Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Usk, lootus ja uus elu

Teisipäev, 7. Juuli 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 5:35-43

Jeesus äratab surnuist Jairuse tütre ja tervendab veritõbise naise
35Kui ta alles kõneles, tuldi sünagoogi ülema poolt ja öeldi: „Su tütar on surnud, mis sa enam Õpetajat tülitad!”
36Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles sünagoogi ülemale: „Ära karda, usu ainult!”
37Ja ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi peale Peetruse ja Jaakobuse ja Jaakobuse venna Johannese.
38Ja nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult itkejaid
39ja sisse astudes ütles ta neile: „Mis te käratsete ja nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab!”
40Ja nad naersid tema üle. Jeesus aga ajas kõik välja, võttis kaasa lapse isa ja ema ja oma kaaslased ning läks sinna, kus oli laps.
41Ja võttes kinni lapse käest, ütles talle: „Talita kuum!” See on tõlkes: „Tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles!”
42Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis; ta oli juba kaheteistkümneaastane. Ja nad hämmastusid üliväga.
43Ja Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei tohi saada seda teada, ja käskis anda tüdrukule süüa.

“Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.” Täna Jumalat iga tõenduse eest, mis sulle on kinnitanud Tema armastust ja hoolitsust.

Viivitus Jeesuse teekonnal meenutab samalaadset viivitust, kui Ta oli teel oma sõbra Laatsaruse koju (Jh 11). Samuti jätkab Markuse jutustus teravate kontrastidega -usu ja uskmatuse näol.

Jairuse kodust tuleb sõnumitooja (s 35). Jeesusele viidatakse kui “õpetajale”, mis on tõlge sõnast “rabi” (Jh 1:38) Selleks hetkeks on Jeesus Markuse jutustuses juba laiemalt tunustatud. Jeesus kas kuuleb kõrvalt, mida mida sõnumitooja ütleb või siis ignoreerib seda sõnumit. Jeesuse usaldamine, isegi surma palge eest, annab uskujale alternatiivi isegi toodud sõnumi pimedas reaalsuses.

Jeesus omakorda, mitte ainult ei kinnita seda usku, vaid Ta ka kõrvaldab kõik muu, mis võiks tärganud usku kuidagi vähendada. Siis Ta läheb, võttes kaasa vaid lähimad jüngrid - Peetruse, Johannese ja Jaakobuse. Selleks ajaks, kui nad Jairuse kotta jõuavad, on sinna kogunenud suur rahvahulk. Jairus on üks kogukonna tähtsaid figuure ning tema õnnetus tõmbas ligi paljusid, kellede hulka kuulus kindlasti ka suurem grupp tasulisi nutunaisi . Neile maksti hääleka nutmise ja kurvastamise eest, mis pidi aitama kogunenud sõpradel ning perekonnal leinata.

Jeesuse korraldused, mis muutsid olukordi, olid eelnevalt tekitanud inimestes aukartust ja hirmu, nüüd aga reageeris rahvas Tema sõnadele uskmatuse ning pilkava naeruga. Nii kõrvaldab Jeesus ka nemad. Jeesus ei luba kahtlustel ega ka pilkaval sarkasmil usku põhja lasta.

Ainult Markus on talletanud Jeesuse tegelikud (arameakeelsed) sõnad tüdrukule. Ei toimu mingit suurt draamat, ega puhuta fanfaare, ilmneb vaid Jeesuse imelise väe selge tõendus. Sel ajal kui isegi Jeesuse enda lähimad jüngrid on imestusest tummad, hoolitseb Jeesus tüdruku eest. Neiule on vaja süüa anda ning kellelegi ei tohi rääkida mis sündis. Tüdruku perekond oli saanud suure armu osaliseks, kuid sellest imest ei tohtinud nad teha etendust.

 
Millised asjad on aja jooksul vähendanud või õõnestanud sinu usku? Kuidas saaksid need seljataha jätta ning keskenduda Jumala tõotustele, mis on sulle antud?

Selle kommentaari autor: Ian Paul