Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lootus tervenemisele

Esmaspäev, 6. Juuli 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 5:21-34

Jeesus äratab surnuist Jairuse tütre ja tervendab veritõbise naise
21Ja kui Jeesus oli sõitnud paadiga taas vastaskaldale, kogunes suur rahvahulk tema juurde, ning ta oli järve ääres.
22Ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus, langes Jeesust nähes ta jalge ette maha
23ja palus teda väga: „Mu tütreke on hinge vaakumas. Oh et sa tuleksid, paneksid käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu!”
24Ja Jeesus läks temaga.Ja suur rahvahulk käis temaga kaasas ning tungles ta ümber.
25Ja üks naine, kes oli olnud kaksteist aastat veritõves
26ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks,
27olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahvahulga seas ta selja taha ja puudutas tema kuube,
28sest ta ütles: „Kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin!”
29Ja kohe kuivas ta vereläte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast.
30Ja Jeesus, tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahvahulga seas ümber ja küsis: „Kes puudutas mu rõivaid?”
31Ja ta jüngrid ütlesid talle: „Sa näed, et rahvahulk su ümber tungleb, ja küsid veel: „Kes puudutas mind?”!”
32Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud.
33Aga naine, kes teadis, mis talle oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesuse ette ja rääkis talle kogu tõe.
34Jeesus lausus aga talle: „Tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast!”

“Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid!” (Ps 119:18) Palu, et Jumal annaks sulle värske kogemuse oma ligiolust.

Taas kord läheb Jeesus üle järve - mitte diagonaalis, nagu võiks arvata vaid üle järve põhjaosa. Tundub, et Markus pöörab erilist tähelepanu kalastamisele,  ja järve ületamisele - võibolla peegeldub selles ka Peetruse kui kalamehe kogemust. Rohkem kui teised evangelistid väjendab Markus oma teoloogiat jutustuste vahendusel.

Tänases piiblitekstis ühendab ta kaks kohtumist Jeesusega, millel on üksteisega olulisi kokkupuutepunkte. Mõlemad peategelased vajavad meeleheitlikult kohtumist ning abi Jeesuselt ning mõlemad (nii Jairuse tütar  (s 42) kui ka veritõbine naine (s 25) on kannatanud12. aastat. Mõlemad lood on ka väga kontrastsed.

Mees, keda meile nimepidi tutvustatakse - Jairus - on varakas ja mõjukas. Sünagoogi juhina oli ta ilmselt ka ise rahaliselt kogukonna heaks panustanud ning talle vaadati kui juhile. Veritõbine naine aga oli verejooksu tõttu rituaalselt ebapuhas ning see takistas tal usukogukonna elus osalemast. Tema oli oma rahalised vahendid kõik lõpuni kulutanud ning ta viimane lootus oli Jeesusel.

Tervendamise akt ei ole maagiline harjutus vaid inimlikkuse osutamine. Kui naine sirutab käe, et Jeesust puudutada, kogeb Jeesus kuidas vägi temast väljub. Tervendamine läks Jeesusele midagi maksma ning võib maksma minna ka meile midagi - see võib nõuda aega, tähelepanu osutamist ning energia kulutamist jpm. Jeesus on nõus seda kõike jagama.

Tunnustades naise usku (s 34) ei kiida Jeesus naist mingi viimase erilise iseloomuomaduse eest, mille tõttu naine oleks väärt tervendamist, vaid Jeesus tunnustab teda usaldava suhtumise ja valmisoleku eest võtta vastu see, mida ainult Jeesus saab anda. See, et naine tunnistas oma vaesust ja võimetust, muutis ta võimeliseks vastu võtma uskujaile kuuluvat tervendamise pärandit (Mt 5:3).

Viimane kontrast selles loos on jüngrite ning Peetruse vahel (Luukas räägib meile sellest Lk 8:45). Jüngrid on Jeesuse tervendamise võime suhtes skeptilised ning aeglased taipama kuidas Jumala vägi liigub.

 
Kuidas võiksime veel paremini teada anda Jeesuse tervendavast väest meid ümbritsevaile inimestele - nii neile kel on kõike piisavalt, kui ka täiesti vaestele ja kurnatutele? Kas sa ise elad täna selles usu ja lootuse kohaselt, mis on Jeesuses?

Selle kommentaari autor: Ian Paul