Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

100 südamelööki - ja siiski surnud

Esmaspäev, 27. September 2021

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ef 2:1-10

Jumala elustavast armust
1Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma
üleastumistes ja pattudes,
2milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti
viisil,
kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev
sõnakuulmatute laste seas;
3kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes
liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest
viha lapsed nagu teisedki.
4Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega
teinud elavaks oma suure armastuse pärast,
millega ta meid on armastanud,
5kuigi me olime surnud üleastumistes
- armu läbi te olete päästetud! -,
6ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud
taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses,
7et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses
meie vastu Kristuses Jeesuses.
8Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist
enestest, vaid see on and Jumalalt -,
9mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.
10Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade
tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me
teeksime seda.

“Ära karda seda, et su elu lõpeb, vaid seda, et see ei algagi. ” (John Henry Newman 1801-1890)

Kui täiskasvanud inimese süda lööb puhkeseisundis 60-100 lööki minutis, loetakse see inimene elus olevaks. Tal on pulss. Paljude jaoks võib aga olla šokk, et Jumala silmis võivad need füüsiliselt elus olevad inimesed olla ikkagi surnud (s 1). Nad on vaevu teadlikud oma olukorrast; nad lihtsalt elavad ja tegutsevad nagu teised nende ümber, mugandudes üldiselt valitsevatele mõtteviisile ja kommetele. Üsna sageli arvavad nad, et on suutnud end vabastada piirangutest ja reeglitest ja naudivad vabadust - kuid Paulus on kindel, et nad ei ole vabad. Tema kirjeldab neid kui inimesi, keda valitsevad nende ihad ning kes on kuradi poolt seotud. Paulus viitab ka, et me kõik oleme kord sellisel viisil elanud (s 2,3).

Kontrastina need, kes on elavaks saanud Kristuses, on vabaks tehtud mugandumise mustritest ja enesepettusest. Nemad vaatavad maailma teistmoodi, keskendudes mitte enesele, vaid Jumalale; nad on avatud kõigele heale, mida Jumal nende kaudu teha tahab ning neilt ootab.

Samas aga rõhutab Paulus, et liikumine ühest seisundist teise ei ole tee, mida inimene ise võiks ette võtta. Meie pingutused selles osas ei muuda midagi, me ei saa seda kuidagi välja teenida ega enda teeneks arvata. Ainuke, mida me teha saame, on tunnistada enda läbikukkumist ja võtta usus vastu Jumala arm.

On olemas teine, vaimne reaalsus. Jumal lõi meid vaimseteks ihudeks (ihudeks, milles on vaim), kuid kõik, kellel on olemas pulss ja kes elavad selles maailmas, kus “meelevallad” ja “ taevaalused väed” osutavad Jumalale vastupanu (Ef 6:12), saavad teha ka valiku olla vaimselt surnud. On traagiline, et loomu poolest kaldub inimene valima kurjust, ta tahab elada Jumalaga arvestamata. Elamine pelgalt füüsilisel tasandil näib ju igati normaalsena. Seetõttu esitab tänane kirjakoht inimkonnale ühe raskeima väljakutse: mõista, et vaimselt surnuna, maha müüdud ebapühale enesekummardamisele, on inimene väärt vaid Jumala viha (s 3) ning mitte keegi ei suuda end ise elavaks teha.

Üksnes siis, kui mõistame oma kohutavat seisukorda, suudame hämmastuda Jumala poolt annina antavast elust vaimus. Jumal on teinud seda, mida üksnes Tema suudab teha. Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise läbi pakub Jumal inimesele võimalust saada vaimselt elusaks, muutuda elavaks Jeesuses. Teisisõnu: kogeda vaimset ülestõusmist uuestisünni läbi. Vaid Jumal saab meie vaimse pulsi teha elavaks - Kristuses.

See kõik on arm, mida keegi meist pole ära teeninud ja millele Jumal ootab inimeselt usuvastust: uskumist Temasse, ja et meie usk realiseeruks heades tegudes, milled Tema on meile ette valmistanud juba aegade algusest. (s 10).

Kui vastame Jumalale usus, hakkab koos südamelöökidega pulseerima meis ka ülistus, mis voolab imetlusest ja hämmastusest, et oleme Kristuse omad ja Tema muudab meid elavaiks (s 5), “tõstab üles” (s 6) ning asetab koos enesega troonile nii, et mitte miski ei saa meid enam lahutada Jumalast, ka mitte elu ega surm.

 
Tõde vaimsest surmast ning Kristuse läbi elavaks saamisest on niivõrd kontrakultuuriline, et seda pole võimalik argumenteerides tõestada, aga seda on võimalik näha meie eluviisist. Palu et sinu elu peegeldaks Jumalalt tulevat elu.

Selle kommentaari autor: APÜ