: “Nõnda võimsalt kasvas ja tugevnes Issanda sõna.” (s 20) ning “kõik, kes Aasias  elasid, nii juudid kui kreeklased, said kuulda Issanda sõna.” (s 10).

Need rabavad kokkuvõtete laused viitavad aga millelegi palju suuremale, kui vaid Efesose sündmustele. Toimumas oli midagi oluliselt suuremat, mis mõjutas terved Aasia piirkonda. 

Teame, et inimesed nagu Epafras, said koolituse ning läkitati välja rajama kogudusi teistes Aasia piirkonna linnades ning, et Aasiast sai kõige enam misjoneeritud piirkond Rooma impeeriumis (vt Ilm 1-3 ptk: kõik need seists linna on Aasia piirkonnas, ning neile lisaks muidugi ka Efesos). 

Tänu Pauluse teenimistööle sai Efesosest piirkonna keskus, kus koguduste rajamise liikumine kasvas ülikiirelt ning viis kogu piirkonna mõjutamiseni läbi evangeeliumi kuulutuse.

 
Kas ka meie kogudused tänapäeval võiksid oma mõju enda piirkonnas, linnades, rahva keskel kuidagi kasvatada? Kas tahaksid ja kuidas saaksid sina olla osa sellest?

Selle kommentaari autor: Daniel McGinnis