Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Veel saladusi

Neljapäev, 2. Juuli 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 4:21-34

Tähendamissõna lambist
21Ja Jeesus ütles neile: „Kas lamp tuuakse tuppa selleks, et seda panna vaka või voodi alla? Eks ikka selleks, et see pandaks lambijalale?!
22Sest kõik peidetu on olemas vaid avalikuks saamiseks, kõik varjulepandu vaid päevavalgele tulemiseks.
23Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu!”
24Ja Jeesus ütles neile: „Pange tähele, mida te kuulete! Mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile, ja teile lisatakse veel juurde,
25sest kellel on, sellele antakse, ja kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on.”
Tähendamissõna iseenesest kasvavast viljast
26Ja Jeesus ütles: „Nõnda on Jumala riik: nagu inimene viskab seemne maa peale
27ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval, ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea, kuidas.
28Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees.
29Aga niipea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes.”
Tähendamissõna sinepiivakesest
30Ja Jeesus ütles: „Millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise tähendamissõnaga teda kujutaksime?
31Sinepiivakesega, mis on, kui see külvatakse maha, väiksem kõigist seemneist maa peal.
32Ent kui see on külvatud, siis see sirgub ja kasvab suuremaks kõigist taimedest aias ja ajab suured oksad, nii et taeva linnud võivad teha pesa selle varjus.”
33Ja Jeesus rääkis Jumala sõna paljude selliste tähendamissõnadega, kuivõrd nad suutsid kuulata,
34aga ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile. Kuid omavahel olles seletas ta oma jüngreile kõik ära.

„Issand, ma tahan aru saada Sinu kuningriigi asjadest. Vajan selleks Su Vaimu ja tarkust."

Jeesuse sõnad heidavad valgust Jumala saladustele, mida oli „hoitud varjul terveid põlvkondi (Kl 1:26). Jeesus külvab oma sõna kuulajatesse ja see hakkab nagu seeme mulla all idanema, aga alguses on selle kasv varjul. Jeesus teab kindlalt, et seal, kus on hea pinnas, toob tema sõna kaasa kuningriigi kasvu. Kuningriik hakkab jõudsalt kasvama ja levib kõikjale, kuid selline varjatud levik ületab inimliku arusaamise: see on Jumala töö. Kuningriigi kasv ületab kõik ootused, see on loomise ime, nagu väikese sinepiivakese kasvamine suureks taimeks. Jeesuse kuulajad - isegi tema jüngrid - võivad kahelda Jeesuse teenimistöös, kuid Jeesus on väga kindel, et kuningriik on juba hakanud nende keskel juurduma.

3. peatükist loeme, et rahvahulgad ei saanud sõnumist aru. Täna näeme, et Jeesus jagas rahvale õpetust täpselt „nii palju, kui nad oli võimelised aru saama" (s 33). Tundub, et mida rohkem veedab rahvas aega Jeesusega koos, seda enam hakkavad nad taipama. Neid, kellel on „kuulvad kõrvad“ (s 23) ärgitatakse ikka ja jälle tegutsema, sest igaüks peab oma tegude eest vastutama (s 24,25). 

Jeesuse õpetuses kajavad vastu Õpetussõnad 11:24: "Üks jagab välja, aga saab üha lisa,  teine hoiab varandust, ometi on puudus käes." Jeesus peab siin silmas rikkust ja vaesust Jumalariigis,  mitte üksnes maist rikkust. Sõna on külvatud, ja kui kuningriigi saak lõpuks kokku kogutakse (s 29),  alles siis on selge, kes on sõna kuulnud. Need, kes pole sõna järgi teinud (s 25) - need kaotavad kõik. Need, kes küll toimivad Jumala sõnade järgi, aga kelle tegevus ei kanna vilja - saavad siiski Jumala igaveste õnnistuste täismõõdu (s 24,25).

 
Praegu näeme igal pool looduses ja aedades rohket taimede kasvu. Mida õpetab see meile Jumala kuningriigi ja meie elu kohta? Palu, et sul võiksid olla kuuljad kõrvad Vaimu häälele.

Selle kommentaari autor: APÜ